ВРУ прийняла закон про ратифікацію MLI

ВРУ прийняла закон про ратифікацію MLI

Сьогодні, 28 лютого 2019 року, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування» («MLI»).

1000

Сьогодні, 28 лютого 2019 року, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування» («MLI»). MLI – конвенція, спрямована на імплементацію Кроків плану протидії BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) у конвенції про уникнення подвійного оподаткування («Конвенції») шляхом автоматичного внесення змін до Конвенцій, які підпадають під дію MLI.

MLI матиме суттєвий вплив на оподаткування пасивних доходів (дивіденди, проценти, роялті) з джерелом походження з України, які виплачуються на користь нерезидентів, а також на оподаткування постійних представництв нерезидентів в Україні, зокрема:

Мінімальний стандарт MLI

 1. MLI доповнить Конвенції “тестом основної мети” («Principal Purpose Test»), відповідно до якого платники податків зможуть застосовувати пільгові ставки за Конвенціями тільки за умови, що одержання таких пільг не є однією з основних цілей будь-яких операцій, які прямо або опосередковано пов’язані із застосуванням таких пільг.
 2. MLI удосконалить процедуру взаємного узгодження у разі, якщо дії країн – учасниць Конвенції призвели до оподаткування не у відповідності з такою Конвенцією: платники податків зможуть звернутися до компетентних органів обох країн - учасниць Конвенції для такого узгодження.

Опціональні положення MLI, обрані Україною

 1. MLI змінить правила оподаткування доходів від відчуження акцій/ часток в компаніях, які володіють нерухомістю (так званих «real property rich» компаніях).
 2. MLI змінить/ доповнить Конвенції правилами протидії штучному уникненню статусу постійного представництва за допомогою агентських угод та аналогічних стратегій.
 3. MLI змінить правила застосування виключень щодо видів діяльності, які не призводять до виникнення статусу постійного представництва.
 4.  MLI змінить/ доповнить Конвенції правилами протидії штучному уникненню статусу постійного представництва шляхом дроблення контрактів. 

MLI автоматично змінить Конвенції з Кіпром, Мальтою, Люксембургом, Естонією, Угорщиною, Канадою, Францією, Болгарією, Чехією, Данією, Фінляндією, Іспанією та іншими країнами.

MLI набуде чинності для України після завершення певних процедур, зокрема після:

 •  підписання Президентом України Закону про ратифікацію MLI;
 • направлення до ОЕСР ратифікаційної грамоти;
 • завершення 3-місячного періоду з дати передання на зберігання Україною ратифікаційної грамоти ОЕСР. 

Положення MLI почнуть застосовуватися:

 • до податків на доходи нерезидентів – починаючи з 1 січня року, наступного за роком набуття чинності MLI для країн – учасниць відповідної Конвенції;
 • щодо інших податків – після завершення 6-місячного періоду, обчисленого з дати набуття чинності MLI для останньої з країн – учасниць відповідної Конвенції.

Таким чином, вже з 1 січня 2020 року, застосування пільгових ставок відповідно до Конвенцій під час виплати пасивних доходів на користь резидентів країн, що ратифікували MLI, буде потребувати проходження «тесту основної мети» та виконання додаткових умов, передбачених MLI.

KPMG в Україні рекомендує вже сьогодні проаналізувати структуру Вашої групи на предмет впливу MLI, зокрема, щодо:

 • можливості та умов застосування Конвенцій в межах поточної структури групи компаній;
 • виконання «тесту основної мети»;
 • можливих опцій для зменшення податкових ризиків поточної структури групи компаній (за наявності), пов’язаних з імплементацією MLI та інше.

Якщо Ви зацікавлені в отриманні детальної консультації щодо впливу положень MLI на поточну  структуру групи компаній, ми раді запропонувати Вам безкоштовну зустріч з Олександром Бобошком, керівником практики міжнародного оподаткування, директором KPMG в Україні.

© 2024 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.