Пропонуємо ознайомитись з  податковим дайджестом  від KPMG:

Нещодавно Верховною Радою України було прийнято проєкт Закону №7234 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану" (Законопроєкт №7234). Наразі документ знаходиться на підписі у Президента України та набуде чинність з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Законопроєктом №7234 передбачено наступні основні нововведення:

Оновлення спрощеної системи з особливостями (2%-вий єдиний податок)

Для платників єдиного податку третьої групи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2%:

 • не застосовується обмеження щодо обсягу доходу як умови перебування на цій групі єдиного податку;
 • передбачено можливість перебування на цій системі оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з (і) роздрібної торгівлі підакцизними товарами, (іі) видобування підземних та поверхневих вод з наданням послуг централізованого водопостачання та водовідведення;
 • врегульовано наслідки з оподаткування податком на прибуток при переході із загальної системи оподаткування на спрощену із застосуванням ставки 2% і навпаки, а саме:
  • переплата/ авансові внески/ від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток під час переходу на спрощену систему «заморожується» до моменту повернення на загальну систему;
  • проценти, які збільшили фінансовий результат до оподаткування за правилами «тонкої капіталізації» та залишилися неврахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування на дату переходу на спрощену систему, зменшують фінансовий результат до оподаткування після повернення на загальну систему;
  • якщо платник, який протягом календарного року перейшов на сплату 2%-го єдиного податку, у цьому ж році відновлює сплату податку на прибуток, то такий платник складає та подає податкову декларацію наростаючим підсумком з початку такого календарного року, при цьому результати діяльності за періоди перебування на спрощеній системі не враховуються при визначенні об’єкту оподаткування.
 • запроваджено врахування доходу, отриманого під час перебування на спрощеній системі, для цілей розрахунку обсягів річного доходу для критеріїв щодо ТЦУ.

Зміни щодо втрачених документів

Для платників податків, які провадили свою діяльність на територіях, де ведуться активні бойові дії, та які не можуть документально підтвердити господарські операції, застосовуватимуться спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій
звітності, а саме:

 • Необхідність подання відповідного повідомлення до контролюючих органів із вказанням обставин, що призвели до втрати/ неможливості вивезення документів, звітних періодів та перелік таких документів (з реквізитами, за можливості).
 • Повідомлення є підставою для (і) збереження витрат/ податкового кредиту/ від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток/ ПДВ тощо, (іі) накладення мораторію на податкову перевірку відповідного періоду.
 • Дані податкових декларацій щодо періодів, за якими подано повідомлення щодо втрати первинних документів.

Зміни щодо імпорту

Звільнення від оподаткування ПДВ, акцизом та митом операцій з імпорту окремих товарів, кінцевим отримувачем яких визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, ЗСУ та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, інші суб'єкти, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки.

Деякі інші важливі зміни

 • Податкові органи наділяються повноваженнями щодо здійснення контролю у сфері ціноутворення на період воєнного, надзвичайного стану в межах проведення фактичних перевірок;
 • Розширено перелік для підстав для проведення фактичних перевірок (у т.ч., на підставі звернення покупця);
 • На період воєнного, надзвичайного стану вводиться касовий метод визначення виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку на операції з реалізації електричної енергії для виробників електричної енергії.

Як KPMG може допомогти вам

 • Супроводження та аналіз доцільності переходу на спрощену систему з урахуванням особливості діяльності компанії.
 • Супроводження подачі повідомлення щодо втрати/ неможливості вивезення первинних документів.  
 • Консультування з окремих питань застосування норм законодавства під час воєнного стану.