1 листопада 2021 року на сайті Верховної Ради України було опубліковано текст Проєкту Закону 5376 про внесення змін до Податкового кодексу України («Законопроєкт») до другого читання. Цей Законопроєкт встановлює особливості податкового режиму для резидентів Дія Сіті. У першому читанні Законопроєкт було прийнято 2 червня 2021 року.

Корпоративне оподаткування

Законопроєкт передбачає наступні режими оподаткування для резидентів Дія Сіті:

Резиденти Дія Сіті - платники податку на прибуток підприємств на загальних умовах (тобто сплата податку на прибуток за ставкою 18% у загальному порядку [«платники податку на загальних умовах»].
Резиденти Дія Сіті - платники податку на особливих умовах (тобто сплата податку за ставкою 9% на визначені Податковим кодексом операції) [«платники податку на особливих умовах»].

Нова редакція Законопроєкту передбачає особливості оподаткування не лише для платників податку на особливих умовах, але й для тих резидентів Дія Сіті, які вирішать сплачувати податок на прибуток на загальних підставах.

 1. Особливості для резидентів Дія Сіті - платників на загальних підставах

Відповідно до Законопроєкту, якщо до набуття статусу резидента Дія Сіті юридична особа була платником ЄП, вона повинна буде перейти на сплату податку на прибуток.

Крім того, Законопроектом для резидентів Дія Сіті - платників податку на загальних підставах запроваджується нова різниця на операції з платниками ЄП. Так, відповідно до пропонованої норми 140.5.17, вони повинні будуть збільшувати фінансовий результат до оподаткування на суму вартості майна, робіт, послуг, придбаних у платників ЄП протягом року, в розмірі, що перевищує 20% суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками звітності за попередній річний звітний період. Передбачається, що така різниця буде застосовуватись з 1 січня 2024 року. При тому, у 2024 році пороговим значенням для вирахування вартості майна, робіт, послуг, придбаних у платників ЄП, буде 50% суми витрат від будь-якої діяльності.

  2. Особливості для резидентів Дія Сіті - платників на особливих умовах

 Загальні положення

Ставка оподаткування на операції платників податку на особливих умовах («податок на операції») у порівнянні з попередньою версією Законопроєкту залишається незмінною - 9%. Операції з іншими резидентами Дія Сіті - платниками податку на особливих умовах не повинні вважатися оподатковуваними.

Нова редакція Законопроєкту передбачає особливості розрахунку сум податку до сплати. У разі здійснення оподатковуваних операцій з нерезидентом передбачається, що база оподаткування визначатиметься, виходячи з вартості операції без зменшення на суму утриманого податку на доходи нерезидента. Разом з тим, сума податку за кожною окремою операцією платника податку на особливих умовах, зменшуватиметься на суму податку на доходи нерезидента, нарахованого (сплаченого) за відповідною операцією.

Нові об’єкти оподаткування

Законопроєкт, серед іншого, передбачає такий новий об’єкт оподаткування податком на операції як переказ коштів з рахунків резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах в українських банках на його рахунки, відкриті за кордоном.

Врегулювання колізій

Нова редакція Законопроєкту передбачає, що коли операція підлягатиме оподаткуванню одночасно з двох чи більше підстав, передбачених кодексом, оподаткування здійснюватиметься один раз за максимальною базою оподаткування.

Особливості інвестиційної діяльності з резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах

Оподатковуваними будуть операції платників податку на особливих умовах по виплаті дивідендів/ поверненню коштів, вартості майна у зв’язку з виходом, ліквідацією, зворотним викупом корпоративних прав (акцій, паїв)/ цінних паперів особам/ у осіб, які не є платниками податку на особливих умовах.

Нова редакція Законопроєкту передбачає, що у разі виплати дивідендів таким особам платник податку на особливих умовах звільнятиметься від сплати авансового внеску з податку на прибуток.

У разі повернення коштів/ вартості майна у зв’язку з виходом, ліквідацією, зворотним викупом оподатковуванню підлягатиме різниця між сумою повернених коштів/ майна та вартістю внеску та/ або вартістю придбання. Щодо вартості придбання, Законопроект було доповнено положенням, відповідно до якого, якщо розрахунки за акції/ інші цінні папери здійснювались у негрошовій формі, то вважатиметься, що вартість їх придбання дорівнює нулю, із певними винятками. Крім того, у новій редакції Законопроєкту передбачається, що положення підпункту щодо оподаткування різниці між сумою повернених коштів/ майна та вартістю внеску та/ або вартістю придбання не застосовуватимуться до операцій з фізичною особою, якщо їх вартість враховуватиметься при визначенні об’єкта оподаткування ПДФО за правилами оподаткування інвестиційного прибутку.

Особливості застосування правил ТЦУ до операцій платників податку на особливих умовах

У новій редакції Законопроєкту було внесено зміни до статті 39 Податкового кодексу і визначено, що для платників податку на особливих умовах контрольованими вважатимуться операції, які можуть впливати на фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності компанії.

Законопроект у новій редакції адресує окремі колізії, які можуть виникнути при оподаткуванні контрольованих операцій платників податку на особливих умовах:

  • У разі, якщо певна сума контрольованої операції визнаватиметься базою оподаткування податком на прибуток за ставкою 18% і:
  1. Вона уже була оподаткована податком на доходи нерезидентів – сума податку на доходи нерезидентів зменшуватиме суму податку на прибуток до сплати або
  2. Вона уже була включена до бази оподаткування податком на операції за ставкою 9% - сума податку на операції зменшуватиме суму податку на прибуток до сплати.
  • Якщо ж певна сума контрольованої операції, з якої уже було стягнуто податок на прибуток за ставкою 18%, надалі підлягатиме включенню до бази оподаткування податком на операції за ставкою 9%, то база оподаткування податком на операції повинна зменшуватись на таку суму.
  • У випадку конструктивних дивідендів (у вигляді сум за операціями, що не відповідають принципу витягнутої руки) передбачається, що у разі їх оподаткування податком на прибуток за ставкою 18%, вони не підлягатимуть оподаткуванню податком на доходи нерезидентів, а також вони не повинні вважатися дивідендами для цілей податку на операції.

ПДФО та ЄСВ

Оподаткування працівників та гіг-спеціалістів резидента Дія Сіті

Як і в попередній редакції Законопроєкту, виплати заробітної плати/ винагороди/ авторської винагороди спеціалістам резидента Дія Сіті підлягають оподаткуванню за ставкою 5% ПДФО і 1,5% військовим збором. Однак, нова редакція також передбачає поріг заробітної плати/ винагороди, яким обмежуватиметься застосування зниженої ставки для фізичної особи, а саме: 240 тисяч євро за календарний рік. У разі перевищення такого порогу фізична особа буде зобов’язана самостійно подати декларацію і сплатити податок із суми перевищення у розмірі 18% ПДФО і 1,5% військового збору.

ЄСВ як на суму заробітної плати, так і на суму винагороди гіг-спеціалістам у новій редакції Законопроєкту встановлюється у розмірі мінімального страхового внеску (1 320 грн станом на 03.11.2021).

Інвестиційні стимули

У новій редакції Законопроєкту було видалено норму, відповідно до якої не оподатковувалася ПДФО і військовим збором сума доходу фізичної особи від відчуження корпоративних прав резидента Дія Сіті за умови володіння ними понад 1 рік.

Разом з тим, були залишені та дещо видозмінені наступні інвестиційні стимули:

  • Податкова знижка на суму інвестицій фізичної особи в резидента Дія Сіті – стартап, за умови здійснення таких інвестицій до моменту набуття стартапом статусу резидента Дія Сіті. У новій редакції норму про податкову знижку на суму інвестицій в стартап було доповнено положенням, згідно з яким сума такої податкової знижки не може перевищувати річного доходу особи, отриманого у вигляді дивідендів.
  • Неоподаткування дивідендів від резидентів Дія Сіті за умови, що вони не розподілялись протягом двох календарних років поспіль. Як випливає з нової редакції Законопроєкту, це звільнення застосовуватиметься лише до дивідендів, що виплачуватимуться резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах.

Наразі очікуємо розгляду Законопроєкту у другому читанні. Після прийняття остаточної версії Законопроєкту ми проінформуємо вас про основні зміни.

Якщо вас цікавить, чи буде для вашої компанії вигідним отримання статусу резидента Дія Сіті, а також яким чином можливо структурувати діяльність для отримання податкових пільг, пропонуємо поспілкуватися про це детальніше зі спеціалістами KPMG за контактами нижче.

Олександр Бобошко, партнер, керівник практики міжнародного оподаткування KPMG в Україніoboboshko@kpmg.ua

Андрій Бузницький, менеджер, практика міжнародного оподаткування KPMG в Україні, abuznytskiy@kpmg.ua