6 грудня 2022 року на засіданні Комітету з управління системою фінансової звітності, було схвалено електронний формат Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 року (v.1.1) для подальшого використання суб’єктами звітування при складанні річної фінансової звітності в електронному форматі за 2021 рік та проміжної фінансової звітності у 2022 році, згідно з згідно з повідомленням на сайті Системи фінансової звітності.

Електронний файл Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 (v1.1) вже оприлюднений та доступний для користувачів на сайті Системи фінансової звітності Основи Таксономії UA XBRL МСФЗ | СФЗ (frs.gov.ua), а також на офіційних сайтах регуляторів НКЦПФР та НБУ.

Коли подавати?

Про початок подання фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 року в єдиному електронному форматі, буде повідомлено додатково після завершення оновлення відповідного програмного забезпечення та налаштування Системи фінансової звітності на офіційному сайті www.frs.gov.ua.

Хто має звітувати на підставі Таксономії UA МСФЗ XBRL?

Окремо звертаємо вашу увагу, що відповідно до внесених змін до статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розширений перелік категорій підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ та, відповідно, подають її в форматі Таксономії UA МСФЗ XBRL:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес,
  • публічні акціонерні товариства,
  • суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях,
  • материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес,
  • материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств,
  • підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, 
  • підприємства, які самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Нагадаємо, що у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, які складають фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – «МСФЗ»), повинні подавати фінансову звітність до Центру збору фінансової звітності (ЦФЗ) у новому форматі згідно з вимогами Таксономії UA МСФЗ XBRL. Для річної фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності в 2021 році суб’єкти звітування використовували електронний формат Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року.

У зв’язку з воєнним станом в Україні схвалення Таксономії UA XBRL МСФЗ 2021, застосовної для наступних звітних періодів, відбулося з затримкою.