З 31 березня діє оновлена форма декларації з податку на прибуток

Звертаємо увагу, Мінфін наказом від 20.02.2023 р. № 101:

 • виклав у новій редакції декларацію з податку на прибуток;
 • вніс зміни до додатків до декларації з податку на прибуток.

Потім наказом Мінфіну від 13.03.2023 р. № 130 були внесено деякі "косметичні" зміни до Наказу № 101, форми декларації та додатків.

Накази № 101 та № 130 були офіційно опубліковано 31 березня  2023 року в «Офіційному віснику». Таким чином, оновлена форма прибуткової декларації діє саме з цієї дати.

Нагадаємо, Законом від 21.06.2022 р. № 2330-ІХ статтю 142 ПКУ доповнено новим пунктом 142.4 щодо особливостей оподаткування платників податку  –  учасників індустріального парку.

Зокрема, встановлено, якщо платник податку – учасник індустріального парку здійснює в межах господарської діяльності контрольовані операції, визначені статтею 39 ПКУ, то об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, визначається окремо на рівні:

 • перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція має відображатися відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності) реалізованих товарів (робіт, послуг);
 • перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція має відображатися відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки». 
У разі якщо платник податку  –  учасник індустріального парку є контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений відповідно до статті 392 ПКУ.
 
З метою приведення Декларації у відповідність до положень ПКУ:
 • рядок 10 «Особливі примітки» доповнюється позицією щодо подання Декларації учасником індустріального парку;
 • показники Декларації –  новими рядками, в яких зазначаються передбачені пунктом 142.4 ПКУ об’єкти оподаткування;
 • додаток ТЦ до Декларації викладається в новій редакції.

Законом від 29.07.2022 р. № 2480-IX внесено зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ щодо викладення в новій редакції пункту 58, а також доповнення новим пунктом 64, яким передбачено тимчасове, за звітні періоди 2022 року, для учасників процедури врегулювання заборгованості, які беруть участь у взаєморозрахунках, що проводяться в цілях реалізації заходів, передбачених статтею 4 Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», які є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до  розділу III ПКУ, зменшення фінансового результату до оподаткування на суму коштів, отриманих безпосередньо з державного бюджету відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

У зв’язку з цим додаток РІ до Декларації приводиться у відповідність до положень ПКУ.

Законом від 20.09.2022 р. № 2600-IX, зокрема, викладено в новій редакції підпункт «д» підпункту 141.4.1 ПКУ щодо визначення доходом нерезидента доходу від продажу чи іншого відчуження нерухомого майна або неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості чи подільного об’єкта незавершеного будівництва, розташованого чи який після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта буде розташований на території України, що належать нерезиденту.

У зв’язку з цим код рядка 7 додатка ПН до рядка 23 ПН до Декларації викладено в новій редакції.

Крім того, Законом № 2600-IX статтю 141 ПКУ доповнено пунктом 141.12, яким передбачено особливості оподаткування операцій з першого продажу за договорами купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості. Відповідні особливості оподаткування пов’язані із зменшенням та збільшенням фінансового результату до оподаткування.

У зв’язку з цим додаток РІ до Декларації приводиться у відповідність до зазначених положень ПКУ.

Законом від 03.11.2022 р. № 2719-IX внесено зміни, зокрема, до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, який доповнено пунктами 66 та 67 щодо зменшення та збільшення фінансового результату до оподаткування, зокрема, на суму нарахованих доходів (витрат) від операцій, пов’язаних з отриманням об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування.

У зв’язку з цим додаток РІ до Декларації приводиться у відповідність до зазначених положень ПКУ.

Законом від 03.11.2022 р. № 2720-IX, зокрема, статтю 141 ПКУ доповнено пунктом 141.13, який визначає особливості оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.

У зв’язку з цими змінами Декларацію доповнено додатком ОВ, в якому платники податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, відображатимуть суму авансових внесків за кожний пункт обміну іноземної валюти, яка сплачується щомісяця та є невід’ємною частиною податку на прибуток підприємств.

Сплачена протягом звітного (податкового) періоду сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств, розраховані за результатами такого звітного (податкового) періоду за ставкою, визначеною пунктом 136.1 ПКУ, у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) період.

Тому додаток ЗП до Декларації доповнено рядком 16.5, в якому відображається сума нарахованих та сплачених авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, що зменшує суму нарахованого податкового зобов’язання з урахуванням положень ПКУ. 

Відповідно до п. 46.6 ПКУ оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного опублікування.

Оскільки наказ опубліковано 31 березня 2023 року, то вперше за оновленою формою декларації з податку на прибуток слід буде звітувати:

 • платникам з квартальним звітним періодом – за Півріччя 2023 року;
 • платникам з річним звітним періодом – за 2024 рік.

Але, у ДПС, як завжди, може бути своя точка зору. Слідкуйте за нашими новинами. Про думку податківців ми невідкладно вас проінформуємо.

Податкові накладні реєструємо за новими формами

З 1 квітня 2023 року набрав чинності наказ Мінфіну від 28.12.2022 р. № 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України».

Наказом затверджено нові форми:

 • податкової накладної та розрахунку коригування до неї;
 • податкової декларації з податку на додану вартість;
 • уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

З 1 квітня 2023 року усі ПН/РК реєструються в ЄРПН за новою формою, незалежно від дати їх складання. 

ДПС вже готова приймати нові форми ПН/РК. Знайти їх можна в Електронному кабінеті за кодами:

 • J/F 1201014 Податкова накладна;
 • J/F 1201214 Розрахунок коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податкової накладної (Додаток 2 до податкової накладної).

Щодо декларації з ПДВ: вперше за оновленими формами будемо звітувати, починаючи із звітного (податкового) періоду за квітень 2023 року.

Також, починаючи з 1 травня 2023 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Делегування права підпису

З метою взаємодії з податковою службою у цифровому форматі, платнику необхідно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП), скористатись послугами будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Згідно з пунктом 3 розділу ІІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2017 року № 959/30827 (зі змінами та доповненнями, далі – Порядок №557) платник, у разу необхідності, має можливість надати право підпису електронних документів іншим особам, а саме: повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі - Повідомлення) в електронному вигляді.

Для цього можна скористатись безкоштовним податковим сервісом «Електронний кабінет» (cabinet.tax.gov.ua).

Заповнити та відправити Повідомлення можна у приватній частині «Електронного кабінету». У розділі «Ведення звітності» необхідно створити документ за формою J1391103 (для юридичних осіб) або F1391103 (для фізичних осіб).

При заповненні зазначається:

 • поточна дата та порядковий номер;
 • найменування (або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб;
 • код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

До табличної частини Повідомлення вноситься інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, якій надається право підпису електронних документів;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;
 • посада фізичної особи, якій делеговано право підпису електронних документів;
 • тип підпису: Директор/Бухгалтер/Підпис податкових накладних/Печатка/Технологічний сертифікат/уповноважена особа;
 • ініціали та прізвище керівника;
 • посада, ініціали та прізвище виконавця та контактний телефон.

З метою недопущення помилок при заповненні повідомлення на панелі  інструментів необхідно натиснути кнопку «Перевірка».

При відсутності помилок активується кнопка «Підписати».

Відповідно до Порядку № 557 на сформоване повідомлення першим накладаються КЕП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – КЕП керівника і останньою - печатка (за наявності).

Джерело: Головне управління ДПС в Одеській області 

З 1 квітня – нові правила документального підтвердження витрат щодо відрядження

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що 1 квітня 2023 року набуває чинності Закон України від 12.01.2023 №2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг».

Відповідно до Закону №2888-IX у новій редакції викладено п. 170.9 ПКУ, який визначає порядок оподаткування суми надміру витрачених коштів/електронних грошей, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк.

Так, зокрема, фактична кількість днів перебування у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні).

До підтвердних документів належать:

 • транспортні квитки або транспортні рахунки та багажні квитанції (у тому числі електронні квитки);
 • документи, отримані від осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, страхові поліси;
 • документи (виписки та/або відомості з рахунку), що містять визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого емітовані платіжні інструменти;
 • документи, що підтверджують виконання операції з використанням платіжних інструментів;
 • інші документи, що засвідчують вартість витрат.

Якщо під час відрядження чи виконання окремих цивільно-правових дій платник податку для проведення розрахунків застосував платіжний інструмент, включаючи корпоративний (бізнесовий) платіжний інструмент або особистий платіжний інструмент, чи його реквізити, вартість витрат засвідчується документом (випискою та/або відомостями з рахунку) в електронній або паперовій формі, що містить визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого емітований такий платіжний інструмент.

Документальне підтвердження суми фактичних витрат на відрядження або виконання окремих цивільно-правових дій шляхом надання підтвердних документів, що засвідчують суму таких витрат, у разі здійснення безготівкових розрахунків з використанням платіжних інструментів, включаючи корпоративні (бізнесові) платіжні інструменти або особисті платіжні інструменти, чи їх реквізити, та повернення особі, яка видала кошти/електронні гроші під звіт, суми надміру витрачених коштів/електронних грошей, розмір яких розрахований згідно з пп. 170.9.1 ПКУ, здійснюється платником податку до закінчення місяця, наступного за місяцем, у якому платник податку:

 • завершує таке відрядження;
 • завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, яка видала кошти/електронні гроші під звіт.

У разі якщо під час відрядження чи виконання окремих цивільно-правових дій платник податку застосував для проведення розрахунків платіжний інструмент, включаючи корпоративний (бізнесовий) платіжний інструмент або особистий платіжний інструмент, чи його реквізити та списання коштів/електронних грошей за понесеними витратами здійснюється надавачем платіжних послуг пізніше дати, коли платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії, строки, установлені пп. 170.9.3 ПКУ, продовжуються на один календарний місяць.

Звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, складається та подається у строки, визначені пп. 170.9.3 ПКУ, платником податку (у паперовій або електронній формі (з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги») за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, у разі:

 • наявності оподатковуваного доходу, визначеного відповідно до пп. 170.9.1 ПКУ, з метою розрахунку суми податку;
 • використання платником податку готівки понад суму добових витрат (включаючи отриману із застосуванням платіжних інструментів).

Якщо під час відрядження або виконання окремих цивільно-правових дій платник податку застосував платіжні інструменти, включаючи корпоративні (бізнесові) платіжні інструменти або особисті платіжні інструменти, чи їх реквізити для проведення розрахунків у безготівковій формі та/або для отримання готівки в межах суми добових витрат та за відсутності оподатковуваного доходу, звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, не складається і не подається.

Джерело: Закон України від 12.01.2023 №2888-IX.

Мінфін підготував оновлену форму авансового звіту та порядок його складання

На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841» та додатки до нього.

Зміни потрібні у зв’язку із оновленням п. 170.9 ПКУ, яке було запроваджено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» від 12.01.2023 р. № 2888-ІХ.

Мінфін пропонує оновити форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання.

Проєктом наказу змінено назву самого звіту на таку: Звіт про використання коштів / електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт.

Розширено можливості використання різних видів підпису (підписання власноруч або з використанням електронного цифрового підпису)

Приведено термінологію форми Звіту у відповідність до Закону України «Про платіжні послуги», а саме замінено слова «платіжні доручення» словами «платіжні інструкції».

Оптимізовано кількість підписів, необхідних для забезпечення підтвердження фінансово-господарської операції відповідальними особами.

Джерело: Міністерство фінансів України 

До 1 липня можна застосовувати старі правила заповнення платіжок для сплати податків та ЄСВ

Державна податкова служба України повідомляє, що Законом України від 30.06.2021 №1591-IX «Про платіжні послуги» (далі – Закон №1591-IX) створено умови для переходу української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт обміну платіжними повідомленнями ISO 20022, який є основою функціонування європейських платіжних систем.

На виконання вимог Закону №1591-IX Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 16.09.2021 №93 «Про запровадження міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України», згідно з якою в рамках реалізації проєкту Національного банку України «Розвиток платіжної інфраструктури: України» з 1 квітня 2023 року у платіжній інфраструктурі України запроваджується міжнародний стандарт ISO 20022.

У зв'язку з цим Національний банк України з 01 квітня 2023 року впроваджує систему електронних платежів нового покоління СЕП-4.0, у якій забезпечено можливість цілодобового режиму роботи СЕП 24/7 без зупинення роботи із виконання міжбанківськмх платіжних операцій.

Таким чином, з 1 квітня 2023 року усі міжбанківські платіжні операції в гривні здійснюватимуться з переходом на щоденне опрацювання переказів в національній валюті, включаючи вихідні та святкові дні. Тобто ДПС отримуватиме від Казначейства інформацію про надходження на бюджетні/небюджетні рахунки також у вихідні та святкові дні.

З метою врегулювання механізму сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску в умовах дії міжнародного стандарту ISO 20022 затверджено наказ Мінфіну від 22.03.2023 №148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за №528/39584 (набирає чинності з 1 квітня 2023 року).

Цим наказом передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 1 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису». Це не стосується платників єдиного рахунку.

Також одночасно для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 1 липня 2023 року при сплаті податків, зборів, єдиного внеску використовувати і старий формат реквізиту «Призначення платежу» (наказ Мінфіну від 24.07.2015 №666 втрачає чинність 1 липня 2023 року).

Спрощена декларація з ПДВ для нерезидентів

З 1 квітня 2023 набирає чинності наказ Мінфіну від 28.12.2022 №463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 січня 2023 року за №60/39116 (зі змінами), який опубліковано в «Офіційному віснику України» від 02.02.2023 №11.

Наказом Мінфіну №463 внесено зміни до:

 • Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість;
 • форми спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість;
 • форми уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Зазначені зміни стосуються виокремлення у звітності операцій, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Так, у розділі І «Розрахунок податкових зобов’язань за звітний (податковий) період» спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість:

 • у колонці 3 рядка 1 «Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість)» вказується загальна сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість) за операціями, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, та/або за операціями, що звільнені від оподаткування, в іноземній валюті (євро або долар США);
 • у колонці 3 рядка 1.1 «за операціями, що підлягають оподаткуванню» вказується сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, в іноземній валюті (євро або долар США);
 • у колонці 3 рядка 1.2 «за операціями, що звільнені від оподаткування» вказується сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість), звільнених від оподаткування податком на додану вартість, в іноземній валюті (євро або долар США);
 • у колонці 3 рядка 2 «Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету» зазначається сума податку на додану вартість (20 відсотків від бази оподаткування), нарахована за операціями з постачання електронних послуг в іноземній валюті (євро або долар США), яка підлягає сплаті до бюджету.

Вказані показники зазначаються в тій іноземній валюті (євро або долар США), інформацію про яку особа-нерезидент зазначила у заяві про реєстрацію як платника податку, поданій відповідно до п. 208-1.2 ПКУ, та у четвертій колонці рядка 05 декларації (рядка 051 або 052).

Спрощену податкову декларацію з податку на додану вартість за новою формою подають починаючи з 1 липня 2023 року. Тобто першу спрощену податкову декларацію за новою формою потрібно подавати за звітний (податковий) період – ІІ квартал 2023 року.