Нещодавно було прийнято два закони про оподаткування та подання звітності під час воєнного стану: Закон № 2115–IX "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" та Закон № 2118–IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану". 

Зазначеними законами на період до припинення або скасування воєнного стану, зокрема, передбачено що:

1. Платники податків звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх податкових обов’язків, у випадку неможливості їх виконання

Звільнення стосується обов’язків з дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації податкових та акцизних накладних тощо. 

При цьому, подання будь-яких документів, що підтверджують неможливість виконання податкових обов’язків (наприклад, сертифікатів Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини) не передбачено. У той же час, поняття «відсутності у платника податків можливості» на законодавчому рівні не встановлено. Наприклад, питання чи може компанія не виконувати свої податкові обов’язки, якщо вона зареєстрована на території України, де не ведуться бойові дії, залишається відкритим. Очікується, що відповідні роз’яснення будуть надані податковими органами найближчим часом. 

Компаніям рекомендовано формалізувати відповіде рішення та розробити внутрішній документ (наказ або розпорядження) про неможливість виконання певних податкових обов’язків до закінчення воєнного стану. У такому документі рекомендовано навести також коротку аргументацію щодо неможливості виконання податкових обов’язків. 

Законом передбачено обов’язкове виконанням податкових обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

2. Податкові перевірки відкладаються, а перебіг строків зупиняється

Передбачено, що податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Зауважимо, що такий мораторій розповсюджується на всі види податкових перевірок. Зупиняється перебіг будь-яких строків, встановлених податковим законодавством.

3. Переміщення пального транспортними засобами дозволяється без реєстрації акцизної накладної, якщо у наявності є товарно-транспортна накладна

У такому разі, товарно-транспортна накладна має містити всю інформацію, що мала б бути відображена у відповідній акцизній накладній.

4. Безкоштовна передача товарів (у тому числі підакцизних) та надання послуг на користь Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони не вважаються операціями з реалізації

Таким чином, наприклад, при постачанні компанією пального на користь ЗСУ та територіальної оборони, компанія звільняється від сплати акцизного податку.

5. Коригування фінансового результату до оподаткування при безкоштовному постачанні товарів або послуг на користь неприбуткових організацій (пп. 140.5.9 ПКУ) не застосовується

Зазначене положення передбачає врахування у складі витрат у повному обсязі коштів та майна, що передається наступним організаціям: Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Під дію зазначеної норми підпадає вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення. 

При цьому, передбачено, що вартість інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг може також включатися у витрати компанії у повному обсязі, якщо такі товари, роботи та послуги визначені у переліку Кабінету Міністрів України. На сьогодні, такий перелік міститься у Постанові Кабінету Міністрів України № 758 від 26 жовтня 2016 р. Проте, оскільки такий перелік було затверджено для цілей проведення антитерористичної операції, очікується, що зазначений перелік буде оновлено, або прийнято новий саме стосовно військової агресії Російської Федерації проти України.

6. Дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції подовжується автоматично

Вважаються діючими ліцензії, по яких до припинення або скасування воєнного стану на території України не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право:

  • виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
  • виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. 

Якщо у вас будуть будь-які запитання, будь ласка, звертайтесь до нас.