Chong Kwang Puay

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Kiểm toán

KPMG Việt Nam

Kwang Puay đã từng làm việc cho KPMG trong một thị trường phát triển, nơi mà ông gặt hái được những kinh nghiệm quý báu khi thực hiện kiểm toán ở các công ty trong một môi trường hoàn thiện và được kiểm soát chặt chẽ.  Ông chuyển đến KPMG Việt Nam vào năm 1999 và trong thời gian sinh sống và làm việc tại môi trường trái ngược, Kwang Puay đã dành thời gian tìm hiểu và đánh giá cao về văn hóa địa phương, các quy tắc kinh doanh và các yêu cầu quản lý để trở thành một cố vấn tin cậy cho nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như trong nước về các vấn đề báo cáo và quản lý tài chính.

Ngoài ra, Kwang Puay đã tham gia vào một loạt các hợp đồng thỏa thuận cột mốc và biến đổi. Ngoài các thỏa thuận kiểm toán, kinh nghiệm của ông bao gồm lập chiến lược, thẩm định , cơ cấu , tài chính doanh nghiệp và thỏa thuận tư vấn quản lý khác.

Với kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong quá trình xây dựng đội ngũ có sức thuyết phục, cùng với kinh nghiệm là một kiểm toán viên và tư vấn viên cho một số công ty lớn nhất ở Việt Nam, đã dẫn đến sự kết hợp độc đáo giữa kinh nghiệm quốc tế và  sự am hiểu trong nước để mang lại giá trị cho khách hàng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm là một kiểm toán viên, Kwang Puay chịu trách nhiệm và có kinh nghiệm chuyên sâu trong Thị trường Tiêu dùng, Vận tải, Bất động sản và các lĩnh vực Nông nghiệp.

  • Cử nhân ngành Kế toán - Đại học Nanyang Technological.

  • Kiểm toán viên được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam để kiểm toán các tổ chức lợi ích công cộng.

  • Kế toán viên công chứng – Bộ Tài chính Việt Nam.

  • Kế toán viên công chứng – Viện Kế toán Công chứng và Kiểm toán viên của Campuchia.

  • Kế toán viên công chứng, Singapore - Hiệp hội Kế toán Công chứng Singapore.