Актуальні роз’яснення ДПС України з трансфертного ціноутворення

Новини з трансфертного ціноутворення

Напередодні звітної кампанії з трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) за 2019 рік пропонуємо Вашій увазі огляд останніх роз’яснень ДПС України, наданих в індивідуальних податкових консультаціях на запити платників податків:

1000

— Операція дисконтування довгострокової заборгованості перед нерезидентом не визнається контрольованою

Положеннями Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з дисконтування фінансових активів. Такі операції відображаються відповідно до правил бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

Дисконтування довгострокової заборгованості впливає на суму річного доходу платника податків. При цьому сама операція дисконтування не є операцією з контрагентом, а є розрахунковою величиною, і тому для цілей застосування ТЦ не вважається контрольованою і не враховується для обчислення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом.

ІПК №2552/6/99-00-05-05-02-06/ІПК від 24.06.2020

 — Операції з відображення прибутку нерезидента в балансі платника податків можуть визнаватись контрольованими

У випадку, коли прибуток підприємства-нерезидента відображається в балансі резидента України як збільшення балансової вартості фінінвестицій товариства на дату балансу за методом участі в капіталі, то такі операції мають вплив на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків і, з урахуванням вартісних критеріїв, підпадають під визначення контрольованих.

ІПК №2564/6/99-00-05-05-02-06/ІПК від 26.06.2020

 — Надання звіту про контрольовані операції підприємством, що реорганізується

У разі реорганізації підприємства шляхом приєднання всі права та обов'язки такого підприємства, зокрема встановленні ст. 39 ПКУ щодо подання звіту про контрольовані операції та підготовки документації з ТЦ переходять до підприємства-правонаступника.

Підприємство-правонаступник до 1 жовтня року, що настає за звітним, повинно подати звіт про контрольовані операції за весь звітний період, з урахуванням даних реорганізованого підприємства.

При цьому, у випадку, якщо ціни контрольованої операції (далі – КО) не відповідатимуть принципу «витягнутої руки», платнику податків відповідно до пп. 39. 5.4.1 ст. 39 ПКУ надається право самостійно провести коригування ціни КО і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету. Таке коригування щодо КО реорганізованого підприємства здійснює підприємство-правонаступник, яке й подає Додаток ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку» до Декларації з податку на прибутку підприємств.

ІПК №2646/6/99-00-05-05-02-06/ІПК від 02.07.2020

Також податківці роз’ясняють щодо нової 30% різниці, яка застосовується до окремих експортних операцій платників податків:

 — Щодо коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.51 ст. 140 ПКУ у разі реалізації товарів, робіт та послуг нерезиденту

У разі реалізації товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, зареєстрованих у державах, включених до Переліку «низькоподаткових» юрисдикцій (затверджено постановою КМУ від 27.12.2017 р. №1045), платник податків за підсумками звітного року має збільшити фінансовий результат на 30% вартості реалізації таких товарів (робіт, послуг).

Вимоги пп. 140.5.51 ст. 140 ПКУ можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція є контрольованою, або якщо сума доходів за нею підтверджується за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 КПУ.

При цьому, якщо ціна реалізації товарів (робіт та послуг) є нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу «витягнутої руки», встановленого ст. 39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю, визначеною, виходячи з рівня ціни, сформованої за принципом «витягнутої руки», та вартістю реалізації.

ІПК №2615/6/99-00-05-05-02-06/ІПК від 01.07.2020

Якщо Ви бажаєте отримати розширену консультацію із зазначених вище питань, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном гарячої лінії +380 95 274 7454 або за контактами у листі.

Микола Мішин, Керівник групи трансфертного ціноутворення KPMG в Україні

Євгенія Марущенко,  Менеджер, трансфертне ціноутворення KPMG в Україні

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.