Електронна довідка податкового резидента не є належним документом для застосування пільг податкової конвенції

Чим можна підтвердити податкове резиденство?

Довідка про підтвердження статусу податкового резидента видана в електронній формі не є належним документом для застосування норм міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування

1000

Відповідно до роз’яснення Державної фіскальної служби України (далі – «ДФСУ»), яке міститься в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) у категорії 102.18 «особливості оподаткування нерезидентів», довідка податкового резидентства, видана в електронному вигляді, не може бути підставою для застосування норм міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

Належним документом для застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування є довідка у паперовому вигляді, яка належним чином легалізована та перекладена відповідно до законодавства України.
При наданні такого роз’яснення ДФСУ керувалася наступними положеннями Податкового кодексу України (далі – «ПКУ»).

Статтею 103 ПКУ встановлено порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пп. 103.5 і 103.6 ст. 103 ПКУ, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ст. 103 ПКУ).

Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України (п. 103.5 ст. 103 ПКУ).

Згідно з положеннями п. 103.6 ст. 103 ПКУ у разі потреби особа, яка виплачує доходи нерезидентові, може звернутися до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення центральним органом державної податкової служби запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір України, про підтвердження зазначеної у довідці інформації.

На підставі вищевикладеного, ДФСУ приходить до висновку, що, оскільки нормами ПКУ не передбачено використання в електронному вигляді довідки для цілей ст. 103 ПКУ, електронна довідка не може бути підставою для застосування норм міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

Підпишіться на офіцйний телеграм канал KPMG Ukraine
 

© 2023 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.