Джерело: LIGA ZAKON

У 2021 році Національний банк України («НБУ») році затвердив Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит) («Положення № 113» - мета цього Положення забезпечити захист прав та інтересів споживачів фінансових послуг, їх рівних можливостей для доступу до ринків таких послуг, а також контролю за прозорістю та їх відкритістю.

Наявні вимоги

Положення № 113 встановлює окремі, не визначені законами України, вимоги до договорів про надання фінансових послуг, включно з індивідуальною  частиною договорів приєднання про надання фінансових послуг, що укладаються між споживачами фінансових послуг та небанківськими фінансовими установами, а саме:

1) обов’язок щодо дотримання технічних вимог до договорів, зокрема, розміру, кольору, міжрядкового інтервалу шрифту;

2) необхідність надання оригіналу паперового документу, а не паперових чи електронних копій у разі, якщо договір був укладений у вигляді паперового документу;

3) неможливість викладення умов, що змістовно належать до одного розділу, в інших розділах договору;

4) вимоги до змісту договору, зокрема, наявності переліку послуг, що надаються, дати їх надання, визначення грошових зобов’язань, процентної ставки та умов її зміни тощо;

5) зазначення номеру особистого електронного платіжного засобу споживача у разі безготівкового надання коштів;

6) вказання умов щодо списання коштів з банківського рахунку споживача;

7) неможливість закріплення умов, що обмежують права споживача на дострокове повернення кредиту та судовий захист;

8) заборону на використання неоднозначних понять та термінів, що можуть ввести в оману споживача;

9) неможливість зазначення додаткових умов щодо односторонньої зміни умов договору без належного повідомлення споживача, встановлення плати за дострокове повернення кредиту споживачем та деяких інших несправедливих умов для споживачів.

Окремо встановлюються вимоги до договорів, що укладаються у вигляді електронного документа. Від надавача послуг вимагається:

1) накладати кваліфікований електронний підпис уповноваженого працівника кредитодавця із кваліфікованою електронною позначкою часу та/або кваліфіковану електронну печатку кредитодавця з кваліфікованою електронною позначкою часу, накладену уповноваженим працівником кредитодавця;

2) дотримуватися технічних вимог до електронних документів, зокрема, електронні підписи сторін, дату та час укладення, адресу вебсайту надавача, викладення договору у форматі, який відображається на екранах різних технічних засобів телекомунікацій зі збереженням цілісності та читабельності, тощо;

3) надсилати примірник договору після підписання договору, але до початку надання фінансових послуг.

Таким чином, НБУ встановив ряд вимог, яких треба дотримуватися  при надання фінансових послуг споживачам з метою забезпечення прав та інтересів учасників ринку. 

Запропоновані додаткові вимоги

Попри  значну кількість встановлених додаткових вимог, поширені випадки порушення прав при наданні фінансових послуг (у першу чергу, пов’язаних із неправомірними діями з використання персональних даних споживачів, підозрами на вчинення шахрайських дій). У зв’язку з такими випадками, НБУ переглянуло додаткові вимоги до договорів надання фінансових послуг з метою підвищення якості надання таких послуг, наслідком чого стало розроблення проєкту змін до Положення № 113 («Проєкт Змін»).

Проєктом Змін передбачається введення точкових нововведень до додаткових вимог, а саме:

  • зміна засобів зв’язку для отримання споживачем одноразового ідентифікатора для електронного підпису, що визначає, що не можуть бути належними у цьому випадку канали зв’язку, які належать або адмініструються надавачем фінансової послуги.

Зазначена зміна націлена  на те, щоб надавач послуг не міг без споживача шляхом неправомірних дій накласти електронний підпис споживача через власну інформаційно-телекомунікаційну систему;

  • зміна вимог до виду електронного підпису, якими забороняється використання кваліфікованої електронної печатки та встановлюються вимоги щодо накладення (і) електронного підпису споживача, а також (іі) кваліфікованого електронного підпису уповноваженого працівника надавача із кваліфікованою електронною позначкою часу;
  • встановлення необхідності надання споживачем інформації про ідентифікаційний документ, а також номеру рахунку у формі IBAN додатково до або замість номеру електронного платіжного засобу (картки) з метою оперативнішої ідентифікації споживача та запобіганню зловживань та шахрайських дій;
  • надання можливості перерахування коштів не лише на рахунок споживача, відкритий у банку, а й на інші рахунки, передбачені законодавством;
  • встановлення окремих випадків списання коштів за надану послугу навіть у разі, якщо договором не визначено строків сплати окремих платежів.

Зазначені зміни хоча й посилюють вимоги до споживчого кредитування, однак і підвищують захист прав та інтересів учасників ринку, а також сприяють дотриманню добросовісної ринкової поведінки задля зменшення випадків зловживань та шахрайських дій під час надання таких послуг.

Наразі Проєкт Змін пройшов стадію громадського обговорення та передбачається його обговорення з учасниками ринку.

Окрім того, наразі обговорюються зміни до Закону України «Про споживче кредитування» щодо встановлення граничних розмірів процентних ставок та вимог щодо належної перевірки фінансових компаніями кредитоспроможності позичальників з метою посилення захисту споживачів під час мікрокредитування. Водночас, проєкт таких змін наразі перебуває на етапі розробки, тому відсутні фінальні пропозиції по змінам до законодавства у цій сфері.

Висновок

Запропоновані зміни направлені на посилення нагляду за дотриманням прав усіх учасників ринку споживчого кредитування. Водночас, надзвичайно важливим є питання  дотримання балансу між наглядом та свободою договірних відносин з метою уникнення негативних наслідків на ринку загалом.

Владислав Фісун, юрист, юридичне консультування, KPMG в Україні

Богдан Шишковський, радник, юридичні послуги, KPMG в Україні