Дефіцит кадрів, регуляторні та операційні ризики — основні загрози для зростання бізнесу

Основні загрози для зростання бізнесу

Погляд керівників бізнесу в світі та в Україні

1000

За результатами другого щорічного дослідження KPMG в Україні 2019 СEO Outlook, найбільшою загрозою для зростання бізнесу в Україні другий рік поспіль лишається ризик, пов’язаний̆ із браком кваліфікованих кадрів. Такої думки дотримуються 29% керівників компаній.  До першої трійки ризиків також входять регуляторний (19%) та операційний 15%. На четвертому та п’ятому місцях — підривні технології (6%) та ймовірність повернення до територіальності (5%).

Результати опитування в Україні щодо ризиків для бізнесу суттєво відрізняються від поглядів керівників компаній у світі. Відповідно до дослідження 2019 Global CEO Outlook, проведеного KPMG International, домінуючим ризиком 2019 року у глобальному контексті є ризик, пов’язаний̆ з екологічними/кліматичними змінами. На другому та третьому місцях — підривні технології та ризик повернення до територіальності. Ризик у сфері кібербезпеки та операційної діяльності посідають четверту та п’яту позиції серед загроз для зростання бізнесу.

Перспективи зростання

Відповідно до результатів звіту 2019 CEO Outlook в Україні, 92% керівників прогнозує позитивну динаміку доходів своєї організації упродовж наступних 3-х років. 60% з них особливо оптимістичні і очікують на зростання на рівні від 10% на рік, 72% керівників бізнесу в Україні відзначили, що зростання упродовж наступних 3-х років буде відбуватися органічним шляхом. Про важливість стратегічних альянсів з третіми сторонами говорять 19% респондентів в Україні, і лише 3% планує забезпечити зростання шляхом угод злиття та поглинання (M&A). Відповідно до глобального дослідження 2019 Global CEO Outlook, 31% вважає найважливішою стратегією для досягнення зростання укладення стратегічних альянсів з третіми сторонами, 25% — органічне зростання, 17% — угоди злиття та поглинання (M&A).

Нові технології

63% керівників у світі не чекають, поки підривні технології знищать їхній бізнес. Натомість компанії інвестують в інноваційні зміни (у 2018 році — 54%). В Україні лише 35% керівників планують у найближчі три роки збільшити інвестиції у виявлення та застосування підривних технологій, розглядаючи таку інвестицію як довгострокову

Динамічність змін

Спільною для керівників у світі та Україні є думка, що здатність швидко адаптуватися є новою валютою бізнесу, і якщо вони будуть занадто повільними, то програють: так вважають 67% та 91% відповідно. При цьому 84% керівників у світі та 95% в Україні зазначили, що зацікавлені в тому, аби працівники компаній відчували, що мають право на втілення інноваційних ідей і не переймалися можливими помилками у разі, якщо така ініціатива зазнає невдачі. Проте лише 56% опитаних у світі і 66% в Україні заявили, що їхня організація нині має таку корпоративну культуру.

Робоча сила 4.0

Основною стратегією адаптації до майбутнього для багатьох компаній стала модернізація робочої сили. Такої позиції дотримується 52% керівників компаній в Україні і 36% у світі. 44% керівників у світі планує підвищити кваліфікацію понад половини своїх працівників. Проте наразі більша частина інвестицій припадає на технології, лише 32% керівників у світі інвестують у робочу силу. В Україні інвестиції у придбання нових технологій становлять лише 43%, у розвиток умінь і можливостей персоналу — 57%.

«З огляду на ці результати, можна зробити висновок про те, що цифрова трансформація для глобальних компаній наразі більш актуальна, ніж для українських, вони збільшують інвестиції в нові технології. У той час бізнес в Україні перебуває в умовах дефіциту спеціалістів, і більш опікується питаннями залучення талановитих кадрів. Через нестачу трудових ресурсів українські компанії збільшують інвестиції, спрямовані на навчання та утримання працівників. У контексті збільшення важливості інновацій та цифрової трансформації бізнесу набирає обертів новий тренд створення корпоративної культури, яка ґрунтується на розумінні можливих помилок та невдач у процесі впровадження інновацій», зазначає Андрій Цимбал, керуючий партнер KPMG в Україні .

Кібербезпека

У 2019 році 69% респондентів у світі заявили, що створення сильної кіберстратегії є критично важливим чинником побудови довіри з боку основних стейкхолдерів (у 2018 році — 55%). В Україні лише 39% керівників вважають, що їхня компанія належним чином готова до будь-якої майбутньої кібератаки, а 31% зазначає, що їм важко оцінити готовність своєї організації до кібератак.

Технології 4.0

За результатами дослідження, більшість організацій у світі досі не застосовують штучний інтелект для автоматизації процесів. Лише 16% керівників компаній відповіли, що вони вже впровадили штучний інтелект для автоматизації своїх процесів, причому близько третини (31%) все ще перебувають на пілотній стадії, а близько половини (53%) лише обмежено застосовують штучний інтелект. В Україні керівники компаній розглядають можливість отримання прибутку на інвестиції (ROI) від штучного інтелекту і роботизацію процесів як достатньо довгострокову, понад третина компаній в Україні зараз не інвестує у ШІ (33%) та роботизацію (32%).

Роль керівника

Внесок у зростання та розвиток компаній, на який очікують від керівників, змінюється. Лідери повинні швидко адаптуватися — коригувати свої дії для того, щоб задовольняти мінливі потреби клієнтів, наслідувати технологічні інновації та встигати за темпами конкурентів. Вони також повинні бути відкритими до нових ідей, щоб мати змогу кинути виклик укоріненому управлінському та організаційному мисленню.

71% опитаних у світі та 70% в Україні заявили, що саме керівник має забезпечувати відповідність політики організації щодо питань довкілля, соціуму та управління цінностям клієнтів їхніх компаній. Найбільшою мотивацією для керівників організацій в Україні (53%) є створення можливості довгострокового успіху в бізнесі, у світі така мотивація є основною лише для 12% управлінців. Серед керівників у світі найбільше респондентів (21%) зазначає, що основною мотивацію для них є короткочасне зростання їхньої організації.

«Загалом, цьогорічне дослідження свідчить про те, що ми увійшли до нової ери лідерства. Швидка адаптація та маневреність є результатом балансування між інстинктом керівника і його довірою до отриманих даних. Стратегічні рішення вимагають даних, в яких немає місця упередженості. Зараз вже недостатньо просто шукати «великі обсяги даних», натомість, керівники повинні використовувати технології для виявлення якісних даних. Тільки завдяки цьому вони зможуть сформувати організаційну стійкість, необхідну для зростання»,зазначив Білл Томас, голова KPMG International.

Довідково:

У дослідженні 2019 CEO Outlook в Україні взяли участь понад 130 керівників українських компаній, які працюють у понад 11 ключових галузях, зокрема у таких секторах, як управління активами, автомобільна галузь, банківська справа, роздрібна торгівля, енергетика, інфраструктура, страхування, фармацевтика, виробництво та технології. 81 керівник представляє компанії̈, які мають дохід до 8 млн євро; 18 — від 8 млн до 40 млн євро; і 31 — понад 40 млн євро. Дослідження проводилося в Україні з 15 березня по 30 травня 2019 року.

У дослідженні 2019 Global CEO Outlook взяли участь 1300 керівників компаній, які працюють на 11 ключових ринках (Австралія, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Нідерланди, Іспанія, Велика Британія і США) та в 11 ключових секторах економіки (управління активами, автомобілебудування, банківська справа, торгівля споживчими товарами та роздрібна торгівля, енергетика, інфраструктура, страхування, медично-біологічні науки, виробництво, технології та телекомунікації).

Третина компаній, що брали участь в опитуванні, має щорічний дохід у розмірі понад 10 млрд доларів США. Компанії, доходи яких становлять менше 500 млн доларів США, до опитування не залучалися. Дослідження проводилося з 8 січня по 20 лютого 2019 року. 

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.