Керівники бізнесу в світі та Україні надзвичайно впевнені у перспективах зростання їхніх компаній та світової економіки в цілому. Вони очікують динамічного зростання і прагнуть розширювати свій бізнес та компанії у будь-який доступний спосіб.

В Україні 76% керівників очікують зростання їхніх компаній. При цьому 71% відзначає, що вирішальне значення матиме органічне зростання – через інновації, капітальні інвестиції, нові продукти та підбір персоналу.  Лише 11% опитаних стверджують, що укладення M&A буде найбільш важливою стратегією для досягнення їхньою компанією цілей зростання упродовж наступних трьох років. 14% керівників в Україні розглядають можливість стратегічних союзів із третіми сторонами.

Такими є результати дослідження «Погляд керівників бізнесу в Україні 2021», який присвячено вивченню впливу COVID-19 на стратегію розвитку компаній, довгострокове бачення зростання бізнесу, бізнес-модель та рішення щодо інвестицій. Дослідження підготовлено в рамках щорічного глобального дослідження KPMG 2021 CEO Outlook, яке базується на опитуванні керівників найбільших компаній у світі.

«Пандемія дала нам важливий урок і поставила перед бізнесом низку нових питань, які водночас є і викликами. Але сьогодні керівники бізнесу здатні зосередитися не тільки на стратегіях зростання, важливих господарських та організаційних завданнях, але й на вирішенні значних суспільних питань. Пандемія показала, що бізнес і суспільство мають та можуть працювати разом. Саме тому компанії збільшують увагу до кліматичних і соціальних питань, до корпоративного управління та принципів ESG», - прокоментував керуючий партнер KPMG Андрій Цимбал.

Стратегії зростання

Керівники світових компаній – у рамках опитування KPMG 2021 CEO Outlook – планують використовувати переважно неорганічну тактику для забезпечення зростання: стратегічні союзи з третіми сторонами, угоди M&A, спільні підприємства та аутсорсинг. Водночас 94% керівників у світі та 81% в Україні впевнені, що прибуток компаній, якими вони керують, зростатиме в наступні три роки.

Відповідно до дослідження «Погляд керівників бізнесу в Україні 2021», 38% респондентів впевнені у зростанні української економіки протягом наступних трьох років. У той час як на зростання світової економіки очікують 47% керівників компаній. У світі СЕО більш оптимістичні – 60% переконані у зростанні світової економіки.

Найбільшим ризиком для українського бізнесу упродовж наступних трьох років респонденти вважають операційні ризики. Регуляторні виклики, які займали першу строчку ризиків у 2020 році, наразі знаходяться на другому місці.  На третьому – ризик нестачі кваліфікованих кадрів та ризик ланцюжка поставок. У п`ятірку викликів також входять кіберзагрози, проблеми довкілля та кліматичні зміни. У світі керівники бізнесу серед найбільш значущих загроз виділяють: ланцюжок поставок, кібербезпеку та зміну клімату.

 

Роль суспільства та мета компанії

Однією із тенденцій 2021 року є збільшення очікувань громадськості щодо прогресу бізнесу у вирішенні основних суспільних викликів. Це впливає на стратегічні пріоритети бізнесу. 73% опитаних керівників в Україні заявили, що метою їхньої організації є реалізація стратегічних цілей та призначення компанії у поєднанні із створенням довгострокової вартості для всіх зацікавлених сторін. Для порівняння, у період лютий – березень 2020 року кількість таких компаній становила 54%.

У цілому майже половина керівників бізнесу в Україні бачать зростання запиту з боку зацікавлених сторін щодо впровадження у бізнес-стратегію принципів ESG. У світі це відзначили дві третини керівників. У посилення сталого розвитку планують інвестувати понад 10% доходів 24% опитаних українських керівників, у світі цей показник становить 30%. При цьому серед українських компаній із високим рівнем доходів лише 14% керівників вважають, що їхні програми ESG покращують фінансові результати. Але у світі цей показник у чотири рази вищий – 52%.

Технології та люди

Цифрові зміни, викликані  COVID-19 стосуються, перш за все, цифрової гнучкості, інновацій та дистанційної роботи. На сьогодні 36% опитаних в Україні керівників  заявили, що більшість їхніх працівників працюватимуть віддалено щонайменше два чи більше днів на тиждень. Відповідно до глобального дослідження KPMG, до таких змін готові 37% компаній в світі. 29% керівників в Україні і 51% у світі розглядають інвестування у створення спільного робочого простору (shared office spaces).

У проривні зміни готові інвестувати 36% українських компаній, керівники яких взяли участь в опитуванні. При цьому близько половини керівників (53%) надають перевагу інвестиціям у розвиток людського капіталу. У світі, навпаки, спостерігається тенденція збільшувати інвестиції у виявлення проривних змін та в інноваційні процеси - 67% опитаних.