Під час податкової перевірки податковий орган дійшов висновку, що контрольовані операції Компанії не відповідають принципу «витягнутої руки» та донарахував податок на прибуток у сумі майже 4 млн грн.

Податковий орган погодився щодо застосування методу чистого прибутку з використанням показника чистої рентабельності для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», однак змінив вибірку зіставних компаній. Одним із ключових питань у цьому спорі стала допустимість та належність доказів, які податковий орган надав для обґрунтування власної вибірки зіставних компаній.

Так, податковий орган використовував інформацію про зіставні компанії на момент проведення податкової перевірки, а не на час здійснення вибірки зіставних компаній, не надав будь-яких належних та допустимих доказів, що підтверджували б достовірно здійснення ними незіставної діяльності, а також використав вибірковий та суб’єктивний підхід при аналізі.

У результаті суд при вирішенні даної справи погодився із з доводами про те, що діяльність компанії, включеної до вибірки податковим органом, не відповідає умовам зіставності у повній мірі, що унеможливлює використання її фінансових показників для розрахунку діапазону рентабельності. 

Натомість ряд компаній було виключено з вибірки без належного обґрунтування їх незіставності із контрольованими операціями платника. Так, суд підтвердив, що податковий орган безпідставно виключив зіставну компанію у зв’язку з недосягненням нею показника доходу 5 млн., хоча законодавством такий критерій не передбачений. Посилання податкового органу на КВЕДи суд не визнав належними підтвердженнями здійснення компаніями незіставної діяльності. Також суд погодився, що податковий орган необґрунтовано виключив зіставну компанію з вибірки, стверджуючи, що вона пов’язана з іншою юридичною особою, на підстав п.14.1.159 ПК України, що не застосовний до даних правовідносин.

Окрім того, суд при вирішенні справи врахував доводи про незаконність податкової перевірки Компанії, проведеної в період дії мораторію на такі перевірки, запровадженого у зв’язку з Covid-19.

У результаті суд скасував спірне податкове повідомлення-рішення у повному обсязі, а також частково відшкодував витрати Компанії на послуги адвокатів KPMG Law Ukraine.

Проєкт був реалізований під керівництвом Сергія Попова, керівника відділу податкового та юридичного консультування, Наталією Шишковською, адвокатом, керівником практики вирішення податкових спорів, та адвокатами KPMG Law Ukraine Іриною Хиляк та Артуром Горголюком.