Зелені фінанси – поява нових «зелених» продуктів для фінансування декарбонізації

Зелені фінанси

Перехід до «декарбонізованої» економіки вимагатиме небаченого рівня нових капітальних вкладень, особливо у вигляді зеленого фінансування, для підтримки заходів зі скорочення викидів парникових газів та допомоги корпораціям в адаптації до впливу кліматичних змін.

1000

Поява та зростання зеленого фінансування

Питання зміни клімату стало визначальним політичним та економічним питанням і, ймовірно, залишатиметься таким ще протягом багатьох років. В усьому світі уряди, інвестори, корпорації та пересічні громадяни починають вживати заходів у відповідь на кліматичну кризу, приділяючи особливу увагу стратегії декарбонізації. Перехід до «декарбонізованої» економіки вимагатиме небаченого рівня нових капітальних вкладень, особливо у вигляді зеленого фінансування для підтримки діяльності зі скорочення викидів парникових газів та допомоги корпораціям в адаптації до впливу кліматичних змін.

У цій статті ми розглядаємо нові сфери зеленого фінансування, які будуть потрібні для фінансування інвестицій такого рівня, і, зокрема, деякі нові так звані «зелені» продукти, що виходять за рамки таких інструментів, як «зелені» облігації, які є зараз добре відомими.

Хоча оцінки потреб у фінансуванні різняться – всі вони обчислюються трильйонами. За оцінкою G20, для досягнення глобального сталого розвитку та цілей, пов’язаних з боротьбою з кліматичними змінами, протягом наступних 15 років потрібні глобальні інвестиції в розмірі 90 трлн доларів США. За даними Міжнародного енергетичного агентства, сукупні інвестиції в розмірі 53 трлн доларів США потрібні до 2035 року лише в енергетичний сектор. Крім того, стало очевидним, що для забезпечення переходу на декарбонізоване майбутнє необхідним буде поєднання капіталу державного та приватного секторів, адже лише державні кошти не можуть покрити ці витрати.

Тому існує нагальна потреба в посиленні здатності фінансової системи мобілізувати приватний капітал для зелених інвестицій в забезпечення сталого розвитку. У свою чергу, це вимагає розробки нових інструментів фінансування, щоб підібрати потенційних інвесторів під потреби зеленого фінансування та сприяти мобілізації капіталу в необхідних обсягах. Нижче ми висвітлюємо деякі найважливіші існуючі та нові продукти:

Існуючі «зелені» продукти

«Зелені» облігації

«Зелені» облігації стали пріоритетним інструментом залучення інвестицій для приватного та державного секторів з метою фінансування проєктів із забезпеченням екологічної вигоди. Зокрема, вже мало місце фінансування транспорту із низьким рівнем викидів вуглецю, екологічно чистої енергії та енергоефективних будівель. Водночас триває багато дискусій навколо таких питань, як зелений камуфляж (грінвошинг/greenwashing), а також чи є «зелені» облігації кращими за звичайні облігації. Зараз це стало загальновизнаною втратою активу, що залучає постійно зростаючі обсяги інституційного капіталу, і, ймовірно, стане основою революції зелених фінансів.

Зелені пайові фонди

Зелений пайовий фонд – це структурований інвестиційний інструмент, який вибирає інвестиції, орієнтуючись на стратегію зелених інвестицій. Ця структура дозволяє різним інвесторам об’єднати свій капітал, при цьому кваліфіковані інвестиційні менеджери дотримуються узгодженої інвестиційної стратегії. Цей тип інвестиційної структури широко використовувався для підтримки інвестицій у відновлювані джерела енергії протягом останніх 15 років і зараз є загальновизнаним інструментом інвестування.

Нові «зелені» продукти

Як і на будь-якому розвиненому ринку капіталу, надзвичайно важливо, щоб з’явилася  потреба у більш різноманітному асортименті фінансових продуктів. Далі ми коротко опишемо кілька нових «зелених» фінансових продуктів:

 «Зелена» сек'юритизація

Об’єднання «зелених» кредитів та випуск цінних паперів, підкріплених ними, може розблокувати додатковий капітал для фінансування переходу до декарбонізованої та стійкої до змін клімату економіки. Сек’юритизація дає змогу об’єднати невеликі кредити та сприяє залученню іншої бази інвесторів. Важливо, що сек’юритизація існуючих кредитів також надає банкам та іншим первинним кредиторам можливість рефінансувати існуючі кредитні портфелі та повторно використати капітал для створення нових портфелів «зелених» кредитів. Можуть бути використані різні структури, такі як облігації, забезпечені кредитами, та операції з цінними паперами, забезпечені активами.

«Зелений» лізинг/оренда

Лізинг – це одна з найстаріших та найпопулярніших структур фінансування, доступна для фінансування придбання обладнання, однак і досі перебуває лише на етапі формування, коли розглядається потенціал для фінансування «зелених» активів. Сфери, в яких застосовувався «зелений» лізинг, включають:

 •  Оренда «зеленого» (екологічно чистого) житла
 • Оренда «зеленого» (екологічно чистого) автомобіля
 • Енергоефективність
 • «Зелені» іпотечні кредити

Інші рішення включають:

 • Державні/приватні партнерства

Вони широко використовуються для підтримки інфраструктурних проєктів та представляють життєздатний інструмент для фінансування кліматично значимої діяльності, особливо з огляду на необхідність залучення як державного, так і приватного секторів до діяльності з пом’якшення наслідків зміни клімату.

 • Страхування кліматичного ризику:

Страхування є дуже важливим, але значно недовикористаним рішенням, що допомагає структурувати фінансове рішення, пов’язане з проблемою зміни клімату, і яке може бути включено до більш широкого рішення з фінансування, щоб допомогти зробити його економічно обґрунтованим. Це включає продукти страхування суверенного ризику та страхування технологічних ризиків.

 • «Перехідні» облігації та облігації сталого розвитку:

Вони використовуються компаніями у вуглецевоємних галузях, таких як нафто-газова або важка промисловість, оскільки «зелені» облігації можуть бути недоступними через певні критерії.

 • Ісламське фінансування:

Стратегії пом’якшення наслідків зміни клімату відповідають принципам ісламського фінансування. Ісламське фінансування пропонує широкий спектр інструментів, які можна використовувати для пом’якшення наслідків зміни клімату і, що важливо, залучає зовсім інших інвестиційних партнерів.

 • «Зелені» кредити:

 «Зелені» кредити - це кредити, спрямовані на підвищення екологічної стійкості та за своєю суттю схожі на «зелені» облігації. Зараз розроблені окремі принципи «зелених» кредитів.

Досвід України

Україна, будучи країною, що однією з перших ратифікувала Паризьку кліматичну угоду, взяла на себе досить амбітні зобов’язання у сфері боротьби зі зміною клімату.  Нещодавно Мінекоенерго презентувало Концепцію «Зеленого енергетичного переходу України до 2050 року» (Ukraine Green Deal). Концепція передбачає перехід України до кліматично нейтральної економіки до 2070 року. Згідно з оцінками уряду така трансформація потребуватиме інвестицій у сумі орієнтовно 5% ВВП щорічно. Фінансування таких значних інвестицій потребує залучення як значних державних ресурсів, так і широкого кола приватних інвесторів. Концепція згадує наступні основні джерела фінансування відповідних трансформаційних заходів:

 • Стимулюючі тарифи для операторів мереж
 • «Зелені» аукціони
 • Фонд енергоефективності
 • «Теплі» кредити            
 • Фінансування за рахунок державних та місцевих програм.

Наявність державної підтримки є дуже важливою для реалізації таких масштабних трансформацій. Водночас, заходи державної допомоги не повинні вести до спотворення конкуренції та мають відповідати вимогам Закону про державну допомогу та зобов’язанням України за Угодою про асоціацію та Договором про заснування Енергетичного Співтовариства.  

З іншого боку, очевидно, що реалізувати Ukraine Green Deal без широкого залучення приватних інвесторів неможливо. Для цього потрібно, щоб були доступні різні фінансові інструменти та механізми державно-приватного партнерства, що відповідають кращим світовим практикам, є зрозумілими та прийнятними для інвесторів.

Хоча Концепція прямо і не згадує їх, в Україні вже розпочалась робота над впровадженням наступних поширених у світі інструментів фінансування «зелених» інвестицій:

 • «Зелені» облігації:  в грудні 2019 року в першому читанні був прийнятий законопроєкт №2284, який запроваджує інструмент «зелених» облігацій в Україні;
 • Фонди «зелених» інвестицій: незабаром має розпочатись фінансований NEFCO проєкт технічної підтримки з розробки концепції фонду «зелених» інвестицій (фінансово-економічної, юридичної, інституційної та організаційної структури).   

Враховуючи масштаби необхідних інвестицій, Україні слід також працювати над впровадженням інших інструментів для фінансування «зеленого» енергетичного переходу – коментує Юрій Кацер, директор групи надання юридичних послуг KPMG Law Ukraine.

Зміна клімату стала однією з головних тем цьогорічного економічного форуму у Давосі. Досягнення цілей зі зниження викидів в атмосферу і «зелена» трансформація економік потребуватиме небачених раніше обсягів інвестицій. «Зелені» облігації та «зелені» інвестиційні фонди, які вже існують в деяких країнах, ймовірно не забезпечать такого рівня фінансування. Саме тому слід очікувати появи і стрімкого розвитку цілого ряду нових «зелених» фінансових продуктів – прокоментував Іван Демцьо, менеджер групи надання юридичних послуг KPMG Law Ukraine.

Отже, ймовірно, ми побачимо, що деякі або всі ці продукти все частіше використовуватимуться для залучення інвестиційного капіталу з метою боротьби зі зміною клімату. Ми очікуємо, що з часом з’являться більш досконалі варіанти цих продуктів.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.