Які права захищає торговельна марка?

Які права захищає торговельна марка?

Торговельна марка найчастіше є візитною карткою бізнесу. Споживачі запам'ятовують певне зображення чи текст, який автоматично викликає в них асоціативний ряд з певними товарами та послугами.

1000

Джерело: Юрліга

Зареєстрована ж торговельна марка (знак для товарів і послуг) надає певний обсяг правової охорони для товарів та послуг, що надаються певним виробником або виконавцем, задля забезпечення їх відмінності та неповторності від інших. Як і будь-який об'єкт інтелектуальної власності, торговельна марка надає певні особисті немайнові та майнові права. Як правило, дизайн торговельної марки розробляється певною фізичною особою або колом осіб - дизайнерами. Найчастіше вони є працевлаштованими на певному підприємстві та виконують роботу за вказівкою роботодавця, для забезпечення впізнаваності товарів та послуг, що надаються таким роботодавцем. На початковому етапі, торговельна марка наділяє особистими немайновими правами дизайнерів, як авторів твору образотворчого мистецтва (зображення та тексту). Відповідно, дизайнер або інша особа, що створила графічне зображення торговельної марки матиме право на визнання її автором цього зображення, а також перешкоджати посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора. Так, наприклад, якщо зовнішній вигляд торговельної марки зазнав значних змін, внаслідок чого вона вже має відмінний вигляд від початкового варіанту, власник торговельної марки не матиме права посилатись на початкового дизайнера, як на автора, оскільки це може бути розцінено як завдання шкоди його честі чи репутації.

Наступним кроком є реєстрація торговельної марки шляхом отримання Свідоцтва на знак для товарів та послуг (Свідоцтво). Згідно з положеннями чинного законодавства, права, що випливають із Свідоцтва діють з дати подання заявки. Однак слід враховувати, що у разі відхилення заявки на реєстрацію торговельної марки, права на вже заявлену торговельну марку відсутні. Після успішного отримання Свідоцтва, власник (юридична / фізична особа) має достатньо широкий обсяг прав, які зокрема складаються з: права на використання/заборону використання торговельної марки без згоди власника, передачі повного або часткового права власності / права використання торговельної марки на підставі укладеного договору, використання свого знаку поряд або замість знаку виробників у разі здійснення посередницької діяльності за договором з виробниками, а також право проставляти поряд з торговельною маркою попереджувальне маркування, що свідчитиме про те, що знак зареєстровано в Україні. Право на використання торговельної марки є досить прозорим до розуміння правом. Тобто власник торговельної марки має право наносити свій знак на товари, для яких знак зареєстровано, включаючи нанесення на інші предмети пов'язані з товаром (упаковка, етикетка тощо), або застосовувати його разом з послугою, що надаються з метою пропозиції товарів та послуг до продажу. Додатково, власнику також дозволяється використовувати торговельну марку в діловій документації, рекламі та мережі Інтернет. У той самий час, право заборони використання торговельної марки має певні виключення з правил. Так, власник може заборонити використовувати знак без його згоди, але тільки стосовно наведених у свідоцтві товарі та послуг. Тобто, якщо торговельну марку було зареєстровано для виробництва певного кола товарів, а відбулось її застосування щодо іншого виду (класу) товарів або послуг, щодо яких знак не було зареєстровано, власник не має права забороняти використання торговельної марки в даному випадку.

Не менш важливим аспектом є ступінь змішуваності торговельної марки. Відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу Свідоцтва, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. У той самий час, Верховний Суд висловив свою уточнюючу позицію щодо ступеню змішуваності, відповідно до якої основними елементами торговельної марки є графічні, оскільки вони створюють загальне враження для споживачів. У той самий час, фонетична схожість знаків (тобто текстове наповнення) є менш важливим фактором, оскільки споживач зазвичай орієнтується на візуальне, а не аудіо сприйняття того чи іншого знаку. Таким чином, можна зробити висновок основним критерієм змішуваності торговельних марок є їх зовнішній вигляд, який бажано створювати унікальним.

Власник або власники торговельної марки мають право передачі права власності на знак для товарів та послуг, що здійснюється на підставі договору. Окрім того, власники також можуть надавати права використання знаку на підставі ліцензійного договору, або договору комерційної концесії, який на практиці частіше називають договором франчайзингу чи франшизи. Обидва зазначені права можуть бути реалізовані тільки протягом строку дії Свідоцтва. Слід також пам'ятати, що у разі якщо власником свідоцтва є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак та наданням ліцензії визначаються угодою між такими власниками. Договір франчайзингу є дуже розповсюдженим видом договорів, предметом яких є використання торговельної марки на певній території. Також, на відміну від ліцензійного договору, або договору про передачу права власності на знак для товарів та послуг, договір франчайзингу не підлягає обов'язковій державній реєстрації. У той самий час, укладення договору франчайзингу або ліцензійного договору можуть призвести до виникнення певних репутаційних ризиків, що у подальшому можуть знизити капіталізацію підприємства.

Виходячи з зазначеного, торговельна марка надає її власникам значний перелік прав, які забезпечують належний захист відмінності продукції або послуг, що надаються від інших виробників товарів та надавачів послуг. Проте не слід також забувати про те, що запорукою успішності того чи іншого бізнесу є не тільки гарна «обкладинка» у вигляді торгової марки, але й якісний продукт.

Вероніка Курілко, юристка KPMG Law Ukraine

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.