Визначено критерії оцінювання ризиковості підприємницької діяльності та періодичність перевірок

Визначено критерії оцінювання ризиковості

Враховуючи скасування мораторію на здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання, Кабінет Міністрів України прийняв низку постанов, які встановлюють критерії оцінки ступень ризиків від провадження певних видів господарської діяльності та періодичність проведення перевірок відповідно до ступеню ризику.

1000

Враховуючи скасування мораторію на здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання, Кабінет Міністрів України прийняв низку постанов, які встановлюють критерії оцінки ступень ризиків від провадження певних видів господарської діяльності та періодичність проведення перевірок відповідно до ступеню ризику.

Відповідно були визначені критерії у наступних сферах господарської діяльності:

1. У сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення:

 • наявність об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що не виведені з експлуатації;
 •  здійснення експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • використання у діяльності шкідливих речовин III або IV класу небезпеки;
 • порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю);
 • порушення вимог законодавства з охорони праці щодо розслідування нещасного випадку;
 • настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

Суб’єкт господарювання повинен відповідати даним критеріям протягом 5 років, що передують плановому періоду.

2. У сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю:

 • порушення вимог законодавства про зайнятість населення;
 • застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця;
 • порушення вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • одержання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

3. У сфері телекомунікацій:

 • кількість видів діяльності у сфері телекомунікацій;
 • види такої діяльності;
 • кількість регіонів України, в яких суб'єкт має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій;
 • кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі;
 • кількість невиконаних в установлені строки розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій та приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації

4. У сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів:

 • провадження господарської діяльності з додержанням екологічних вимог;
 • категорія видів діяльності та об'єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля;
 • види та кількість порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю);
 • кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом у зв’язку з виявленням та підтвердженням недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання у документі обов'язкової звітності; неподання документів обов'язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин та настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання;
 • кількість випадків недопущення суб'єктом господарювання посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

5. У сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення:

 • види порушень вимог законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;
 • вид діяльності, що провадиться суб'єктом господарювання

Згідно з визначеними критеріями, діяльність суб’єктів господарювання може відноситися до високого, середнього та незначного ступеня ризику. Планові перевірки можуть проводитися не частіше одного разу на два, три, п’ять років відповідно. 

Вищезазначені критерії встановлені у Постановах Кабінету Міністрів України № 223, № 191  від 02 лютого 2019 року та № 182, № 183 від 02 березня 2019 року.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.