KPMG має значний досвід роботи на проектах з реструктуризації боргу. За останні роки група реструктуризації керувала багатьма великими проектами з реструктуризації в Україні на загальну суму понад 5 мільярдів доларів.

Завдяки результатам нашої роботи ми отримали відмінну репутацію серед найбільших міжнародних банків.

Наш практичний досвід і розуміння процесу дозволяють нам як надавати технічну й аналітичну підтримку, так і виступати модераторами всього проекту з реструктуризації.

Наші послуги з реструктуризації

Незалежний фінансовий аналіз

Проблеми, які ви бачите

 • Фінансовий стан позичальника останнім часом значно погіршився.
 • Платежі з обслуговування та погашення боргу перевищують грошові потоки, які генеруються бізнесом позичальника.
 • Позичальник регулярно порушує фінансові ковенанти, передбачені кредитною угодою, або ж такі порушення передбачаються у найближчому майбутньому.

Запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді

 • У чому причина погіршення фінансового стану позичальника?
 • Чи не виводяться грошові кошти у компанії, афілійовані з позичальником?
 • Наскільки реалістичними є прогнози, підготовлені позичальником?
 • Які фактори, що впливають на грошові потоки, знаходяться під контролем, а які – поза контролем позичальника?
 • Чи можна рефінансувати кредит?
 • Чи існує можливість реалізації застави?
 • Чи існує можливість конвертації боргу в акції компанії?
 • Чи існує можливість продажу боргу?
 • Яка реалістична схема обслуговування і погашення боргу може бути прийнята виходячи з поточного фінансового стану позичальника та прогнозів на майбутнє?

Як KPMG може допомогти?

 • Незалежне дослідження бізнесу

Ми проводимо комплексний аналіз поточного стану позичальника, включаючи фінансовий стан підприємства, його становище на ринку, систему управління, персоналії топ-менеджменту, а також аналіз найбільш істотних ризиків. За результатами дослідження ми готуємо звіт, що включає детальний виклад всіх виявлених фактів, а також коротке резюме по ситуації, що склалася і наші пропозиції щодо подальших кроків.

 • Аналіз фінансових моделей і прогнозів

Ми здійснюємо незалежну перевірку фінансових прогнозів, підготовлених позичальником, критично аналізуючи основи допущення, а також ідентифікуємо потенційні області завищення / заниження прогнозу. Ми також окремо проводимо технічний аудит файлів, розроблених для прогнозування (фінансових моделей).

 • Оцінка наявних варіантів

Ми визначаємо набір реалістичних сценаріїв по поверненню заборгованості, таких як реструктуризація, банкрутство підприємства або продаж бізнесу, і проводимо їх порівняльний аналіз, представляючи банку матеріал для переговорів.

 • Моніторинг грошових коштів

Ми організуємо систему регулярного моніторингу за коштами позичальника, контролюючи всі надходження і платежі за обраними розрахункових рахунках. Подібний моніторинг може бути організований як на час переговорів, так і після укладення угоди про реструктуризацію, в якості однієї з контрольних заходів.

Організація внутрішньої служби по роботі з проблемними боргами

Проблеми, які ви бачите

 • Позичальник занадто пізно визнається проблемним
 • Система сигналів раннього попередження про те, що позичальник стає потенційно проблемним, є недостатньо ефективною
 • Стратегії роботи з позичальниками бракує етапу реструктуризації: позичальник або вважається регулярним, або відразу передається на стягнення
 • Функціонал підрозділу по роботі з проблемною заборгованістю зводиться до юридичних процедур, позасудове врегулювання застосовується недостатньо широко
 • Відсутня методологія оцінки фінансового стану проблемних позичальників і побудови для них прогнозу грошових потоків, а методика оцінки, що застосовується до регулярних позичальників, виявляється необґрунтованою
 • Недостатньо ефективно побудований процес роботи з реструктуризованими кредитами протягом строку реструктуризації і після відновлення платоспроможності
 • Система KPI підрозділу по роботі з проблемною заборгованістю є недостатньо ефективною

Запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді

 • Як вибудувати систему раннього моніторингу таким чином, щоб вона своєчасно виявляла потенційно проблемні кредити і дозволяла своєчасно вживати заходів щодо посилення позиції банку, погашення заборгованості або реструктуризації?
 • Чому підрозділ з оцінки ризиків регулярних клієнтів і бізнес-підрозділ недостатньо ефективно справляються з роботою з позичальниками, які перебувають у складному фінансовому стані?
 • Як уникнути занадто пізнього або занадто раннього початку процедури стягнення заборгованості?
 • Як підвищити ефективність роботи з проблемною заборгованістю?
 • Як уникнути дублювання функціоналу підрозділу з роботи з проблемною заборгованістю з іншими підрозділами банку?

Як KPMG може допомогти?

 • Ми допоможемо вам проаналізувати існуючу у вас систему роботи з потенційно проблемної і проблемної заборгованістю і виявити прогалини в процесі і функціонал, а також функціонал, дублюючий інші підрозділи банку.
 • Ми розробимо цільову структуру підрозділу по роботі з проблемною заборгованістю з урахуванням потреб і специфіки вашого банку.
 • Ми докладно опишемо відмінності між існуючою і цільовою структурою та дамо рекомендації по їх усуненню.
 • Ми надамо практичну і методологічну підтримку на етапі впровадження цільової системи по роботі з проблемною заборгованістю, в тому числі сформулюємо вимоги до кваліфікації співробітників підрозділу по роботі з проблемною заборгованістю, запропонуємо заходи щодо вдосконалення KPI.

Управління портфелем проблемних кредитів

  Проблеми, які ви бачите

 • Якість кредитного портфеля вашого банку за останній час значно погіршилася.
 • Маючи необхідні запаси ліквідності, ви хотіли б придбати низку портфелів проблемних кредитів, але маєте сумніви щодо їх реальної якості.

Запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді

 • Яким чином можна знизити ризики, пов'язані з наявними у вас портфелями проблемних кредитів?
 • Чи можна продати портфелі проблемних кредитів?
 • Якою є реальна вартість портфелів проблемних кредитів, які ви плануєте придбати?
 • Як оптимально структурувати угоду з продажу/придбання кредитних портфелів?

Як KPMG може допомогти?

 • Комплексний аналіз портфелів проблемних кредитів з визначенням їх якості та реальної вартості.
 • Розробка інструменту фінансового моделювання для аналізу операційної діяльності банку.
 • Сприяння в створенні або підвищенні ефективності діяльності підрозділу, який працює з простроченою заборгованістю.
 • Консультації з питань передачі проблемних кредитів в спеціальну компанію, яка обслуговує проблемні активи.
 • Сприяння в придбанні / продажі портфелів кредитів, включаючи оцінку індикативних резервів, структурування угоди, аналіз податкових аспектів, аудит пулу і т.д.