Поєднання широкомасштабних державних інфраструктурних рушіїв, революції у сфері відновлюваної енергетики, збільшення капітальних інвестицій у стратегічно важливі сектори та проєкти, що знаходяться на стадії розробки в період після пандемії COVID-19, створюють чудові перспективи у будівельній галузі в світі.

Результати глобального дослідження KPMG 2023 Global Construction Survey будівельної галузі у світі у 2023 році показують, що в галузі переважають стримано-оптимістичні настрої. Дві третини (66%) респондентів налаштовані оптимістично щодо розвитку будівельного ринку, при цьому 78% вважають, що інфраструктурні рушії матимуть позитивний вплив.

Але світова будівельна галузь продовжує стикатися з нестабільним середовищем – постійне порушення ланцюга поставок, зростання інфляції цін на енергоносії, матеріали і заробітні плати, дефіцит робочої сили та можлива рецесія можуть мати серйозний вплив на певні сектори будівельної галузі. При цьому постійні виклики, пов’язані з низькою ефективністю проєктів, низькою продуктивністю та провалами великих проєктів, а також резонансними банкрутствами продовжують переслідувати сектор.

Вирішення завдань, пов’язаних з продуктивністю в галузі

Ефективність виконання проєктів залишається в центрі уваги: лише половина власників будівельних проєктів стверджують, що будівництво завершується вчасно, а 87% заявляють, що проєкти перебувають під посиленим контролем.

Для подолання поточних викликів в умовах нестабільності керівники компаній будівельної галузі найбільшими пріоритетами називають ефективне керівництво організації, ефективний ризик менеджмент і планування сталого розвитку, впровадження технологій, перерозподіл ризиків та збільшення інновацій.

Зростання впливу екологічних, соціальних, управлінських стандартів (ESG)

Результати цього дослідження у 2008 році показали, що основними рушійними силами сталого розвитку компанії світової будівельної галузі вважають позиціонування себе як інноваційні або екологічно обізнані організації, а також збільшення можливостей для бізнесу та конкурентоспроможності.

За 15 років ситуація та погляди керівників будівельної галузі в світі змінились – питання ESG посідають провідне місце в порядку денному лідерів будівельної галузі. 54% опитаних "повністю усвідомлюють" переваги ESG та наполегливо прагнуть до того, щоб їхні організації досягли зрілості щодо цього питання. Респонденти стверджують, що ключовими перевагами ESG є покращення репутації та конкурентні переваги, а також необхідність розширення доступу до проєктного капіталу.

Інклюзивність, різноманітність та справедливість (IDE) є третім найважливішим фактором, що визначає майбутній успіх галузі, оскільки сектор відходить від свого іміджу, обмеженого виключно будівництвом, у бік більш широкого використання технологій та можливостей віддаленої роботи.

Власники будівельних проєктів висловлюють більшу стурбованість щодо питання скорочення викидів парникових газів (ПГ), тоді як інженерно-будівельні компанії надають найвищий пріоритет питанням IDE. Викиди вуглецю, що виділяється в процесі будівництва, викликають все більше занепокоєння. Це може стати предметом майбутніх нормативних актів.

Питання робочої сили залишається гострим для будівельної галузі. За останні десятиліття світовий будівельний сектор досяг вражаючих успіхів у сфері безпеки працівників. Результати цього дослідження свідчать про те, що компанії продовжують надавати пріоритет безпеці працівників. Респонденти прагнуть посилити моніторинг безпеки та тестування здоров’я та самопочуття працівників, щоб зменшити ризик нещасних випадків.

Велика гонка інновацій

Технологічна дилема залишається актуальною – власники та керівники компаній будівельної галузі у світі роздумують, куди інвестувати та як залучити кошти, щоб стати цифровими лідерами в галузі. Деякі з проривних інноваційних підходів, як модульне виробництво, все ще залишається відносно низькотехнологічним і не є широко поширеним, але точно набирає обертів у світі.

Будівельна галузь починає використовувати можливості технологій для збільшення продуктивності – 81% інженерно-будівельних компаній впроваджують мобільні платформи, 43% використовують роботизовану автоматизацію процесів (RPA), а 40% застосовують штучний інтелект (ШІ), хоча багато хто ще знаходиться на початкову етапі.

Коли йдеться про підвищення рентабельності інвестицій у знакові проєкти, найбільший потенціал мають інформаційні системи управління проєктами (PMIS), інформаційне моделювання будівель (BIM) та розширена аналітика даних; цифрові двійники, виробництво модульних споруд, штучний інтелект сприяють найбільшому підвищенню ефективності проєктів.

Переважна більшість респондентів вважає, що збірне виробництво (збірні конструкції) є важливим рішенням для знакових проєктів, хоча лише чверть інженерно-будівельних компаній використовують модульне виробництво в усіх проєктах. Зростає визнання можливостей технологій для підвищення безпеки, зокрема, завдяки модульному виробництву – це зменшує обсяг небезпечних робіт на будівельному майданчику.

Очікується, що ті компанії, які можуть отримувати та аналізувати дані, створювати практичні висновки на основі даних, зможуть зменшити витрати, збільшити рентабельність проєкту, забезпечити більшу ефективність і безпеку робочих місць. Вони також, ймовірно, зможуть залучати нове покоління працівників, які вміють працювати з технологіями, та бачать в них можливості для створення розумних та сталих будівель та інфраструктури майбутнього.