1. Заробітна плата та строки її виплати в умовах воєнного часу

Статтею 10 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Увага! Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплатити заробітну плату. У випадку, коли  своєчасно виплатити заробітну плату неможливо внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності  підприємства.

Джерело

2. Нова адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку: зареєстровано законопроєкт № 10379

У Верховній Раді України 25 грудня 2023 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення (№ 10379).

Законопроєктом пропонується внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, зокрема щодо:

 • збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме:
  • порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 – 17 000 грн);
  • порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від двох тисяч до п’яти тисяч (34 000 – 85 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А якщо такі діяння вчинені в умовах особливого періоду, то тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від дев’яти тисяч до дванадцяти тисяч (153 000 – 204 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерело

3. Зміни у наданні та використанні відпусток: закон набрав чинності

Звертаємо вашу увагу, що 24 грудня 2023 року набув чинності Закон України від 22 листопада 2023 року № 3494-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» (далі — Закон № 3494).

Законом передбачено внесення змін та доповнень до таких законодавчих актів:

 • Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП);
 • Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504);
 • Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;
 • Закон України від 09 липня 2003 року № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
 • Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»;
 • Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту»;
 • Закон України від 06 червня 2019 року № 2745 VIII «Про фахову передвищу освіту».

Джерело

4. Скільки днів може тривати відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами під час карантину та воєнного стану

Мінекономіки у листі від 26 вересня 2023 року № 4706-05/51644-07 у межах своєї компетенції надало роз’яснення про особливості надання відпустки без збереження заробітної плати на період карантину та воєнного стану.

Відпустка без збереження зарплати згідно зі статтею 26 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504) за сімейними обставинами та з інших причин за домовленістю між працівником та роботодавцем може тривати не більше 15 календарних днів на рік.

Водночас, відповідно до частини третьої статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», під час дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати  за сімейними обставинами без 15-денного обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону № 504.

Джерело

5. Держава створює умови для забезпечення прав осіб з інвалідністю

Діяльність держави щодо осіб з інвалідністю виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей на рівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті.

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів у разі потреби створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей осіб з інвалідністю.

Увага! Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан здоров’я працівника перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб чи продовження трудової діяльності або зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.

Забезпечення прав осіб з інвалідністю на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.

Сьогодні в Україні працює Урядова «гаряча лінія» з питань соціального захисту населення під час воєнного стану, зокрема консультування та забезпечення зворотного зв’язку для осіб з інвалідністю – 1539 (цілодобово); 1547 – «гаряча лінія» протидії торгівлі людьми та домашньому насильству.

Джерело