Поділ ринку електроенергії: що сталося 1 липня

Нововведення на енергоринку

Директор KPMG Law Ukraine Юрій Кацер та юристка Вікторія Кулініч спеціально для ЮРЛІГИ розписали нововведення на енергоринку

1000

Джерело: ЛІГА:ЗАКОН

З 1 липня 2019 року відбувся перехід на нову модель ринку електроенергії. Нова модель ринку електричної енергії передбачає новий ринковий механізм, новий підхід до взаємовідносин між учасниками ринку та розширення його суб'єктного складу. Згідно із Прикінцевими та Перехідними положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) з цієї дати набирають чинності статті Закону, які присвячені трейдерській діяльності на ринку електричної енергії, ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку, ринку допоміжних послуг, врегулюванню небалансів електричної енергії, особливостям участі в ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф, та виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, а також питанню збереження інформації, про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також про надання/придбання допоміжних послуг (статті - 54-55, 66-71 та 73 Закону).

Разом з набранням чинності нормами Закону набрали чинності:

1) Постанова № 307 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Правил ринку» від 14.03.2018 року (далі - «Правила ринку»), яка відповідно і визначає порядок реєстрації суб'єктів, які бажають брати участь на ринку електричної енергії, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії, правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, тощо, та

2) Постанова № 308 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Правил ринку «на добу на перед» та внутрішньодобового ринку» (далі - Постанова) від 14.03.2018 року, яка визначають взаємовідносини, що виникають між учасниками ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та оператором ринку, тощо.

Отже, починаючи з першого липня ринок електричної енергії поділиться на декілька категорій:

- ринок двосторонніх договорів. На цьому ринку учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів та укладати з ними договори щодо купівлі-продажу електроенергії, однак з врахуванням обмежень встановлених статтею 66 Закону. Серед обмежень і обмеження щодо об'єму, який вони можуть продавати за такими договорами, з врахуванням вимоги про обов'язковий продаж певного відсотка обсягу електроенергії на ринку «на добу на перед». Містяться в Законі і обмеження щодо строку дії таких договорів. У Прикінцевих та Перехідних положеннях міститься вимога, що максимальний строк дії двосторонніх договорів, укладених з дати початку дії нового ринку електричної енергії до 31 грудня 2020 року, не може перевищувати одного року, крім договорів з виробниками електричної енергії за "зеленим" тарифом. Також, згідно із цією ж статтею Регулятор має право встановлювати максимальний строк дії двосторонніх договорів, який не може бути меншим за шість місяців. Істотною умовою такого договору повинна бути відповідальність за небаланс, що може спричинити невиконання такого договору. Також, такі договори підлягають обов'язковій реєстрації оператором системи передачі із зазначенням учасників договору, розрахункового періоду, добового договірного обсягу електроенергії та ідентифікатора зони. Повідомлення про реєстрацію договору повинні подавати обидва учасники договору та у випадку, якщо їхні пропозиції на купівлю та на продаж зійдуться - зареєстрований договір вважатиметься дійсним. Не менш важливим є і те, що для реєстрації договору фінансова гарантія учасника повинна покривати обсяг електричної енергії заявлений ним при реєстрації.

- ринок на «добу на перед» та внутрішньо добовий ринок. Ці ринки є єдиними для всієї України та виробники електричної енергії (крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії) зобов'язані продавати на ринку «на добу наперед» певний відсоток їхнього місячного обсягу відпуску електричної енергії, але не більше 15 %. Так само в Законі міститься і вимоги для оператора системи передачі, оператора системи розподілу та виробників електроенергії на гідроакумулюючих станціях щодо обов'язкової купівлі електричної енергії. Учасники ринку електричної енергії, які бажають бути учасниками ринку «на добу наперед» чи внутрішньодобового ринку, повинні подати заяву та укласти договір про участь у відповідному ринку з оператором ринку. Таким чином вони набувають статусу учасника відповідного ринку з дати набрання чинності договором про участь у ринку «на добу на перед» чи внутрішньодобовому ринку. Купівля-продаж електроенергії на таких ринках здійснюється у формі організованих електронних торгів шляхом подання оператору ринку пропозицій (заявок). Згідно із Постановою учасники ринку подають свої заявки на торги, що відображають визначені обсяги та ціни продажу та/або купівлі електричної енергії щодо розрахункових періодів доби постачання та оператор ринку, якщо це ринок «на добу на перед», на основі балансу сукупного попиту та пропозиції на електричну енергію визначає для кожного розрахункового періоду доби постачання торгової зони ціну купівлі-продажу електричної енергії за принципом граничного ціноутворення та обсяги купленої та проданої на торгах електричної енергії, якщо це внутрішньо добовий ринок - оператор ринку згідно з порядком визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР (додаток 6 до Постанови) визначає обсяги електричної енергії у заявці на торги на внутрішньодобовому ринку, що акцептуються повністю або частинами за заявленою (пропонованою) ціною. Ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку є вільними (ринковими) цінами.

- балансуючий ринок. Цей ринок також є єдиним для всієї України і на ньому оператором системи передачі здійснюються купівля та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозиції електричної енергії у межах поточної доби і купівля та продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс в обсягах небалансів електричної енергії за цінами небалансів, визначеними відповідно до Правил ринку. Небалансом електричної енергії є розрахована відповідно до Правил ринку для кожного розрахункового періоду різниця між фактичними обсягами відпуску або споживання, імпорту, експорту електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, та обсягами купленої і проданої електричної енергії, зареєстрованими відповідно до Правил ринку. Відповідно до статті 70 Закону усі учасники ринку, крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу, несуть фінансову відповідальність за свої небаланси електричної енергії перед оператором системи передачі і з метою врегулювання небалансів з оператором системи передачі учасник ринку має стати стороною, відповідальною за баланс, або передати свою відповідальність іншій стороні, відповідальній за баланс, шляхом входження до балансуючої групи. Особливості функціонування балансуючої групи гарантованого покупця визначаються окремо, адже участь у балансуючому ринку обов'язкова для всіх постачальників послуг з балансування, які управляють одиницями відпуску, крім виробників електричної енергії за «зеленим» тарифом, в обсягах усієї їхньої залишкової доступної потужності для забезпечення балансуючої електричної енергії на завантаження та розвантаження незалежно від факту продажу (не продажу) будь-якого типу резерву.

- ринок допоміжних послуг. Цей ринок також є єдиним для всієї України і на ньому оператор системи передачі купує на ринкових та прозорих засадах допоміжні послуги для забезпечення надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС) та належної якості електричної енергії. Допоміжні послуги придбаються/надаються для забезпечення:

1) регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення: резервів підтримки частоти (первинне регулювання); резервів відновлення частоти (вторинне регулювання); резервів заміщення (третинне регулювання);

2) підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України, а саме: послуги з регулювання напруги та реактивної потужності; послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій. Для того, щоб набути статусу учасника ринку для надання допоміжних послуг необхідно пройти процедуру реєстрації на цьому ринку. Брати участь на цьому ринку можуть лише учасники ринку, які відповідають спеціально встановленим вимогам до них в Правилах ринку. Варто зазначити, що допоміжні послуги надаються як на обов'язкових, так і на добровільних засадах. Користувачі системи передачі або системи розподілу, які є споживачами електроенергії, надають допоміжні послуги оператору системи передачі на добровільних засадах, а деякі учасники ринку, які відповідають вимогам, які встановлені у правилах ринку - зобов'язані надавати такі послуги після проходження перевірки та випробувань електроустановок. Закупівля допоміжних послуг здійснюється на відповідному аукціоні допоміжних послуг. Однак, якщо обсяг запропонованої допоміжної послуги на відповідному аукціоні менший ніж потреба оператора системи передачі, то він акцептує всі надані пропозиції та має право звернутися до Регулятора щодо зобов'язання постачальника допоміжних послуг надавати такі послуги за ціною, розрахованою за затвердженою Регулятором методикою.

Щодо учасників ринку, то повний перелік учасників ринку електричної енергії виглядає так: виробники, електропостачальники, трейдери, оператор системи передачі, оператор системи розподілу, оператор ринку, гарантований покупець та споживачі. При тому, що учасники ринку можуть одночасно виконувати одну або декілька з таких ролей, як: суб'єкт відповідальний за баланс, адміністратор розрахунків, адміністратор комерційного обліку, постачальник допоміжних послуг, постачальник послуг з балансування. Наприклад, сам Закон так само як і Постанова передбачають, що оператор системи передачі одночасно є і адміністратором розрахунків і адміністратором комерційного обліку і якщо про їх існування було відомо вже давно, то їх правовий статус набув чітких обрисів лише з першого липня.

Для того, щоб бути учасником ринку електричної енергії Правилами ринку, наприклад, визначено, що для суб'єктів господарювання, крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу, обов'язковою умовою участі на ринку електричної енергії є укладення договору про врегулювання небалансів електричної енергії з оператором системи передачі шляхом приєднання до договору. Кандидат в учасники ринку, який бажає здійснювати операції на ринку електричної енергії України, повинен надати оператору системи передачі (у якості адміністратора розрахунків) належним чином заповнену заяву-приєднання до такого договору. Кандидат в учасники ринку набуває статусу учасника ринку тільки після внесення його та його даних до реєстру адміністратора розрахунків. Також, вся діяльність на ринку електричної енергії підлягає обов'язковому ліцензуванню і відповідно до отриманої ліцензії суб'єкти можуть набувати певних прав та обов'язків. Наприклад, якщо суб'єкт господарювання здійснює трейдерську діяльність, то він може здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії, крім її продажу за договором постачання електричної енергії споживачу. До споживачів Закон в п.84 статті 1 відносить фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, або юридичних осіб, які купують електричну енергію для власного споживання. Для споживачів постачання електричної енергії здійснюється за правила розділу XI Закону за договорами постачання електричної енергії споживачу, укладеними з електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію.

Таким чином, суб'єкти господарювання для того, щоб бути учасниками того чи іншого ринку на ринку елек?ричної енергії повинні:

- мати ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності;

- нести фінансову відповідальність за свої небаланси, укласти договір про врегулювання небалансів із оператором системи передачі та надати йому фінансову гарантію виконання зобов'язань за таким договором чи передати свою фінансову відповідальність іншій стороні відповідальній за баланс шляхом входження до балансуючої групи (уклавши відповідний договір) та

- мати письмову згоду, учасника ринку сторони відповідальної за баланс, про прийняття до балансуючої групи; мати укладений договір про надання послуг з передачі електричної енергії та/або договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

- бути внесеними до реєстру та укласти необхідний договір на відповідному ринку;

- задовольняти технічні вимоги які ставляться до учасників тим чи іншим ринком.

Юрій Кацер, директор KPMG Law Ukraine

Вікторія Кулініч, юристка KPMG Law Ukraine

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.