У разі необхідності ми залучаємо до роботи співробітників спеціалізованих груп з підрозділів корпоративних фінансів у зарубіжних офісах KPMG, які мають досвід проведення складних міжнародних угод щодо залучення фінансування і з контактами широкого кола потенційних інвесторів і банкірів.

KPMG сприяє в організації фінансування як для конкретних інвестиційних проєктів, так і для комплексних програм розвитку бізнесу в цілому.

Фінансування може бути залучено в тій формі, яку ви вважаєте за необхідну, а якщо ви ще не визначилися з конкретною формою, ми можемо ознайомити вас з можливими джерелами фінансування, які в кожному конкретному випадку будуть найбільш оптимальними.

Робота починається з аналізу стратегії компанії, її фінансового становища, майнового портфеля і портфеля боргових зобов'язань, причин для залучення фінансування, визначення ключових факторів успіху та оцінки інвестиційної привабливості бізнесу для різних категорій інвесторів. За результатами проведеного аналізу ми рекомендуємо один або кілька найбільш вдалих і вигідних способів фінансування та опрацьовуємо план дій щодо його залучення.

Наші послуги

Після визначення джерела фінансування ми допоможемо вам підготувати пакет документів для потенційних інвесторів і кредиторів. У рамках цієї роботи фахівці KPMG допоможуть вам:

  • провести аналіз ефективності інвестиційного проєкту;
  • розробити маркетинговий, фінансовий і організаційний плани проєкту;
  • виявити основні ризики проєкту і розробити варіанти їхньої мінімізації;
  • підготувати такі документи, як бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування, інвестиційний меморандум, рекламні матеріали, проспект емісії та інші необхідні документи;
  • розробити схеми забезпечення зобов'язань для банків та інвесторів.

Після завершення цього етапу ми допомагаємо в пошуку інвесторів і кредиторів та  їхньому залученні  до участі в проєкті на конкурсній основі, а також, за необхідності, в організації більш складних форм фінансування, таких як позикове фінансування, сек'юритизація, створення фондів нерухомості і т. д.