1. В яких випадках роботодавець під час дії воєнного стану зобов’язаний надати відпустку без збереження заробітної плати на вимогу працівника?

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про відпустки».

Роботодавець не може відмовити у наданні відпустки без збереження заробітної плати на визначені законодавством строки деяким категоріям працівників (крім працівників, що залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури).

2. Упродовж робочого року працівник 6 місяців перебував у відпустці без збереження заробітної плати у зв’язку із карантином, потім 2 місяці – у зв’язку із бойовими діями. Чи має він право на додаткову щорічну відпустку за особливий характер праці?

Період відпустки без збереження заробітної плати не дає права на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Тому при наданні такої відпустки за робочий рік, її тривалість визначається пропорційно часу фактичної роботи у відповідних умовах (із виключенням періодів відпусток без збереження заробітної плати).

3. Працівник має декілька невикористаних відпусток за попередні роки. Чи може роботодавець надати їх під час дії воєнного стану?

Так, може.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки (стаття 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»). Але це його право, а не обов’язок.

4. Працівник виїхав з місця проживання у зв’язку із бойовими діями. Чи може роботодавець відмовити йому у наданні відпустки без збереження заробітної плати?

Роботодавець не може відмовити працівнику, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, у наданні відпустки без збереження заробітної плати, але її тривалість не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас, за домовленістю сторін така відпустка може надаватись на більший термін, який не може перевищувати періоду дії воєнного стану.

5. Підприємство знаходиться у зоні бойових дій. У зв’язку з цим роботодавець вимагає написати заяви на звільнення або про надання відпустки без збереження заробітної плати.

Надання відпусток, у тому числі без збереження заробітної плати, та звільнення працівника за власним бажанням або за угодою сторін можливе за бажанням працівника.