80% опитаних компаній в усьому світі готують звітність про сталий розвиток, - огляд KPMG у сфері сталого розвитку

Огляд KPMG у сфері сталого розвитку

KPMG в Україні

1000

За результатами огляду KPMG «Сталий розвиток. Час настав», 80% опитаних компаній в усьому світі повідомляють про результати своїх зусиль у сфері сталого розвитку. Цей показник стрімко зростає щороку. В2020 році звітують 96% з 250 найбільших компаній світу (G250), що входять до рейтингу Fortune, та 80% серед компаній, що належать до топ-100 у різних країнах (N100).

Найвищі показники зі звітності у сфері сталого розвитку демонструють такі країни, як Японія, Мексика, Малайзія, Індія, США, Швеція, Іспанія, Франція, Південна Африка і Великобританія.

Опитування 2020 року зосереджено на трьох ключових аспектах:

 • ризики втрати біорізноманіття;
 • кліматичний ризик та скорочення викидів вуглецю;
 • цілі сталого розвитку ООН. 

Експерти KPMG наголошують, що компанії, які не готують звітність та не дотримуються загальноприйнятної практики щодо підтримки сталого розвитку, наражають себе на серйозні ризики.

«Звітність про сталий розвиток не може бути створена нашвидкуруч. Методологія та підходи до звітності досить складні, вимагають глибоких професійних знань та досвіду і повинні базуватися на надійній стратегії стійкості та процесах управління ризиками. Отже, моя порада будь-якій компанії, яка ще не почала звітувати, — ставитися до цього серйозно й не зволікати», — звертає увагу Олена Макаренко, директорка відділу консультування ризиками   KPMG в Україні.

Основні тенденції

 • Незалежне завірення корпоративної звітності про сталий розвиток є провідною практикою у світі - 51% компаній зі списку N100 та 71%серед компаній G250
 • GRI (Global Reporting Initiative) – Глобальна Ініціатива зі Звітності) лишається головним світовим стандартом підготовки звітності в галузі сталого розвитку. Його використовують дві третини компаній N100 і три чверті компаній G250
 • У своїй звітності 43% компаній N100 і 56% компаній G250 визнають фінансові ризики внаслідок зміни клімату. Кожна п'ята компанія N100 повідомляє про кліматичні ризики відповідно до рекомендацій TCFD (TheTaskForceonClimate-relatedFinancialDisclosures)
 • Майже всі галузі серед компаній N100, за виключенням роздрібного сектору, звітують на рівні понад 70%. Лідерами стали такі сфери, як технології/медіа та телекомунікації, видобуток корисних копалин, нафта і газ, хімічна промисловість, лісництво. Серед компаній G250 100-відсоткові показники звітування мають п’ять секторів: технології/медіа та телекомунікації, ритейл, нафта та газ, охорона здоров’я, а також промисловість, виробництво та метали
 • Дослідження також демонструє появу нової світової практики — помітне збільшення за останні три роки кількості компаній, що мають на меті зменшення викидів вуглецю : дві третини компаній N100 і три чверті компаній G250. На галузевому рівні лідерами є компанії в таких галузях, як автомобільна, гірничодобувна, сфера комунального обслуговування , технології/медіа та телекомунікації. Серед компаній у сфері охорони здоров’я лише 40% розкривають цілі щодо зменшення викидів вуглецю
 • Близько двох третин компаній зі списку N100 і три чверті G250 як одну з цілей сталого розвитку визначають скорочення викидів вуглецю
 • Менше чверті компаній N100 повідомляють про ризики, пов'язані зі втратою біорізноманіття. Єдиний сектор, в якому про такий виклик повідомляє більшість компаній, — гірничодобувна промисловість
 • Наразі лише 25% компаній розкривають у корпоративних звітах ризик втрати біорізноманіття. Але цей ризик буде активізуватися для компаній, що працюють у секторах високого ризику: будівництво та будівельні матеріали,  енергетична галузь, роздрібна торгівля продуктами харчування та ліками • виробники та переробники продуктів харчування, лісництво, готельний сектор та дозвілля,  гірничий, нафто та газовидобувний, комунального обслуговування сектори.
 • Значна більшість компаній (68% з N100 і 72% з G250) пов'язують свою корпоративну звітність із Цілями сталого розвитку ООН.

«Раніше зміна клімату була проблемою корпоративної соціальної відповідальності лише в тому обсязі, в якому вона могла мати репутаційні ризики для компаній. Але це не впливало на поточні або майбутні фінансові результати. Сьогодні це вже не так. Компанії визнають, що зміна клімату стає одним з бізнес-ризиків», — зауважує Олена Макаренко.

Згідно з дослідженням, зміна клімату — одне з питань сталого розвитку чи ESG, які надалі сприйматимуться як фінансові ризики. Соціальні проблеми — такі як дитяча чи примусова праця, умови праці, різноманітність та рівність, справедлива оплата праці та інше – набуватимуть тієї ж фінансової значущості.

До відома:

У рамках огляду було проаналізовано звіти про сталий розвиток 5200 компаній з 52 країн і юрисдикцій з метою виявити світові тенденції в цій сфері та запропонувати напрямки подальших зусиль для керівників бізнесу, правлінь компаній і фахівців в галузі сталого розвитку. Цей огляд також є керівництвом для інвесторів, керуючих активами і рейтингових агентств, які враховують інформацію про сталий розвиток або екологічні, соціальні та управлінські дані (ESG) під час оцінки корпоративних результатів і ризиків.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.