Джерело: InVenture

Положення про авторизованого економічного оператора були внесені до митного законодавства, щоб збалансувати правила контролю за безпекою і сприяти міжнародній торгівлі для компаній, які дотримуються норм законодавства і демонструють належний рівень довіри.

Введення в Україні інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) свідчить про загальну тенденцію до лібералізації відносин між державою і бізнесом, прагнення спростити митне оформлення і зменшити бюрократію на митниці для тих компаній, які дотримуються норм законодавства.

Здійснення митного оформлення вантажів часто виглядає як нічне жахіття для бізнесу, яке супроводжується затримкою вантажів на кордоні, зміною митної вартості товарів та безліччю інших проблем, які повинні зникнути для компаній зі статусом АЕО. Зовсім недавно перша компанія в Україні отримала статус АЕО, що передбачає подальший наплив заяв із бажанням отримати цей статус і переваги, які він надає.

За даними Міжнародної торгової палати, в світі зараз понад 60 програм АЕО та їх кількість значно зростає. Незважаючи на те, що кількість програм АЕО збільшується, їх переваги для компаній часто не очевидні, а процес подачі заявки на отримання статусу АЕО досить обтяжливий.

Що ж таке авторизований економічний оператор (АЕО)?

В Європі статус АЕО існує ще з 2008 року, а його отримання є популярним серед компаній, оскільки дозволяє заощадити час і вартість митного оформлення товарів у довгостроковій перспективі. Станом на 2018 рік в ЄС статус АЕО отримали понад 19 000 компаній, при цьому більше 70% імпортних і експортних операцій здійснюється саме компаніями зі статусом АЕО.

Згідно з положеннями Митного кодексу України, отримати статус авторизованого економічного оператора може підприємство, яке виконує будь-яку роль у міжнародному ланцюгу поставки товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу).

Такий статус підтверджує надійність підприємства і надає йому безліч переваг під час митного оформлення товарів. В Україні існує два типи авторизації - АЕО-Б і АЕО-С, кожен з яких надає свої переваги.

Українське регулювання АЕО засноване на положеннях ЄС і розраховане на подальше взаємне визнання компаній зі статусом АЕО, що надало б можливість українським компаніям переміщувати товари через території ЄС без зайвих митних формальностей.

Які привілеї отримують компанії зі статусом АЕО?

Відповідно до досвіду ЄС, економічний оператор отримує ряд прямих і непрямих вигод за рахунок статусу AEO. Підприємство оптимізує свою повсякденну діяльність, оскільки вона стає більш передбачуваною і гнучкою (наприклад, ризик затримки товару на митниці фактично зменшується до мінімуму).

Законодавство України на даний момент передбачає ряд спеціальних спрощень для компаній, які отримали авторизацію АЕО-С:

  • загальна фінансова гарантія - забезпечення сплати митних платежів за кількома поставками одночасно, обмежуючись при цьому лише базовою сумою гарантії;
  • самостійне накладення пломб спеціального типу;
  • процедура спрощеного декларування;
  • процедура випуску за місцезнаходженням.

Крім того, підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-С, користується такими перевагами як виконання митних формальностей в першочерговому порядку; зниження автоматизованою системою митного оформлення ступеня ризику для визначення переліку митних формальностей; використання спеціально визначеної (при наявності) смуги руху в пункті пропуску через державний кордон України; використання національного логотипу АЕО.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-Б, має такі ж переваги, як і підприємство зі статусом АЕО-С, а також право на отримання повідомлення митного органу про те, що відповідні товари і транспортні засоби комерційного призначення на основі результатів аналізу ризиків по загальній декларації прибуття обрані для проведення митного огляду в пункті пропуску.

Існує також ряд непрямих переваг для компаній зі статусом АЕО. Зокрема підвищення ефективності внутрішніх систем і процесів, визнання надійним діловим партнером, поліпшення відносин з митницею і визнання з боку інших державних органів.

Перевага отримання статусу АЕО також полягає в тому, що з кінця 2022 року процедура спрощеного декларування, якою зараз користуються безліч підприємств, буде доступна тільки для компаній зі статусом АЕО.

За яких умов можна отримати статус АЕО?

З огляду на великий спектр привілеїв і довіри, які отримують компанії зі статусом АЕО, отримання авторизації може бути досить тривалим процесом і вимагає від компанії безліч зусиль і часу.

Митний кодекс України передбачає п'ять критеріїв для отримання статусу АЕО:

1) дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності;

2) належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації;

3) стійкий фінансовий стан;

4) забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства;

5) дотримання стандартів безпеки та надійності.

Авторизація АЕО-С надається за умови підтвердження відповідності підприємства критеріям, визначеним пунктами 1-4 вище, а авторизація АЕО-Б надається за умови підтвердження відповідності підприємства критеріям, визначеним пунктами 1-3 і 5.

Для підтвердження дотримання кожного з критеріїв компанія повинна відповідати ряду вимог. Наприклад, для відповідності критерію стабільного фінансового стану компанія не повинна перебувати в процедурі санації або провадженні у справі про банкрутство; протягом трьох років компанія не повинна мати податкового боргу, розрахункові показники платоспроможності компанії повинні відповідати нормативним значенням, а також мають бути відсутні негативні чисті активи за даними річної фінансової звітності.

Таким чином, основна частина роботи для отримання статусу АЕО виконується саме на етапі підготовки, тобто до подачі заяви. А підприємство має можливість зробити "домашню роботу", що означає, що на етапі розгляду заявки всі процеси вже будуть налагоджені і відповідатимуть анкеті самооцінки.

Представники митного органу стверджують, що навіть сама підготовка для отримання статусу АЕО має безумовні переваги, оскільки надає можливість підприємству подивитися на всі процеси з іншого боку і, як наслідок, оптимізувати свою діяльність.

Світовий досвід свідчить про те, що отримання статусу АЕО позитивно впливає на зовнішньоекономічну діяльність компанії та роботу митних органів в цілому. Введення такого інституту в Україні - це сигнал про готовність держави довіряти бізнесу, який діє відкрито і здатний самостійно контролювати свою діяльність. Незважаючи на те, що на даний момент складно оцінювати перспективність реалізації АЕО в Україні, глобалізація торгівлі та прагнення до зменшення перешкод свідчать про АЕО як механізм, що подає надії як для бізнесу, так і для держави.

Наталія Мусієнко, менеджерка, адвокатка групи вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine

Софія Барановська, юристка групи вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine