Через грант до розвитку

Через грант до розвитку

А ви знаєте, що після Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наші підприємства отримали доступ до цілого ряду грантів для свого бізнесу, що фінансуються з фондів Європейського Союзу. І вже ми знаємо тих, хто скористався цими коштами. Однак є цілий ряд правил і підводних каменів, про які треба пам’ятати, щоб отримати бажане. Про те, як отримати грант на розвиток, розповів Валерій Недбай, менеджер відділу з розвитку бізнесу KPMG в Україні, провідної компанії з надання аудиторських та консультаційних послуг з податкових та фінансових питань українським та міжнародним клієнтам.

1000
Valeriy Nedbay

Старший менеджер з розвитку бізнесу

KPMG в Україні

Email

Інтерв'ю для проекту "Будуй своє"

Що таке грант для бізнесу?

Грант для бізнесу – це можливість отримання фінансування у певному розмірі для розвитку діяльності вашого підприємства. Грант для бізнесу є додатковим фінансуванням, спрямованим на втілення в життя певного проекту або на вирішення певних проблем.

Хто може отримати такі гранти?

Їх можуть отримати малі та середні підприємства, їхні об’єднання, державні і недержавні установи – регіональні асоціації, наукові й освітні заклади, комерційні підприємства... На відміну від бюджетного розподілу коштів, який здійснюється бюрократичною ієрархією, європейські фондові ресурси виділяються під конкретні проекти в рамках оголошених конкурсів. Отже, якщо ваша організація готова вирішувати певну проблему, зазначену в умовах конкурсу, ви цілком можете претендувати на отримання коштів. Варто наголосити, що проекти не обов'язково мають містити "космічні технології", це може бути вирішення цілком приземлених питань – реконструкція приміської, парково-культурної території, створення навчальних закладів або закладів для розвитку молоді, розвиток зеленого туризму, сприяння працевлаштування соціально незахищених верств населення, створення додаткових робочих місць для переміщених осіб, відновлення культурної спадщини тощо.

Як приклад – у квітні цього року міське управління культури й туризму міста Рівного отримало фінансування від ЄС у розмірі 443 885 євро для відновлення культурно-історичної частини міського парку ім. Шевченка.

Що таке програма додаткового фінансування від ЄС?

Після набрання чинності в повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наші підприємства отримали можливість подавати свої проекти на розгляд до структурних та інвестиційних фондів Європейського Союзу. Існує багато програм, спрямованих на «вирівнювання» економічного потенціалу регіонів. Зокрема це такі програми як "Горизонт 2020" (загальний семирічний бюджет 80 млрд євро), Erasmus+ (14,7 млрд євро), COSME (2,3 млрд євро), Креативна Європа (1,46 млрд євро), LIFE (3,4 млрд євро), Pericles 2020, програми транскордонного співробітництва, допомога міжнародних фондів та іноземних урядів, низка інших програм.

З яких джерел формуються фонди для такого фінансування?

Джерела надходження коштів до фондів фінансування ЄС – це, звісно, бюджет країн ЄС. Україна теж надає своє фінансування у певному обсязі (внесок у вигляді відрахування невеликого відсотка від ВВП). У Європі бюджети формуються за 7-річним принципом. Програми додаткового фінансування або підпрограми у рамках додаткового фінансування з фондів ЄС теж розроблюються на 7-річний цикл. До речі, зараз Україна користується 95-відсотковою знижкою (тобто не сплачує всі 100% свого внеску) до 2020 року включно. І зараз, на жаль, українські підприємства та організації не використовують повністю потенціал наявних інструментів фінансування навіть у розмірі того невеличкого внеску, який сплачує країна для забезпечення участі в програмах фінансування з фондів ЄС.

Управління коштами ЄС, що складають понад 76% бюджету зазначених програм, здійснюється у партнерстві з держаними і регіональними органами управління переважно за допомогою п'яти великих структурних та інвестиційних фондів: Європейського фонду регіонального розвитку (ERDF), Європейського соціального фонду (ESF), Фонду гуртування (CF), Європейського сільськогосподарського фонду розвитку сільських територій (EAFRD), Європейського фонду з морських справ і рибальства (EMFF).

Прямі фінансові гранти присуджуються Європейською Комісією або її виконавчими органами на підтримку проектів або заходів, пов‘язаних із політикою ЄС.

Прямі гранти від Європейської Комісії надаються за принципом "один грант на проект" після відкритого оголошення конкурсу пропозицій у рамках конкретних програм. ЄС не завжди фінансує проекти на 100%, частина фінансування надходить від ЄС, решта – з інших джерел. Достатньо часто вимагається внесок у розмірі певного відсотка від організації, яка втілюватиме проект. Варто також відзначити, що гранти не можуть бути надані в ретроактивному порядку, тобто вже втілені проекти не можуть претендувати на отримання грантів.

У яких програмах можуть брати участь українські підприємства?

На сьогодні українські підприємства та організації можуть брати участь у низці програм, включаючи, але не обмежуюсь:

Horizon 2020 – Програма досліджень та інновацій. Надається додаткове фінансування на дослідницькі та інноваційні проекти.

COSME – програма конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу – доступ до кредитів та інструментів фінансування для підприємств малого і середнього бізнесу.

Erasmus – освітня, навчальна і молодіжна програма, що включає ознайомчі поїздки, обмін передовим досвідом, академічні програми для студентів, викладачів вищих навчальних закладів тощо.

LIFE – програма екологічних досліджень та запобігання зміни клімату. Надаються гранти та інструменти додаткового фінансування на інноваційні проекти і проекти реалізації передових практик.

Creative Europe – гранти на культурні та медіапроекти.

Низка інших програм та інструментів фінансування.

Що стосується сектора малого та середнього бізнесу, мені здається, що найбільшу зацікавленість можуть викликати програми COSME із загальним семирічним бюджетом 2,3 млрд євро та "Горизонт 2020", загальний семирічний бюджет якої складає близько 80 мільярдів євро. За умови виконання певних умов щодо прийнятності до отримання фінансування (як то розмір підприємства, кількість тих, хто працює, річний оборот, валюта балансу), а також напряму діяльності самого підприємства, українські компанії можуть брати участь майже в усіх програмах додаткового фінансування ЄС.

Малим і середнім підприємствам (МСП) надається спеціальна допомога як за програмами ЄС, так і за програмами підтримки на рівні країни. Вони можуть отримати допомогу за згаданими раніше програмами, що стосуються науково-дослідних робіт, інновацій, енергетики і захисту навколишнього середовища. Крім цього, визнаючи особливу важливість МСП у досягненні сталого економічного росту, були розроблені програми для сприяння у впровадженні інноваційних технологій такими підприємствами, заохочення співробітництва між бізнесом і науковцями та втілення в життя рішень у галузі охорони навколишнього середовища. Розмір підтримки за цими програмами – до 70% дозволених витрат проекту; залежно від програми підтримки, розташування проекту та розміру підприємства тощо.

Що таке програма "Горизонт 2020"?

Програма "Горизонт 2020" – це наймасштабніша і конкурентна програма ЄС, присвячена дослідженням та інноваціям. У ній можуть брати участь малі та середні підприємства, які розроблюють певний проект, наприклад, у партнерстві з дослідницькими організаціями, науковими закладами, асоціаціями, об'єднаннями, органами місцевого самоврядування. В Україні прикладом успішного отримання фінансування за цією програмою можна навести дві фармацевтичні компанії, які отримали фінансування у рамках консорціуму партнерів для здійснення досліджень у виробництві лікарських засобів. У нас є також приклад проекту щодо розробки енергозбережних жалюзі. Тематична спрямованість залежить від пріоритетів, які розроблюються на рівні ЄС кожні 2 роки. Це може бути енергозбережна програма, розвиток сільських територій, розвиток туризму, підвищення економічного потенціалу певних регіонів, збереження культурної спадщини, природоохоронні заходи, науково-дослідні роботи або впровадження інноваційних технологій, впровадження новітніх продуктів, вивід на ринок нової продукції або проривних технологій. У рамках програми "Горизонт 2020" також існує окремий інструмент фінансування, розроблений спеціально для сектора МСП.

У конкурсах за програмою "Горизонт 2020", як правило, можна звертатися за отриманням додаткового фінансування за двома основними напрямами програми – Лідерство у промисловості та Соціальні виклики.

Для чого необхідно писати проект?

Проект є, так би мовити, фундаментом того, що має зробити підприємець. Це чітко розроблений план дій, в якому розписана мета і завдання проекту, що буде досягнуто завдяки проекту, строки виконання, бюджет, бенефіціари, зацікавлені сторони проекту тощо. Слід пам'ятати, що будь-який проект має базуватися на стратегії розвитку підприємства, регіону, країни.

Який рівень підтримки проектів?

Рівень підтримки проектів залежить від самого проекту, напряму діяльності, якості підготовки проекту. Чим краще ви пророблюєте проект, тим кращим у вас може бути рівень підтримки. За статистикою, за програмою "Горизонт 2020" підтримується близько 14% проектів. Але це надто узагальнена статистика. Усе залежить як від самого регіону, так і від якості підготовки проектів.

Наприклад, статистика участі українських організацій у програмі "Горизонт 2020" станом на травень 2018 року свідчить про те, що загалом 579 українських аплікантів подали заявки на участь у 1040 проектах на загальну суму фінансування 357,31 мільйонів євро. Сума отриманого фінансування проектів склала 17,88 мільйонів євро. 13 українських організацій виступатимуть координаторами проектів і ще 97 братимуть участь у проектах у складі консорціумів учасників. Найбільшу частку організацій, які подали заявки на конкурси, складають комерційні підприємства, включаючи сектор МСП.
 

Горизонт 2020": статистика участі українських підприємств та установ

Який розмір фінансування?

Розмір фінансування у першу чергу залежить від програми, на яку подається підприємство чи організація. Наприклад, у програмі "Горизонт 2020" існує спеціальна програма для малого та середнього підприємництва, завдяки якій можна отримати 50 000 євро на обґрунтування проекту (так званий "Етап 1"). Це одноразова допомога, спрямована на написання проекту, технічно-економічне обґрунтування, проведення дослідження ринку, підготовку бізнес-плану. На другому етапі можна отримати від 250 000 до 2,5 млн євро для впровадження на ринку своєї концепції або пілотного проекту чи розробки певного продукту.

У чому полягає суть написання успішного проекту?

Проект – це детальний опис того, на що підприємство хоче отримати фінансування (або додаткове фінансування). Ви можете мати декілька напрямів діяльності, але кожен з них має свою мету і завдання. На чому базується проект? По-перше, на стратегії підприємства. По-друге, у рамках проекту ви маєте вирішити певну проблему. Він має детально описувати бенефіціарів проекту, зацікавлених осіб, цільову групу. Якщо це інвестиційний, а не соціальний (так званий "м’який") проект, ви маєте докладно описувати бюджет проекту. Інвестиційні проекти – це, зазвичай, будівництво певних об’єктів, відновлення приміщень, будівництво лікарень, проекти, пов'язані з енергозбереженням, тощо. Інвестиційні проекти обов'язково супроводжуються техніко-економічним обґрунтуванням.

Що таке техніко-економічне обґрунтування?

Це аналіз або оцінка здійсненності, реалістичності виконання цього проекту в рамках обмеженого часу. Ретельна підготовка – майже половина успіху. Це має бути постійний процес, який полягає в аналізі інформації, наведенні прикладів, порівняльної інформації, вивченні ринку. Наприклад, для отримання фінансування у розмірі понад 1 мільйон євро одній з українських компаній знадобилося майже 2 роки. Це було удосконалення проекту – крок за кроком. Це було доопрацювання проекту після перших невдач. Але наприкінці вони змогли отримати уже достатній розмір фінансування для досягнення описаних у проекті цілей.

Що вони робили протягом цих 2 років?

Їм вдалося залучити зацікавлених консультантів, які змогли допомогти написати проект на основі пріоритетів і програмних критеріїв фінансування фондів ЄС. Після певних помилок були враховані всі необхідні нюанси програми фінансування. У результаті – оцінка була найвищою.

Чи потрібні партнерські організації, щоб отримати грант?

У багатьох програмах вимагається або створення певного консорціуму з декількох країн ЄС (партнерські організації державного, недержавного сектора, дослідні організації, підприємства малого і середнього бізнесу з певних країн ЄС). У багатьох програмах проекти можуть виконуватися об'єднаннями осіб (консорціумами), що складаються принаймні з трьох партнерів з трьох різних країн-членів ЄС та/або країн, що підписали Угоду про асоціацію з ЄС, за винятком програм інновацій для малого та середнього бізнесу, участь в яких за певних обставин можна брати одноособово.

Як відбувається оцінка проекту з боку ЄС?

Зараз, наприклад, за програмою "Горизонт 2020" для оцінки проекту в Європейському Союзі залучається 5 панелей експертів, кожна з яких відповідає за оцінку свого напряму. Тобто якщо це малий і середній бізнес, це можуть бути регіональні експерти або залучені економічні, фінансові чи фахові експерти. Для того щоб проект надалі розглядався експертною комісією для отримання фінансування, він має отримати не менше 13 балів. Кожна панель експертів виставляє бали за фінансову, технічну складову, аналіз здійсненності, відповідність європейським пріоритетам, європейським горизонтальним принципам тощо.

Коли проект уже отримав фінансування, як відбувається моніторинг його виконання?

Після отримання фінансування наступає найбільш цікава пора для підприємців. Підписується грантова угода, в якій визначається чіткий графік виплат і результатів робіт. Проектна група має звітувати через певні періоди часу. Здійснюється чіткий і незалежний моніторинг виконання проектів. Успішне виконання кожного етапу призводить до отримання наступного траншу. Якщо компанія не виконує взяті на себе зобов'язання, то після певного етапу моніторингу виконання проекту може навіть вимагатися повернення коштів. Тому дуже уважно треба ставитися до всього, що ви підписуєте, зокрема до положень грантової угоди, розробки бюджету проекту, до взятих на себе зобов’язань і, звісно, до виконання безпосередньо самого проекту.

Який відсоток прибутковості закладається у грант?

Це залежить від програми. Прибутковість у гранти не закладається. Є так зване поняття «прийнятних витрат», які можуть бути покриті коштом фондів додаткового фінансування – це адміністративні витрати, витрати на розробку певних економічних обґрунтувань тощо. Розмір «прийнятних витрат» залежить від програми і може, як правило, складати від 10 до 30 %.

Які кроки має зробити українське підприємство, аби отримати фінансування з фондів ЄС? Що робити, якщо немає програми?

Треба подивитися суміжні програми фінансування, які зараз існують. Наприклад, у вас є проект розробки інноваційних сонячних панелей. Але саме цього року фінансування не надається (немає у рамках європейського співтовариства пріоритету на цей напрям). Ми можемо підійти з дещо іншого боку. Це може бути створення нових робочих місць на певній сільській території, розвиток туристичної галузі шляхом впровадження новітніх технологій (тобто освітлення туристичних об’єктів завдяки сонячним панелям) тощо. Дещо доопрацювавши проект, можна зробити коригування і намагатися отримати фінансування.

Підсумуймо всі кроки підприємства для отримання фінансування!

Для отримання гранту необхідно, по-перше, розробити концепцію вашого продукту. Друге – написати проект для отримання додаткового фінансування. Третє – знайти відповідну програму/інструмент додаткового фінансування. Четверте – заповнити конкурсну заявку на основі вже написаного вами проекту та подати її на розгляд.

Як приклад, можна ознайомитися з доступними до фінансування програмами COSME на урядовому порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (http://cosme.me.gov.ua). Розширений перелік усіх конкурсів англійською мовою за програмами підтримки малого та середнього бізнесу, включаючи у тому числі програму COSME, доступний на порталі https://ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport. Крім цього для пошуку програм можна скористатися пошуковим ресурсом https://eucalls.net/.

Підпишіться на розсилку новин KPMG в Україні.

Підпишіться на нашу сторінку Facebook. 

© 2023 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.