Geraldine Oh

Luật sư điều hành, Công ty Luật KPMG

KPMG Việt Nam

Bà Geraldine là luật sư chuyên về doanh nghiệp, thương mại, và các giao dịch Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp, với kinh nghiệm hành nghề tập trung vào nhiều lĩnh vực như viễn thông, mua bán hàng hóa, nông nghiệp, khách sạn và du lịch, dịch vụ và năng lượng. Bà đã đảm nhận nhiều thương vụ Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm cả vai trò tư vấn pháp lý và nhà đàm phán chính trong các dự án trước đây, và được vinh danh trong nhiều ấn phẩm pháp lý, bao gồm Danh sách thường niên 40 người dưới 40 tuổi của Asian Legal Business vào năm 2018, trong đó ghi nhận các luật sư thành công dưới 40 tuổi ở Châu Á.

Khách hàng đánh giá cao bà về “kiến thức pháp lý sâu rộng, năng lực xoay sở nhanh và nắm bắt nhanh chóng vấn đề của khách hàng” và “thu hút và hiểu biết, với tư duy rất thực tế”.

Trước khi gia nhập KPMG, Geraldine làm việc tại văn phòng Myanmar và Thái Lan của một công ty luật hàng đầu trong khu vực ASEAN. Trước đó, Geraldine hành nghề tại Malaysia, nơi bà bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tranh tụng liên quan đến các tranh chấp thương mại và doanh nghiệp phức tạp. Bà hiện đã chuyển đến Việt Nam và làm việc toàn thời gian tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Malay.

  • Cử nhân Luật, Đại học Tây Anh Quốc, Bristol, Vương Quốc Anh

  • Luật sư tranh tụng, Hiệp hội danh dự Lincold’ Inn, Vương Quốc Anh

  • Luật sư tranh tụng và tư vấn, Tòa án tối cao Malaysia