Концесія як вид інвестування

Концесія як вид інвестування

З 20 жовтня 2019 року в Україні діє Закон України «Про концесію» («Закон»), який мав на меті удосконалити правове регулювання концесійної діяльності та врегулювати умови залучення приватного капіталу до управління державним та комунальним майном. Протягом перших півроку після прийняття Закону вже були досить успішно проведені концесійні конкурси щодо стратегічних морських портів «Ольвія» та «Херсон». Розглянемо більш детально, що собою являє концесія, та які переваги можуть отримати приватні інвестори від концесійної діяльності.

1000

Джерело: SBR

Концесія є формою державно-приватного партнерства, за якою держава чи місцева громада надає приватному інвестору (концесіонеру) за плату права на створення, будівництво та управління об’єктом концесії на певний строк; при цьому концесіонер, самостійно несе комерційний ризик за проектом. Найбільш масштабними концесійними проектами в сучасному світі є тунель під протокою Ла Манш, Міжнародний аеропорт Кай Так у Гонконзі та канадська автомобільна дорога 407 Express Toll Route.

Інвестиція в майбутнє

Концесія популярна, в першу чергу, у інфраструктурних проектах – будівля доріг, аеропортів, портів, модернізація портів та терміналів тощо. На практиці це виглядає наступним чином: інвестор вкладає кошти в, наприклад, побудову автомобільної дороги і після її завершення буде отримувати плату за проїзд по ній. При цьому дорога перейде у власність держави, а доходи отримуватиме інвестор, заробляючи на реалізації свого проекту. Таким чином, держава може успішно використовувати концесії для розбудови інфраструктури в умовах дефіциту бюджетних коштів без збільшення державного боргу.

Звичайно, в Україні є безліч юридичних механізмів організації процесу приватного інвестування – це і спільна діяльність, і створення спільних підприємств, і корпоратизація. Однак, останнім часом все більше уваги приділяється концесії. Зокрема, українські морські порти, частину яких уже передали в концесію, – дуже привабливі інвестиційні об’єкти саме в контексті концесії, оскільки процедура їх приватизація набагато складніша.

Чому це вигідно

Механізм концесії передбачає ряд переваг для інвестора. Так, концесія дозволяє не проходити процедуру державної приватизації (переговори про концесію може ініціювати сам інвестор) та вкладати кошти траншами поступово, а не одразу перераховувати усю суму за купівлю державного підприємства.

Новий Закон усунув суперечності в галузевому законодавстві, оскільки до набрання ним чинності, окрім базового Закону України «Про концесії», зберігали чинність ще декілька законів, що регулювали окремі питання здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії. До того ж окремі процедурні питання державно-приватного партнерства були врегульовані низкою підзаконних нормативно-правових актів, які часто суперечили один одному.

Процедури, гарантії та можливості

Закон також встановив чіткі процедури ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення концесії, процедуру проведення концесійного конкурсу та вибору концесіонера. Такий вибір відбувається  у відповідності до кращих міжнародних практик (зокрема, законодавцем було використано «Типові законодавчі положення щодо проектів у сфері інфраструктури, які фінансуються з приватних джерел», розроблені ЮНСІТРАЛ).

Окрім того, Закон передбачає низку гарантії та можливостей для інвестора об’єктів концесії:

  • спори, що виникають у межах виконання концесійних договорів, можуть бути передані на вирішення міжнародного комерційного або інвестиційного арбітражу;
  • законодавство про публічні закупівлі не розповсюджується на відносини, пов’язані з виконанням концесійного договору;
  • орендар державного чи комунального майна має можливість «трансформувати» відповідні договори оренди в концесійні договори шляхом проведення прямих переговорів між орендарем та орендодавцем;
  • концесіонер може передавати в заставу права вимоги за договором концесії для залучення додаткового фінансування;
  • спрощений порядок надання дозволів на виконання будівельних робіт;
  • спрощений порядок передачі землі під такі концесійні проекти;
  • до прав і обов’язків концесіонера, визначених концесійним договором, застосовується законодавство України, чинне на день укладення концесійного договору крім законодавства, що покращує становище концесіонера.

Обмеження для інвесторів

В той же час, потрібно враховувати, що Закон передбачає і певні обмеження для приватних партнерів – до конкурсу концесії не допускаються офшорні компанії, російські компанії чи компанії з російськими власниками. Також у разі виграшу у концесійному конкурсі іноземна компанія буде зобов’язана створити юридичну особу в Україні.

Отже, завдяки концесіям, країна може протягом відносно короткого періоду відновити застарілу інфраструктуру, незадовільний стан якої є перешкодою для використання економічного потенціалу України. При цьому модернізація існуючих об’єктів на умовах концесії може бути досить привабливим комерційним проектом і для приватних інвесторів, особливо у разі значного попиту на послуги концесіонера у відповідній сфері.

Дієвий механізм концесії, у разі його належної імплементації на усіх рівнях, сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості пілотних проектів, оскільки дозволяє унормувати неточності попередніх тендерних процедур, полегшити концесіонеру залучення фінансування та спростити реалізацію проектів за рахунок надання додаткових гарантій інвестору на рівні земельного та містобудівного законодавства.

Олександр Руденко, радник KPMG Law Ukraine

Юлія Підлісна, старший юрист KPMG Law Ukraine

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.