1 квітня Верховною Радою України було прийнято за основу із скороченим строком підготовки проєкт Закону №7232 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою-агресором" (Законопроєкт №7232).  

Законопроєктом №7232 передбачено збільшення ставок деяких податків у 1,5 рази для компаній, що кваліфікуються як пов’язані економічними зв’язками з державою-агресором: 

1. Пов’язаною з державою-агресором буде вважатися юридичні особи – резиденти України/ нерезиденти, діяльність яких утворює постійне представництво в Україні, що:

 • Станом на 23 лютого 2022 р. мають прямих/ опосередкованих засновників або бенефіціарних власників – резидентів/ громадян держави-агресора;
 • Отримують/ можуть отримувати дохід у будь-якій формі з джерелом походження з держави-агресора (самостійно або через пряму/ опосередковану частку в іншій компанії);
 • Є учасником міжнародної групи, будь-яка компанія якої:
  • отримує/ може отримувати дохід з джерелом походження з держави-агресора;
  • має/ може мати зобов’язання перед резидентом держави-агресора;
  • забезпечує економічну підтримку держави-агресора;

2. З 1 березня 2022 р. підвищуючий коефіцієнт 1,5 застосовується для ставок:

 • податку на прибуток підприємств (окрім податку на доходи нерезидентів);
 • екологічного податку;
 • рентної плати;
 • податку на майно  

3. Компанії, діяльність яких має соціальне, гуманітарне чи економічно значення для України, звільняються від застосування підвищуючого коефіцієнту (перелік критеріїв буде становлений КМУ). 

4. Адміністрування:

 • Компанії мають обов’язок повідомляти ДПС у випадку наявності економічних зв’язків з державою агресором;
 • Створюються загальнодоступний реєстр суб’єктів господарювання, які пов’язані економічними зв’язками з державою агресором;
 • Дотримання вимог є предметом камеральної перевірки та документальної позапланової перевірки

5. Відповідальність: Якщо за результатами податкового контролю встановлено наявність економічні зв’язків з державою агресором, збільшуючий коефіцієнт застосовується на період від початку дії Закону.