Чи зобов’язаний працівник при працевлаштуванні надавати трудову книжку?

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи (частина друга статті 24 КЗпП України).

Чи зобов’язаний роботодавець вносити до трудової книжки, яка зберігається у працівника, записи про прийняття та звільнення?

Власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі (частина третя статті 48 КЗпП України).

Чи зобов’язаний роботодавець оформлювати трудову книжку працівнику, який влаштовується на роботу вперше?

При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на роботу, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки (частина третя статті 24 КЗпП України).

Чи треба видати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця?

Видавати працівникам трудові книжки, які зберігаються у роботодавця, наразі підстав немає. У той же час, відсутні підстави відмовити працівнику у видачі такої трудової книжки на його вимогу. Таку вимогу бажано оформити у вигляді заяви. Також трудова книжка має бути видана працівнику у разі його звільнення. Видача всіх наявних трудових книжок працівникам в обов’язковому порядку передбачається після завершення робіт щодо включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників, які мають бути здійснені протягом п’яти років.

Лист ПФУ від 20.02.2023 р. № 2800-030102-8/8805 [Щодо страхового стажу на підставі трудової книжки, на титульній сторінці якої відсутня печатка організації, яка в 1981 р. вперше заповнювала трудову книжку]

Згідно з абзацем першим частини другої статті 24 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058) страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону № 1058 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом № 1058 (до 01.01.2004), а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб).