Мінфін затвердив Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування операцій з відчуження акцій

Узагальнююча податкова консультація

26 квітня 2019 року Міністерство Фінансів України («Міністерство») прийняло Наказ № 181, яким було затверджено Узагальнюючу податкову консультацію «Щодо оподаткування операцій обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета», в якій Міністерство надало роз’яснення з питань податкових наслідків з продажу акцій залежно від статусу продавця акцій, включаючи випадки виплати доходів через рахунки умовного зберігання (ексроу), відкриті в Україні.

1000

Міністерство проаналізувало наступні випадки продажу акцій:

·        Продавцем акцій є резидент-юридична особа

У цьому випадку об’єктом оподаткування є інвестиційний прибуток української компанії, який визначається відповідно до положень Податкового кодексу України, тобто об’єкт оподаткування визначається як різниця між доходом від відчуження акцій та витратами на їх придбання. Якщо продавець отримує інвестиційних збиток, такий збиток може бути зарахований проти іншого інвестиційного доходу такого продавця.

·        Продавцем акцій є нерезидент-юридична особа

Якщо дохід такому нерезиденту виплачується резидентами України (юридичною або фізичною особою-підприємцем), то у цьому випадку дохід від продажу акцій оподатковується податком на доходи нерезидентів за ставкою 15%, якщо інше не передбачене угодами про уникнення подвійного оподаткування.

Однак, якщо юридична особа-нерезидент України відчужила акції на користь фізичної особи –резидента України або нерезидента України, який не має постійного представництва в Україні, практичного механізму стягнення податку на доходи нерезидентів у цьому разі не передбачено, зокрема, і в разі виплату такому нерезиденту доходу через рахунок умовного зберігання (ескроу) відкритий в Україні.

·       Продавцем акцій є фізична особа – резидент або нерезидент України

У цьому випадку об’єктом оподаткування фізичної особи є оподатковуваний інвестиційний прибуток (збиток), який визначається відповідно до положень Податкового кодексу України, тобто інвестиційний дохід, що визначається як різниця між загальним доходом, отриманим від продажу акцій, та документально підтвердженими витратами на їх придбання, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. При цьому, інвестиційний збиток може бути зарахований лише проти іншого інвестиційного доходу такої фізичної особи.

Слід враховувати, що у разі виплати доходу за відчужені акції податковим агентом (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, які є резидентами України), то такий податковий агент має утримати 18% податок на доходи фізичних осіб і 1,5% військовий збір та відобразити дохід від операцій з інвестиційними активами у податковому розрахунку за формою № 1ДФ.Окрім того, якщо доходи від відчуження акцій фізичним особам – нерезидентам України виплачуються через рахунок умовного зберігання (ескроу), то банк-резидент, у якому відкритий рахунок такої фізичної особи – нерезидента, також буде зобов’язаний діяти як податковий агент.

Однак, якщо дохід від продажу акцій виплачується нерезидентом або фізичною особою – резидентом України, то фізична особа (як резидент так і нерезидент України), яка отримує доходи, має подати річну декларацію з податку на доходи фізичних осіб та самостійно визначити та сплатити відповідні податкові зобов’язання.

Водночас, у відношенні до фізичних осіб – нерезидентів України слід враховувати, що чинними міжнародними угодами України про уникнення подвійного оподаткування може бути передбачений інший порядок оподаткування доходів від відчуження акцій.

Денис Пишнюк, старший консультант КПМГ Україна

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.