Згода на обробку персональних даних

Glossary

Відповідно до законодавства України про захист персональних даних, я одночасно і добровільно надаю згоду та дозвіл компанії ТОВ «КПМГ-Україна» та/або ПрАт «КПМГ Аудит» та/або АО «КПМГ Право» («Компанія») на здійснення будь-яких дій або сукупності дій, повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі, або картотеці (далі разом – «обробка») усіх наданих мною і вказаних у формі підписки і/або в електронному листуванні і/або переданих мною іншим способом персональних даних, включаючи транскордонну передачу та передачу третім особам, уповноваженим Компанією на забезпечення ІТ-підтримки сервісу управління підписками і/або компаніям-членам глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, з метою поширення тематичних розсилок і/або іншої інформації, пов'язаної з діяльністю Компанії, за допомогою мереж електрозв'язку, в тому числі електронної пошти, SMS-повідомлень, телефонної комунікації.

Цим підтверджую відсутність будь-яких обмежень права на обробку переданих мною Компанії персональних даних, а також свою добровільну згоду на використання таких персональних даних Компанією, надання права обробки і доступу представникам Компанії і вищевказаним третім особам в вищевказаних цілях протягом терміну, необхідного для досягнення мети обробки або до моменту відкликання моєї згоди.

Я також обізнаний (-a), що можу в будь-який момент зробити запит і/або змінити мої персональні дані, якими володіє Компанія, а також відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це за адресою: dataprivacy@kpmg.ua.

Я погоджуюся з тим, що Компанія не буде окремо інформувати мене про передачу моїх персональних даних третім особам та/або про зміну моїх персональних даних та/або їх знищення. Зміна та/або знищення моїх персональних даних буде здійснюватися Компанією на підставі мого окремого запиту за вказаною вище адресою.

Я розумію, що можу відмовитися від отримання відповідної розсилки за спеціальним посиланням у повідомленнях Компанії.