1. Чи виключається військова служба із розрахункового періоду при обчисленні лікарняних: пояснення ПФУ?

Середньоденну зарплату обчислюють шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) зарплати (доходу), на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості (період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження зарплати, призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Вищевказаний перелік поважних причин є вичерпним. До нього не віднесено період, коли працівник був призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення. Отже він не може бути виключений із розрахункового періоду як поважна причина.

Джерело: Лист ПФУ від 06.03.2023 р. № 7765-6270/У-03/8-2800/23

2. ПФУ інформуватиме Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю про створені робочі місця

ПФУ надаватиме Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформацію з реєстру застрахованих осіб про створення роботодавцями робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу, встановленого ч. 1 ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Джерело: Проєкти регуляторних актів - Пенсійний фонд України (pfu.gov.ua)

3. Особливості надання та тривалість основної щорічної відпустки, що надається особам з інвалідністю

Працівники з інвалідністю, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перші шість місяців на підприємстві, можуть скористатися своїм правом піти у щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну їхньої безперервної роботи на цьому підприємстві.

Джерело: https://dsp.gov.ua/faq/osoblyvosti-nadannia-ta-tryvalist-osnovnoi-shchorichnoi-vidpustky-shcho-nadaietsia-osobam-z-invalidnistiu/

4. Які є заохочення для роботодавців, які створюють робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю?

Роботодавцю, який працевлаштовує осіб з інвалідністю (яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції), здійснюються компенсаційні виплати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць.

Джерело: https://dsp.gov.ua/faq/iaki-isnuiut-zaokhochennia-dlia-robotodavtsiv-iaki-stvoriuiut-robochi-mistsia-dlia-pratsevlashtuvannia-osib-z-invalidnistiu/

5. Які обов’язки роботодавця при працевлаштуванні осіб з інвалідністю?

Роботодавець при працевлаштуванні осіб з інвалідністю зобов’язаний:

  • виділити та створити робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця;
  • створити для осіб з інвалідністю умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації;
  • забезпечити соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством;
  • надати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • надавати звітність до Фонду соціального захисту інвалідів.

Джерело: https://dsp.gov.ua/faq/iaki-obov-iazky-robotodavtsia-pry-pratsevlashtuvanni-osib-z-invalidnistiu/