Фінансовий моніторинг: як підготуватися суб’єктам первинного фінансового моніторингу

Фінансовий моніторинг

Уже майже рік в Україні діє новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» («Закон про фінансовий моніторинг»), який, серед іншого, в значній мірі змінив підхід до порядку здійснення фінансового моніторингу крізь призму «ризик-орієнтованого підходу», розширив перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу («СПФМ»), змінив підходи до визначення кінцевого бенефіціарного власника («КБВ») та, напевне, чи не найголовніше для СПФМ збільшив відповідальність за недодержання вимог закону.

1000

Джерело: ЮРИСТ

Перш за все, суб’єкти нагляду будуть приділяти та вже приділяють найбільше уваги СПФМ, зокрема, ми вже зараз можемо спостерігати за непоодинокими випадками накладення штрафних санкцій на банки як СПФМ за порушення правил здійснення фінансового моніторингу та, що більше, за розмірами таких штрафних санкцій. Це пояснюється тим, що НБУ як суб’єкт нагляду за банками та фінансовими установами вже привів у відповідність свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом про фінансовий моніторинг та активно наглядає за його додержанням банками та іншими фінансовими установами. Водночас, слід також звернути увагу й на інших СПФМ, для яких на відміну від банків процедура фінансовою моніторингу є новою. До таких СПФМ, слід віднести суб’єктів, які надають податкові та бухгалтерські послуги, супроводжують угоди купівлі-продажу об’єктів нерухомості, послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, а також постачальники послуг, пов’язаних з віртуальними активами. Таким компаніям слід перш за все вжити ряд дій, щоб відповідати вимогам Закону про фінансовий моніторинг, зокрема, розробити та затвердити програму і правила здійснення фінансового моніторингу, призначити уповноваженого за здійснення фінансового моніторингу, зареєструватися СПФМ, провести навчання в компанії щодо порядку здійснення фінансового моніторингу, в тому числі, щодо порядку та правил належної перевірки клієнтів. Це є актуальним також й для компаній, які надають послуги компаніям групи.

Також Закон про фінансовий моніторинг чітко передбачає, в яких випадках клієнту має бути присвоєний високий або неприйнятно високий ризик, до яких відносять, зокрема, клієнтів, які знаходяться в офшорних зонах або є резидентами країн, що не виконують або не належно виконують рекомендації міжнародних організацій у сфері фінансового моніторингу, клієнти, пов’язані з особами, які включені до «санкційних» переліків або є іноземними публічними діячами тощо.

Окрім того, важливою зміною, запровадженою Законом про фінансовий моніторинг є зміна концепції визначення КБВ. Наразі КБВ визначається за двома тестами: (і) тест «володіння» 25 % капіталу або прав голосу клієнта, та (іі) тест «контролю», тобто наявності 25 % здійснення фактичного контролю щодо управління клієнтом.

Богдан Шишковський, старший юрист KPMG Law Ukraine

© 2023 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.