Питання надання благодійної допомоги, а також надання допомоги на користь Сил оборони України в умовах воєнного стану не втрачає своєї актуальності. Нижче розглянемо основні аспекти оподаткування податком на прибуток та ПДВ таких операцій, а також їх документальне оформлення.

Податок на прибуток

 • За загальним правилом, підприємства з річним доходом, що перевищує 40 млн гривень, зобов’язані застосовувати податкові різниці, зокрема різницю, передбачену статтею 140.5.9. Податкового кодексу України («ПКУ»), яка дозволяє відносити на витрати тільки суму благодійної допомоги, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
 • Таким чином, у разі, якщо сума благодійної допомоги перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, підприємство має збільшити свій фінансовий результат до оподаткування на суму такого перебільшення. Така різниця застосовується у випадку здійснення операцій із неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів або передачі товарів чи послуг.
 • Слід звернути увагу, що за загальним правилом, якщо надання благодійної допомоги здійснюється юридичній особі, що не має статусу неприбуткової організації, внесеної в реєстр, підприємство, що надає таку допомогу, має збільшити свій фінансовий результат до оподаткування на всю суму такої допомоги відповідно до ст. 140.5.10 ПКУ.
 • На період воєнного стану діє спеціальна норма ПКУ, передбачена п.п. 69.6 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення», яка встановлює, що «понад 4% коригування» не застосовується у разі:
 1. Передачі визначеного переліку товарів: спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
 2. Передачі конкретним отримувачам: ЗСУ, Нацгвардія України, СБУ, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, їх з’єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави. Також, передача на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності.
 3. Перерахування коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

ПДВ

 • Відповідно до статті 197 ПКУ, надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів / послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації звільняється від оподаткування ПДВ.
 • Також, на період воєнного стану діє спеціальна норма ПКУ, передбачена п.п. 69.5 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення», яка встановлює, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з добровільної передачі або відчуження, або вилучення товарів, зокрема підакцизних, надання послуг на користь:
 1. ЗСУ та добровольчих формувань територіальних громад, Нацгвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, органам місцевого самоврядування, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності
 2. Окрім того, такі операції не мають відшкодовуватись для цілей застосування пільги.

Первинні документи

 • Операції з надання благодійної допомоги, а також безкоштовне надання матеріальних цінностей або виконання послуг на користь Сил оборони України мають бути оформлені первинними документами, що підтверджують ціль таких операцій.
 • Такий підхід було зазначено у Листі Міністерства фінансів України №41020-06-5/8479 від 27 квітня 2022 року щодо бухгалтерського обліку благодійної та гуманітарної допомоги. Так, у листі зазначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, зокрема щодо отримання, списання або передачі активів, є первинні документи – документи, які містять відомості про господарську операцію. При цьому документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати усі обов’язкові реквізити.
 • Окрім того, податкові органи на своєму Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі («ЗІР») у розділі 102.05 вказують, що добровільна передача основних засобів на потреби Збройних сил України оформлюється наказом по підприємству з рішенням керівництва про добровільну передачу основних засобів та актом приймання-передачі, який містить обов’язкові реквізити первинного документу, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 • На наш погляд, з практичної точки зору, з метою уникнення податкових ризиків, операції з надання благодійної допомоги або допомоги на користь Сил оборони України мають бути підтверджені листом-запитом або листом-підтвердженням від уповноваженої особи, що приймає допомогу (наприклад, командувач військової частини), актом приймання-передачі матеріальних цінностей або послуг, а також наказом керівника підприємства про надання такої допомоги.