Виплати за вислугу років і в разі виходу на пенсію: чи будуть податкові різниці

Виплати за вислугу років і в разі виходу на пенсію

Колективним договором підприємства передбачено одноразові виплати працівникам премій за вислугу років (10, 15, 20, 25 років) і допомоги в разі виходу на пенсію. Під час складання фінансової звітності за МСФЗ компанія не відображає такі майбутні виплати у складі довгострокових зобов'язань, а створює під них забезпечення. Чи треба застосовувати в такому випадку податкові різниці відповідно до п. 139.1 ПКУ?

1000

Облікові особливості

Відображення зобов'язань із нарахування премій за вислугу років і разових виплат у разі виходу на пенсію урегульовано МСБО 19. Такі майбутні допомоги Стандарт зараховує до довгострокових виплат працівникам (п. 5 МСБО 19). При цьому виплати в разі виходу на пенсію належать до виплат у зв'язку з закінченням трудової діяльності, а премії за вислугу років – до інших довгострокових виплат. Пояснимо.

Так, виплатами у зв'язку із закінченням трудової діяльності вважають виплати працівникам (крім виплат у випадку звільнення і короткострокових виплат працівникам), які підлягають виплаті після закінчення трудової діяльності (п. 8 МСБО 19).

До інших довгострокових виплат працівникам належать виплати, розрахунок за якими, як очікувано, не буде повністю здійснено протягом 12 місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надавали відповідні послуги (п. 153 МСБО 19). Оскільки премія за вислугу років не пов'язана із закінченням трудової діяльності, але зобов'язання з її виплати має довгостроковий характер, таку премію зараховують до категорії інших довгострокових виплат.

Через те, що зазначені виплати класифікують по-різному, різними будуть і підходи до їх обліку.

Одноразова допомога в разі виходу на пенсію

Підприємство самостійно акумулює кошти для такої допомоги, а тому її ідентифікують як програмну з визначеною виплатою. Зауважимо, що облік програм із визначеною виплатою досить складний, оскільки для оцінювання зобов'язань і витрат потрібні актуарні припущення. Крім того, є можливість визнання актуарних прибутків та збитків. Ба більше, зобов'язання оцінюють на дисконтованій основі, адже їх можна погасити через багато років після надання відповідних послуг працівниками (п. 55 МСБО 19).

Відповідно до встановленого МСБО 19 порядку обліку таких виплат підприємству треба визначати теперішню вартість [LI3] зобов'язань за визначеними виплатами і справедливу вартість будь-яких активів програми з достатньою регулярністю так, щоб суми, визнані у фінансовій звітності, суттєво не відрізнялися від сум, які було б визначено на кінець звітного періоду.

Як бачимо, для оцінювання зобов'язання підприємству доведеться врахувати чимало припущень, кількісно розрахувати які зможе лише актуарій

Премія за вислугу років

Оцінка інших довгострокових виплат працівникам, як правило, не має такої невизначеності, як оцінка виплат у зв'язку з закінченням трудової діяльності. Тому МСБО 19 пропонує спрощений метод обліку інших довгострокових виплат працівникам, який описано в параграфах 155 – 157 МСБО 19 (п. 154 МСБО 19).

А втім, премії за вислугу років підприємство виплатить за виконання двох умов:

– працівник відпрацює в компанії певну кількість років (10, 15, 20, 25 років);

– працівник на момент виплати працюватиме на підприємстві.

Тобто, працюючи безперервно місяць за місяцем, працівник заробляє собі на премію за вислугу років. Тому логічно, що підприємство має щомісяця резервувати на неї певну суму коштів.

Під час розрахунку суми таких зобов'язань компанія повинна врахувати ймовірність досягнення преміального стажу, а також те, яка потенційна кількість працівників зможе розраховувати на премію (не звільняться до досягнення ювілейної дати). При цьому розмір премії за вислугу років часто визначають не у фіксованій сумі, а прив'язують до розміру заробітної плати. Тому розрахована сума зобов'язань має враховувати й можливу зміну розміру зарплати. Розрахунки всіх імовірностей – нелегка справа (зазвичай їх наводить актуарій у своєму звіті).

Отже, на основі звіту актуарія підприємство зможе розрахувати суму зобов'язань, які потрібно визнати за відповідний звітний період (як щодо виплат премій за вислугу років, так і щодо виплат одноразової допомоги в разі виходу на пенсію). 

МСБО 19 прямо не вимагає створювати забезпечення під такі майбутні витрати.

Утім, компанія може зарезервувати такі кошти на відповідному рахунку. А оскільки йдеться про резерв майбутніх витрат, може виникнути питання про застосування різниці за п. 139.1 ПКУ. 

Податкові наслідки

Щодо резервів (забезпечення) майбутніх витрат платник податку на прибуток повинен пам'ятати про різниці, визначені в п. 139.1 ПКУ. Нагадаємо, що такі коригування передбачають:

– збільшення фінрезультату до оподаткування на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

– зменшення фінрезультату до оподаткування на суму коригування (зменшення) такого забезпечення (резерву), а також на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат.

Різниці згідно з п. 139.1 ПКУ не діють щодо забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних із оплатою праці, і витрат на сплату єдиного соціального внеску, який нараховують на такі виплати.

ПКУ не містить переліку виплат, пов'язаних із оплатою праці, витрат на формування забезпечень (резервів), які не потребують коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного за правилами бухгалтерського обліку. У своїх листах (наприклад, лист ДФСУ від 30.11.2016 р. № 25818/6/99-99-15-02-02-15) податкові органи дотримуються позиції, що в разі ухваленні рішення про необхідність коригування фінансового результату до оподаткування на суму забезпечень (резервів) під виплати треба керуватися положеннями відповідних стандартів бухгалтерського обліку. Однак підпорядкованість таких виплат МСБО 19 ще не означає, що податкові органи під час перевірки ідентифікують їх як виплати, пов'язані з оплатою праці.

Чи можна визнати премії за вислугу років та одноразові виплати в разі виходу на пенсію виплатами, пов'язаними з оплатою праці, і не застосовувати до них різницю із п. 139.1 ПКУ? Відповідь необхідно шукати в Інструкції № 5.

Одноразова допомога в разі виходу на пенсію

Згідно з п. 3.6 Інструкції № 5 одноразову допомогу за колективним договором працівникам, які виходять на пенсію, зараховано до інших виплат, які не належать до фонду оплати праці. З цієї причини потенційно спрацьовує ризик неврахування такої допомоги у складі виплат, пов'язаних із оплатою праці.

Щоправда, зараз податкові органи ставляться до таких виплат лояльно: незважаючи на норми Інструкції № 5, зараховують одноразову допомогу в разі виходу на пенсію до пов'язаних із оплатою праці виплат і дозволяють не коригувати фінрезультат на різниці за п. 139.1 ПКУ (див., наприклад, ІПК ДФСУ від 17.01.2019 р. № 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Посилання податківців на Положення № 148 у таких роз'ясненнях насправді не може давати повної впевненості в правильності ідентифікації виплат, адже це Положення стосується насамперед касових операцій і виплат, здійснених через касу підприємства, але аж ніяк не  оплати праці.

Тому, ураховуючи таку невизначеність у законодавстві, нівелювати податковий ризик допоможе індивідуальна податкова консультація.

Премія за вислугу років

Щодо такої премії ризиків застосування різниць виникнути не повинно, адже пп. 2.3.2 Інструкції № 5 зараховує винагороду за вислугу років до фонду оплати праці. Значить, таку премію можна чітко ідентифікувати як виплату, пов'язану з оплатою праці, і не застосовувати до неї коригувальні різниці згідно з п. 139.1 ПКУ.

Наостанок зауважимо, що, незважаючи на звільнення таких виплат від різниць із п. 139.1 ПКУ, не забувайте, що всі витрати в бухгалтерському обліку треба підтверджувати відповідними первинними документами (п. 44.1 ПКУ). Оскільки визначення теперішньої вартості зобов'язання потребує складних розрахунків, підтвердити суму витрат зможе, зокрема, звіт актуарія, бухгалтерська довідка з відповідними розрахунками тощо.

Дарья Ломанцова, менеджер, група податкового консультування, KPMG в Україні

Ірина Літвінчук, консультант, група податкового консультування, KPMG в Україні

Підпишіться на офіційний телеграм канал KPMG Ukraine.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.