Упущена вигода

Упущена вигода

Для спрощення реалізації права на стягнення упущеної вигоди слід переглянути підходи до доказування і визначення її розміру.

1000

Джерело: pravo.ua

Для спрощення реалізації права на стягнення упущеної вигоди слід переглянути підходи до доказування і визначення її розміру.

На сьогодні стягнення упущеної вигоди в Україні є досить складною категорією судових справ, оскільки юридичні вимоги і вимоги до доказів при визначенні розміру шкоди дуже завищені. Оскільки збитки можуть бути відшкодовані лише в тій мірі, в якій це дозволяють докази, позови про стягнення упущеної вигоди дуже часто відхиляються судами у зв’язку з їх неналежним обґрунтуванням. У зв'язку з цим компанії, які вважають, що їм заподіяли збитки у формі упущеної вигоди, неохоче звертаються за захистом своїх прав та інтересів.

На даний момент чинним законодавством і судовою практикою вироблений певний «стандарт доказування» упущеної вигоди. Так, згідно з законодавством, на позивача покладений тягар доведення факту наявності порушення з боку відповідача, наявність і розмір понесених збитків, а також причинно-наслідковий зв'язок між правопорушенням і збитками.

При цьому, згідно з сформованою судовою практикою, упущена вигода - це рахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, що базується на документах, які беззастережно підтверджують реальну можливість отримання потерпілим суб’єктом господарювання грошових сум (чи інших цінностей), якби учасник відносин у сфері господарювання не допустив правопорушення. Якщо ж кредитор не вжив достатніх заходів, щоб запобігти виникненню збитків чи зменшити їх, шкода з боржника не стягується (постанова Верховного Суду (ВС) в складі колегії суддів Касаційного господарського суду (КГС) від 12 листопада 2019 року № 910/9278/18).

Крім цього, висновки судів ґрунтуються на тому, що при визначенні розміру упущеної вигоди повинні враховуватися лише ті точні дані, які безперечно підтверджують реальну можливість отримання грошових сум або інших цінностей, якби зобов'язання було виконано боржником належним чином (постанова ВС у складі колегії суддів КГС від 25 червня 2019 року по справі № 910/422/18). Водночас наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання доходу ще не є підставою для його стягнення (постанова ВС у складі колегії суддів КГС від 12 жовтня 2018 року по справі № 906/824/17.

З огляду на такий високий стандарт доказування упущеної вигоди, застосування цього способу захисту є скоріше винятком, аніж правилом. Більшість судів, які відмовляють у задоволенні позову про відшкодування упущеної вигоди, посилаються на недоведеність факту завдання шкоди або її розміру.

Нижче проаналізуємо деякі кейси щодо упущеної вигоди в практиці Верховного Суду.

Теоретичні розрахунки

Так, до прикладу, в постанові ВС у складі колегії суддів КГС від 6 грудня 2019 року у справі № 908/2486/18 вказано, що заявлена позивачем до стягнення сума коштів, являє собою дохід, який позивач міг би отримати від надання послуг, однак, позивачем не враховано витрати на надання вказаних послуг, тобто, вказані розрахунки завданої шкоди у вигляді упущеної вигоди є суто теоретичними, побудованими на можливих очікуваннях отримання певного доходу та не підтверджені відповідними документами.

Незвичайні обставини

У постанові ВС у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду (КЦС) від 24 липня 2019 року у справі № 200/14946/16-ц суд встановив, що позивач пов’язував упущену вигоду з неотриманням орендної плати за 70 місяців за двома договорами оренди майнового комплексу, який він планував звести на земельній ділянці, договір оренди якої не був укладений з вини міської ради.

При цьому в цій справі суд вказав, що можливість одержання доходу, заявленого позивачем як упущена вигода, пов'язувалась не лише з передачею в оренду земельної ділянки міською радою, але і з будівництвом майнового комплексу, отриманням дозволу на виконання будівельних робіт, безпосередньо будівництвом, введенням об'єкта в експлуатацію та реєстрацією права власності. Таким чином, обставини, з якими позивач пов'язував отримання в майбутньому доходу від надання в оренду ще не збудованого майнового комплексу на земельній ділянці, договір оренди якої не укладено, в розумінні пункту 2 частини 2 статті 22 Цивільного кодексу України не є звичайними для реального отримання таких доходів.

Слід відзначити, що така позиція відповідає одному з напрацьованих судовою практикою США принципів стягнення упущеної вигоди, згідно з яким збитки, пов’язані з упущеною вигодою, не повинні «надмірно залежати від численних і мінливих непередбачених обставин, щоб складати певний і обґрунтований розмір шкоди».

Успішне стягнення

Однією з небагатьох постанов, де упущену вигоду було стягнено в повному обсязі, є постанова ВС у складі колегії суддів КГС від 12 березня 2019 року у справі № 916/3211/16.

Згідно з фактичними обставинами, встановленими судом, позивач у жовтні 2016 року фактично закупив газ за ціною 6400,02 грн замість 6215,10 грн. (як було передбачено договором із з приватним підприємством, який не був укладений) і реалізував його за ціною 7080,00 грн; в листопаді 2016 року позивач фактично закупив газ за ціною 8100,00 грн замість 6215,10 грн і реалізував за ціною 8220,00 грн.

Верховний Суд вказав, що позивач належним чином виконав розрахунок упущеної вигоди як різницю між можливою ціною придбання обсягів газу за договором і фактичною ціною придбання цих обсягів, помноженою на обсяг реально реалізованого природного газу споживачам. Крім того, позивач надав суду висновок судової економічної експертизи, висновок експертного економічного дослідження і висновок оцінки майнової шкоди, завданої позивачу.

Міжнародна практика

Аналізуючи практику стягнення упущеної вигоди в Україні, слід звернутися до практики відшкодування такої упущеної вигоди в США.

Згідно з усталеною позицією судів США, збитки від упущеної вигоди підлягають відшкодуванню, коли (і) прибуток був у межах припущення сторін на момент укладання контракту; (іі) втрата прибутку є ймовірним результатом порушення контракту; (ііі) прибуток не є віддаленим і спекулятивним і може бути доведений із розумним рівнем упевненості.

При цьому особливу увагу слід звернути на правило розумної впевненості, яке активно використовується в США при розгляді такої категорії справ. Так, розумна впевненість означає, що збитки від упущеної вигоди «не можуть бути розраховані з абсолютною точністю». Іншими словами, збитки від упущеної вигоди не потрібно доводити з математичною достовірністю, якщо існують достатні підстави для раціонального висновку. При цьому, коли упущена вигода є «віддаленою, спекулятивною, гіпотетичною і виходить за рамки достатньої впевненості», вона не може бути відновлена. Більш того, у справі Delahanty v. FirstPenn. BK, N.A., 318 Pa. Super. 90, 464 A.2d 1243 (1983) суд додатково зазначив, що, виходячи із законодавства штату Пенсильванія, докази наявності упущеної вигоди можуть складатися з імовірностей і умовиводів.

Крім цього, слід зазначити, що суди CША на практиці застосовують стандарт «розумної впевненості» щодо доведення упущеної вигоди з урахуванням багатьох факторів. До таких факторів належать: (і) впевненість суду в правильності розрахунку упущеної вигоди; (іі) впевненість суду в тому, що потерпілій стороні був завданий хоча б якийсь збиток; (iii) ступінь вини відповідача; (іv) ступінь, до якого позивач представив найбільш можливі докази упущеної вигоди; (v) сума упущеної вигоди; (vi) наявність альтернативних методів компенсації потерпілій стороні.

Такий підхід до встановлення факту і розміру упущеної вигоди дає можливість компанії, чиї права порушені, не доводити упущену вигоду з максимальною математичною точністю. Відповідно, це робить процес доведення більш реальним, оскільки позивачу потрібно надати достатні (а не неможливі) докази для встановлення вірогідності збитків у формі упущеної вигоди. У свою чергу, стандарт доказування упущеної вигоди в Україні робить використання цього способу захисту практично неможливим. Таким чином, допоки в Україні не переглянуть підходи до доведення упущеної вигоди, в тому числі щодо можливості використання концепції «розумної впевненості», напрацьованої судовою практикою США, реалізувати право на стягнення упущеної вигоди буде надзвичайно складно.

Богдан Шишковський, старший юрист KPMG Law

Андрій Павлюк, молодший юрист KPMG Law

© 2024 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.