Набуття Україною кандидата в члени ЄС пришвидшило процес приведення українського податкового законодавства у відповідність до законодавства ЄС, яке є умовою для вступу в ЄС.

Одним із зобов’язань України є запровадження Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки («Стандарт CRS»). Стандарт СRS передбачає щорічний автоматичний обмін податковою інформацією між країнами–учасницями Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки («MCAA CRS»).

Відповідно до Стандарту CRS суб’єктами, які подають інформацію про рахунки та звіти є банки, брокери, депозитарії, інвестиційні та страхові компанії, які виконують критерії, передбачені Стандартом CRS, та є резидентами країн–учасниць автоматичного обміну інформацією за Стандартом CRS («Фінансові агенти»).

Фінансові агенти повинні передавати податковим органам наступну інформацію:

  • про персональні дані власника рахунку (ім’я, адресу, юрисдикцію резидентства тощо);
  • про номер рахунку (або функціональний еквівалент, наприклад, номер договору з фінансовою установою);
  • назва та ідентифікаційний номер (у разі наявності) фінансової установи, в якій відкрито рахунок;
  • баланс / залишок по рахунку на кінець року / періоду або на момент закриття банківського рахунку, а також загальну суму сплачених або нарахованих власнику рахунку коштів протягом календарного року / звітного періоду;
  • додаткова фінансова інформація (в залежності від виду рахунку);
  • валюта, в якій виражена кожна сума на рахунку.

Автоматичний обмін інформацією між конкретними двома країнами на основі Багатосторонньої конвенції CRS здійснюватиметься лише, якщо (1) MCAA CRS вступила в силу для обох країн, (2) обидві країн імплементували положення Стандарту CRS в національне законодавство та (3) обидві країни передали Секретаріату ОЕСР повідомлення, що вони відповідають вимогам встановленим в Стандарті CRS.

Автоматичний обмін інформацією за Стандартом CRS здійснюється наступним чином:

Етап 1. Фінансові агенти збирають інформацію щодо рахунків нерезидентів. 
Етап 2. Фінансові агенти передають таку інформацію податковим органам країни своєї резидентності. 
Етап 3. Податкові органи країни резидентності Фінансового агента передають отриману інформацію податковим органам країни, де фізичні особи є податковими резидентами.

Автоматичний обмін інформацією здійснюється на щорічній основі. Звітним періодом є календарний рік, який передує року обміну інформацією або інший період (наприклад, за домовленістю сторін).

Слід зазначити, що такий обмін інформацією відбувається щодо:

  • фізичних осіб (підзвітні особи);
  • організацій (компаній, фондів, трастів), якщо організація контролюється одним чи кількома підзвітними особами або оперує пасивними доходами (проценти, роялті, дивіденди).

Якщо Ви зацікавлені в отриманні додаткової інформації про автоматичний обмін інформацією та його вплив на поточну структуру групи компаній, а також інші питання щодо міжнародного оподаткування, будь ласка, звертайтесь до спеціалістів KPMG в Україні.