Навряд чи у компаній, які складають квартальну звітність за МСФЗ, не виникало запитання, якою ж вона має бути відповідно до вимог Таксономії UA МСФЗ XBRL?

Якщо ви досі не впевнені, чи коректо ви розумієте існуючі на сьогодні вимоги стосовно проміжної фінансової звітності за МСФЗ, раді поділитися з вами коротким коментарем. 

Відповідно до вимог МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», при підготовці проміжної фінансової звітності підприємства мають право готувати або повний, або стислий комплект своєї проміжної фінансової звітності. 

Чи відрізняються вимоги Таксономії? Ні! Таксономія UA МСФЗ XBRL повністю ґрунтується на стандартах МСФЗ та є лише альтернативною формою до подання звітності у класичному паперовому форматі. Тому вимоги стандартів у ній зберігаються. 

Згідно з МСБО 34, як повний, так і стислий комплекти проміжної фінансової звітності у форматі Таксономії UA МСФЗ XBRL мають містити чотири основні форми фінансової звітності та примітки.

У випадку підготовки повного комплекту проміжної фінансової звітності, його форма та зміст мають відповідати вимогам МСБО 1 «Подання фінансової звітності», тобто даний комплект буде аналогічний до комплекту останньої річної фінансової звітності компанії (у випадку, якщо протягом проміжного звітного періоду не було суттєвих змін в операціях та/або діяльності компанії).

У випадку підготовки стислого комплекту проміжної фінансової звітності примітки, що додаються до основних форм, мають розкривати лише зміни та суттєві операції/події, які відбулися після випуску останньої річної фінансової звітності. При підготовці стислого комплекту проміжної фінансової звітності компанія має проаналізувати, чи залишається інформація, розкрита в останній річній фінансовій звітності, як і раніше доречною. Якщо змінилися обставини або з`явилися нові операції, які призводять до того, що істотна інформація, розкрита в останній річній фінансовій звітності, стала менш значущою, то компанія має розглянути необхідність розкриття додаткової інформації у проміжній фінансовій звітності. Таким чином, склад та зміст приміток та пояснювальної інформації у стислому комплекті проміжної фінансової звітності буде значно меншим, аніж у повному комплекті проміжної фінансової звітності.

Нагадаємо також, що відповідно до повідомлення на сайті Системи фінансової звітності від 12 серпня, яке доступне за посиланням, на сьогодні вже триває подання проміжної фінансової звітності за I квартал 2021 року та перше півріччя 2021 року на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі.

Разом з тим, варто зауважити, що, подання такої проміжної звітності слід здійснювати після подання річної фінансової звітності за 2020 рік.  Показники порівняльної інформації в проміжній звітності станом на 31 грудня 2020 року повинні співпадати з відповідними показниками річної фінансової звітності

Якщо у вас є будь-які питання у сфері Таксономії UA МСФЗ XBRL, надсилайте їх на електронну адресу aas@kpmg.ua

Чим ми можемо вам допомогти?

Ми надамо методологічну та технічну підтримку у процесі підготовки фінансової звітності у форматі Таксономії UA МСФЗ XBRL та допоможемо:

  • співставити аналітичні рахунки та статті класичної фінансової звітності, підготовленої за МСФЗ до систематики Таксономії UA МСФЗ XBRL
  • розробити план рахунків обліку у відповідності з Таксономією UA МСФЗ XBRL
  • виділити для заповнення релевантні звіти із систематики Таксономії з урахуванням специфіки підприємства

Ми також підготуємо для вас:

  • примітки до фінансової звітності з урахуванням вимог Таксономії UA МСФЗ XBRL у форматі MS Word / MS Excel для подальшої конвертації у формат XBRL
  • здійснимо супровід конвертації класичної фінансової звітності, складеної за МСФЗ, у формат Таксономії UA МСФЗ XBRL із застосуванням інструментів, наявних у підприємства або у програмному забезпеченні Системи Фінансової Звітності
  • проведемо валідацію готової фінансової звітності, складеної за МСФЗ у форматі Таксономії UA МСФЗ XBRL, із застосуванням інструментів, наявних у підприємства або на веб-сайті Системи Фінансової Звітності
  • розробимо технічні завдання для автоматизації процесу вивантаження інформації з облікових систем для подальшої конвертації звітності у формат XBRL

Послуга надається у разі відсутності конфлікту інтересів. Послуги не надаються аудиторським клієнтам KPMG, включаючи аудиторських клієнтів фірм-членів мережі KPMG International.KPMG International.