CBAM – це спеціальне регулювання імпорту в ЄС окремих товарів, виробництво яких пов’язане зі значними викидами парникових газів (вуглецевоємних товарів).

Новий Регламент Європейського Союзу (ЄС), що встановлює механізм вуглецевого коригування імпорту, набув чинності 17 травня 2023 року. На сьогодні, Регламент Механізму  застосовується до визначеного імпорту товарів (ідентифікованих за кодом CN)  до ЄС у таких галузях секторах з інтенсивними викидами: електроенергетика, виробництво заліза та сталі, цементу, алюмінію, добрива та водню.

Час на підготовку

CBAM має перехідний період, який починається 1 жовтня 2023 року та триватиме до 31 грудня 2025 року.  Метою перехідного періоду є збір даних, які допоможуть налаштувати форму CBAM для його остаточного етапу впровадження з 1 січня 2026 року. Протягом перехідного періоду  імпортер зобов’язується звітувати  без сплати будь-яких фінансових коригувань.

Кожен імпортер, який імпортував товари, які підпадають під норми CBAM, протягом певного кварталу календарного року повинен за цей квартал подати звіт CBAM. Цей звіт повинен включати  інформацію про імпортовану кількість товарів CBAM, прямі та непрямі викиди, пов’язані з ними, а також ціну на вуглець  в країні виробництва.

Пояснення правил

17 серпня 2023 року Європейська комісія прийняла правила, що регулюють впровадження CBAM під час його перехідного етапу – Імплементацій регламент Комісії щодо зобов’язань щодо звітності в перехідний період.  Цей Регламент встановлює правила щодо наступного:

Вимоги до звітних даних CBAM, які мають включати інформацію про, зокрема, таке:

 • Кількість імпорту на одну митну процедуру

 • Коди товарів Комбінованої номенклатури (CN)

 • Країна походження

 • Місце, де вироблялися товари

 • Методи виробництва та кваліфікаційні параметри

 • Для металургійних виробів — ідентифікатор металургійного заводу для партії сталевих виробів

 • Прямі та непрямі вбудовані викиди, що стосуються імпортованих товарів (як на рівні продукту, так і на рівні місця виробництва )

 • Ціна на викиди вуглецю в країні походження, включно з посиланням на правовий акт, що регулює ціну на викиди вуглецю та кількість викидів, що покриваються будь-якими безкоштовними розподілами, знижками чи іншими формами компенсації.

 • Методологія ЄС: вбудовані викиди товарів CBAM повинні визначатися або за допомогою підходу на основі розрахунків (де викиди з потоків джерел визначаються на основі даних про діяльність), або підходу на основі вимірювань (що складається з безперервного вимірювання концентрації ПГ), яка отримала назву «методологія ЄС». Щоб забезпечити достатню гнучкість для невеликих операторів у третіх країнах, розрахункові значення можуть повідомлятися для етапів виробництва в установках, внесок яких у прямі викиди не перевищує 20% від загальних вбудованих викидів імпортованих товарів. Важливо зазначити, що з 1 січня 2025 року буде прийнята лише методологія ЄС.

  Прийнятні альтернативні методології – до 31 грудня 2024 року: на додаток до вищезазначеної методології та для забезпечення певної гнучкості протягом перших 15 місяців впровадження, компанії матимуть вибір до 31 грудня 2024 року звітувати одним із трьох альтернативних способів:

     1)   схема ціноутворення на вуглець там, де розташована установка; або

     2)  обов'язкова схема моніторингу викидів у місці розташування установки; або

     3)  схема моніторингу викидів на виробництві , яке може включати перевірку акредитованим перевіряючим органом.

  Інші невстановлені методики – до 31 липня 2024 року: : додаткова альтернатива передбачена для декларантів звітності, які не можуть отримати необхідну інформацію, яка б дозволила їм звітувати за жодною з методологій, перелічених вище. До 31 липня 2024 року декларанти можуть використовувати інші невстановлені методології для визначення викидів, включаючи значення за замовчуванням, доступні та опубліковані Комісією.

  Квартальні звіти слід подавати до тимчасового реєстру CBAM не пізніше ніж через місяць після закінчення кварталу, причому перший звіт CBAM має бути поданий до 31 січня 2024 року. Зміни до звітів можна вносити протягом двох місяців після закінчення відповідного звітного кварталу (за перші два звітні періоди звіти з питань CBAM можуть бути змінені до кінцевого терміну подання третього звіту з питань CBAM).

  Штрафи будуть накладені, якщо декларанти звітності не вжили необхідних заходів для виконання зобов’язань щодо подання квартального звіту CBAM або виправлення неправильного чи неповного звіту CBAM. Штрафи коливатимуться від 10 до 50 євро за кожну тонну незареєстрованих вбудованих викидів, збільшуючись відповідно до європейського індексу споживчих цін. Вищі штрафи застосовуються, якщо було подано більше двох неповних або неправильних звітів поспіль, або якщо тривалість неподання звіту перевищує 6 місяців.

  Перехідний реєстр CBAM, який є стандартизованою електронною базою даних, що містить загальні елементи даних для звітності в перехідний період, дозволить обмінюватися інформацією між Європейською Комісією, компетентними органами держав-членів, митними органами держав-членів і декларантами, які подають звітність.

  Торговий портал CBAM забезпечить унікальну точку входу до тимчасового реєстру CBAM для декларантів, які подають звіти, за допомогою якого вони отримуватимуть сповіщення, пов’язані зі своїми зобов’язаннями щодо дотримання вимог CBAM, і подаватимуть звіти CBAM. Портал CBAM Trader Portal можна використовувати для зберігання інформації про установки в третіх країнах і вбудовані викиди для подальшого повторного використання.

  Як підготуватись?

  Підприємства вже мають почати готуватися до адаптації до майбутніх змін. Серед найбільш невідкладних завдань для компаній ЄС, які необхідно узгодити з положенням CBAM, є дотримання зобов’язань щодо звітності з 1 жовтня 2023 року. Щоб компанії досягли плавного переходу в майбутній перехідний період і звели до мінімуму порушення своєї бізнес-моделі та витрат, усі імпортери з ЄС початкових охоплених продуктів повинні бути готові до цих зобов’язань звітності в перехідний період.

  Багато компаній, що базуються в ЄС, будуть контролювати показники викидів у своєму ланцюжку постачання, щоб відповідати стандартам моніторингу, звітності та перевірки, які зараз очікуються від більшості корпоративних організацій. Однак небагато компаній знатимуть, у якій країні були згенеровані фактичні викиди, пов’язані з розробкою їхніх товарів. Компанії, які споживають продукцію, що підпадає під дію EU ETS (наприклад, виробництво), можуть зіткнутися зі значними додатковими витратами від існуючих постачальників, коли буде впроваджено CBAM, через значні викиди, що відбуваються в регіонах без відповідної політики щодо низького рівня вуглецю та викиди, пов'язані з транспортуванням товарів до ЄС. Корпорації повинні переконатися, що вони розуміють географічний склад і джерело своїх викидів, щоб мати можливість провести перевірку ланцюга постачання, якщо це необхідно, роблячи свідомі компроміси між витратами та викидами вуглецю, а також забезпечуючи стійкість своєї моделі ціноутворення до запропонованих змін.

  Суб’єкти господарювання, які вже або добровільно звітують про свої викиди за обсягом 1 і 2, або зобов’язані відповідно до законодавства (наприклад, систем торгівлі викидами та податкового законодавства на викиди вуглецю) звітувати про свої обсяги викидів 1 і 2, мають кращі можливості для надання необхідних даних про викиди, яких вимагає Регламент CBAM, ніж підприємства, які не мають жодних вимірювальних систем. Таким чином, для експортерів до ЄС виконання вимог CBAM щодо обліку вуглецю може стати значним тягарем через необхідність впровадження систем, які відстежують і записують прямі та непрямі дані про викиди. .

  Крім того, компаніям за межами ЄС, які вже вимірюють викиди та звітують про них, може знадобитися адаптувати свої методології вимірювання відповідно до методології ЄС з 1 січня 2025 року.

  Оскільки фінансові наслідки CBAM (які набувають чинності з 1 січня 2026 року) можуть вплинути на ціни імпортованих товарів, на які поширюється дія CBAM, довгострокові проблеми, пов’язані з CBAM, включають потребу компаній оцінювати свою конкурентоспроможність на основі нового показника: вмісту вуглецю в їхніх продуктах. Виробники з третіх країн зіткнуться з великим тиском щодо зниження викидів, тому що імпортери надаватимуть перевагу товарам із нижчим вмістом вуглецю, оскільки це буде для них дешевше.

  Як може допомогти KPMG?

  EU CBAM пов’язаний зі значним зростанням кліматичних амбіцій у Європейському Союзі, що має наслідки для майбутньої динаміки цін на викиди вуглецю та кількості безкоштовних дозволів, отриманих європейськими виробниками: важливо розуміти вплив цих заходів  на вашу галузь.

  Експерти KPMG можуть допомогти клієнтам у підготовці до відповідних ринків вуглецю, таких як Системи торгівлі викидами та CBAM, дати поради щодо пом’якшення негативних наслідків  і допоможуть забезпечити дотримання вимог. Крім того, експерти  KPMG надають консультаційні послуги щодо вдосконалення управління викидом вуглецю, включаючи встановлення або вдосконалення моніторингу, звітності та верифікації (MRV).

  Незалежно від того, базуються вони в ЄС чи торгують з ЄС, компаніям слід розглянути власні стратегії декарбонізації та вдосконалення управління викидом вуглецю, чи то для того, щоб переконатися, що вони готові до відповідності майбутньому законодавству, чи для того, щоб забезпечити перспективність діяльності для середньострокові і довгострокові глобальні події.

  Команда експертів KPMG у сфері ESG можуть допомогти вам із визначенням кліматичних ризиків та стратегією декарбонізації, яка включає допомогу в отриманні стратегічного прогнозування та операційної цінності на вашому шляху до декарбонізації, від вимірювання викидів до впровадження, моніторингу та звітності. Це стає можливим через закупівлю відновлюваної енергії, енергоефективність, циркулярну економіку та управління ланцюжком поставок, а також включає оцінку та розуміння основних податкових і правових наслідків.

  Щоб отримати додаткову інформацію про CBAM і вимоги до звітності в перехідний період, або отримати допомогу з оцінкою впливу, інструкціями щодо відповідності або моніторингу викидів і звітністю, будь ласка, зв’яжіться з командою експертів KPMG у сфері ESG.