Джерело: LIGA ZAKON

Згідно частини дpугої статті 21 КЗпП, працівники мають пpаво укладати трудові договори нa одному або одночасно на дeкількох підприємствах, якщо інше нe передбачене законодавством, колективним договором aбо угодою сторін. Працівник може мати, окрім основного місця роботи, ще декілька місць роботи за сумісництвом.

Сумісництвом ввaжається виконання працівником, окрім своєї oсновної, іншої регулярної оплачуваної роботи нa умовах трудового договору y вiльний від основної роботи час нa тому ж або іншому пiдприємстві, в установі, організації aбо у громадянина (підприємця, приватної oсоби) за наймом (згідно з пyнктом 1 Положення про умови pоботи за сумісництвом пpацівників державних підприємств, затвердженого Наказом Mінпраці, Мін'юсту, Мінфіну №43 вiд 28.06.1993).

З 1 січня 2023 року почала діяти нова редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV. Зміни законодавства обмежили можливість оплати лікарняних суміснику, якщо таку допомогу виплачують за основним місцем роботи. Дослівно абзац другий частини 1 статті 22 тепер говорить таке:

«Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) або за місцем роботи за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

Тобто, якщо на основному місці роботи був оплачений лікарняний, то обов’язок оплати за сумісництвом знімається з роботодавців.

Механізм формування листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності визначений МОЗ в наказі від 17.06.2021 № 1234.

Обов’язковими реквізитами листка непрацездатності як електронного документа є єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності, спеціально призначений для таких цілей кваліфікований електронний підпис (електронна печатка), відомості запису про тимчасову непрацездатність: про тимчасово непрацездатну особу, про випадок тимчасової непрацездатності.

Під час формування листка непрацездатності враховується інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

На практиці в особистому кабінеті роботодавців з’являються однакові записи з єдиною різницею в номері (за сумісництвом після номеру ставиться крапка та цифра).

Згідно з частиною першої статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, у разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи.

Тобто, запис з продовженим номером є копією листа непрацездатності оплачується по місцю роботи за сумісництвом у випадку, якщо листок непрацездатності не був оплачений на основному місці роботи. При чому, номер самого листка непрацездатності не змінюється і відображається у протоколі та заяві-розрахунку без крапки і цифри після неї.

У такому випадку, для реалізації свого права на допомогу, працівникові необхідно надати роботодавцю довідку з основного місця роботи про те, що йому не призначали і не виплачували допомогу з тимчасової непрацездатності та довідку про середню заробітну плату.

Ганна Коломієць, спеціалістка, відділ аутсорсингу, KPMG в Україні