За результатами дослідження KPMG «Великі зрушення, маленькі кроки», 96% із 250 провідних компаній світу, відомі як G250, звітують про сталий розвиток та ESG. Використання глобальних стандартів, таких як стандарти Глобальної ініціативи зі звітності (GRI), Ради зі стандартів обліку сталого розвитку (SASB) та керівних принципів фондової біржі також збільшилося, причому стандарти GRI використовуються найчастіше.

Найвищі показники зі звітності у сфері сталого розвитку та ESG демонструють країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону: 89% компаній цього регіону звітують з питань сталого розвитку та ESG. Далі йдуть компанії з Європи (82% компаній), Америки (74% компаній) та Близького Сходу і Африки (56 % компаній).

Опитування 2022 року охоплює нові теми, які відображають зміну характеру розкриття інформації щодо сталого розвитку. Нові розділи цього огляду включають використання оцінки матеріальної відповідальності, а також звітність з питань суспільного розвитку та управлінських ризиків. Висновки вказують на п’ять основних тенденцій, що спостерігаються у звітності з питань сталого розвитку та ESG:

  • Розширення обсягу звітування з питань сталого розвитку з використанням стандартів, що базуються на оцінках матеріальної відповідальності зацікавлених сторін;
  • Розширення звітування з питань кліматичних ризиків та ризиків зменшення викидів вуглецю;
  • Зростання усвідомлення ризику втрати біорізноманіття;
  • Домінування кількісних показників над показниками якості у звітах про досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН;
  • Зростання кількості звітів з питань кліматичних ризиків, за ними йдуть звіти соціальних та управлінських ризиків.

Експерти KPMG наголошують, що компанії, які не готують звітність та не дотримуються загальноприйнятної практики щодо підтримки сталого розвитку, наражають себе на серйозні ризики.

Керівники бізнесу визнали, що вони несуть відповідальність, а також розуміють свою роль щодо уповільнення та потенційного запобігання кризі, яка розгортається. На сьогодні більш ніж будь-коли необхідно прийняття урядами глобально узгоджених стандартів, а також колективні зусилля найбільших світових компаній щодо надання звітності з усіх аспектів ESG, визнаючи чіткі зв'язки між питаннями екології та більш широким колом проблем соціальної рівності.

Питання клімату не втрачає своєї популярності

Результати останніх опитувань свідчать про те, що компанії все більше визнають свою роль у досягненні кліматичних цілей: 71% компаній зі списку топ-100 у різних країнах (N100) та 80% компаній зі списку G250 визначають свої цілі щодо зменшення викидів вуглецю.

Надію вселяє той факт, що більшість компаній усвідомлюють необхідність зменшення власних викидів для досягнення своїх цілей зменшення викидів вуглецю, а не покладаються виключно на вуглецеві кредити. Кількість компаній, які подають звіти відповідно до рекомендацій Комітету з розкриття фінансової інформації, пов'язаної з кліматом (TCFD), майже подвоїлася, що призвело до більш якісного розкриття інформації про клімат.

Однак є сфери, де потрібен більш швидкий прогрес. Лише 64% компаній G250 офіційно визнають, що зміна клімату є ризиком для їхнього бізнесу, і менше половини компаній наразі вважають ризиком втрату біорізноманіття.

Звітність з питань сталого розвитку через призму ESG

У цьогорічному звіті також висвітлюються деякі додаткові питання, з якими стикаються великі світові компанії при підготовці звітів ESG. Аналіз тисячі звітів показує, що менш ніж половина найбільших компаній світу надали звіти щодо соціальних складових ESG (наприклад, сучасне рабство або питання IDE (різноманітності, інклюзивності та справедливості)).

Менше половини проаналізованих компаній розкрили інформацію щодо ризиків управління (наприклад, таких як корупція, хабарництво та боротьба з корупцією, неконкурентна поведінка або політичні внески). Крім того, лише в одній третині компаній групи N100 є уповноважена особа у складі їхньої керівної команди, відповідальна за питання сталого розвитку. Менше чверті цих компаній пов'язують сталий розвиток із винагородою керівників бізнесу.                           

Як і раніше, розкриття інформації щодо ESG ґрунтується переважно на кейсах та прикладах, а не на кількісних чи фінансових показниках.

Більше інсайтів можна знайти у повній версії звіту на сайті KPMG в Україні за посиланням.