На тлі постійної геополітичної напруженості, стрімкого розвитку технологій генеративного штучного інтелекту (ШІ) та глобальної економічної невизначеності керівники компаній у галузі енергетики, природних ресурсів і хімічної промисловості транслюють високий рівень впевненості у перспективах зростання своїх компаній та галузі в цілому і зосереджують зусилля на покращенні якості клієнтських послуг та реалізації ініціатив ESG.

В межах дослідження 2023 CEO Outlook компанія KPMG International опитала 127 керівників компаній з усього світу, які працюють у сферах енергетики та комунальних послуг, нафти та газу, відновлюваної енергетики, гірничодобувної та хімічної промисловості, щоб дізнатися їхні думки щодо перспектив розвитку бізнесу та економіки протягом наступних трьох років.

Економічний прогноз

Вневненість лідерів енергетичних компаній вища, ніж в інших секторах

Згідно з результатами опитування, впевненість керівників світових енергетичних компаній у перспективах зростання їхніх організацій за останній рік суттєво зросла - до 87%, що на шість пунктів перевищує показники 2022 року. Такий високий показник значно перевищує рівень впевненості керівників світових компаній в цілому, котрий за останні три роки упав до найнижчої позначки (77%). Навіть попри перерозподіл капіталу на користь нових низьковуглецевих джерел енергії, лідери енергетичних компаній вважають, що їхній поточний бізнес і клієнти не зникнуть найближчим часом.

Керівники компаній сектору енергетики також демонструють високий рівень впевненості в галузі в цілому (83%), що на два відсотки більше, ніж у 2022 році. Таке зростання впевненості можна пояснити поступовим відновленням економіки та зростанням ролі сектору в процесі переходу на нові види енергії в усьому світі.

Впевненість у світовій економіці також вище, ніж на початку пандемії. Три з чотирьох керівників компаній сектору (75%) висловили загальну впевненість в економіці на наступні три роки, порівняно з 71% минулого року.

Відтак зазнали змін і операційні пріоритети СЕО енергетичних компаній для досягнення зростання. Для 12% респондентів головним пріоритетом стало покращення якості клієнтських послуг (у порівнянні з нульовим показником у 2022 році). Прогрес у цифровій сфері та продовження реалізації ініціатив ESG є пріоритетами для 23% і 17% керівників відповідно.

Незважаючи на свій оптимізм, керівники компаній стурбовані тим, що геополітична та політична невизначеність (19%), операційні проблеми (17%) та питання регуляторного контролю (16%) можуть поставити під загрозу зростання їхніх компаній, що підкреслює необхідність впровадження випереджувальних стратегій для зниження цих ризиків.

Керівники компаній визнають, що демонстрація особистої доброчесності є ключовим чинником побудови довіри під час подолання таких викликів. Більшість СЕО (72%) стверджують, що вони готові продати прибуткову частину свого бізнесу, якщо вона завдаватиме шкоди їхній репутації. Оскільки геополітичні питання все частіше з'являються в порядку денному засідань рад директорів, 58% керівників підприємств енергетичного сектору заявляють, що готові зайняти певну публічну позицію щодо політично чи соціально спірних питань, незважаючи на можливі сумніви членів рад директорів. Натомість 76% стверджують, що публічно підтримають позицію своєї організації, навіть якщо вона суперечитиме їхнім особистим переконанням.

Важливість побудови та підтримки довіри суспільства не втрачає своєї актуальності. Чим швидше СЕО та організації енергетичної галузі визнають це, як і те, що постійна робота над зміцненням довіри громадськості відповідає їхнім інтересам, тим краще для них.

Проривні технології

Обережне впровадження генеративного ШІ

Штучний інтелект (ШІ) трансформує майже кожну сферу діяльності людини і все більше і більше впливає на різні аспекти повсякденного, ділового та суспільного життя. У міру того, як ці інструменти набувають популярності, керівники ENRC визнають безмежний потенціал генеративного ШІ і починають інвестувати в нього та вивчати, як їхні організації можуть найкращим чином використовувати цю технологію.

Майже дві третини (64%) згодні з тим, що інвестиції в генеративний ШІ є головним пріоритетом, а 48% очікують отримання прибутку від таких інвестицій протягом трьох-п'яти років. Керівники компаній сектору енергетики дбають і про те, щоб їхній персонал був підготовлений до переходу на ШІ та екологічно чисту енергетику, а 52% керівників віддають перевагу інвестиціям у підвищення рівня кваліфікації своїх співробітників (на 7% більше, ніж у 2022 році), а не у нові технології.

Такий ентузіазм щодо впровадження ШІ та інших новітніх технологій відображений у нещодавньому Global tech report 2023, за яким 38% керівників заявили, що вони як лідери підтримують впровадження нових технологій. Це на 28 відсоткових пунктів більше, ніж у 2022 році. Натомість 55% організацій повідомили, що прогрес у сфері автоматизації затримується через стурбованість тим, як системи ШІ приймають рішення. Аналогічно, 60% керівників енергетичних компаній погоджуються, що впровадження генеративного ШІ може призвести до етичних проблем, таких, як плагіат, проблеми захисту даних, упередженість і недостатня прозорість. З посиленням контролю та регулювання у сфері ШІ організаціям слід розробити політики та практичні підходи, які вони зможуть з упевненістю сформулювати та застосувати.

СЕО також стурбовані тим, як штучний інтелект посилив ризики кібербезпеки. Окрім того, що ШІ може допомагати виявляти кібератаки, 82% вважають, що він також може відкривати зловмисникам нові стратегії атак. Навіть попри всю увагу, яка приділяється кібербезпеці в останні кілька років, лише 46% керівників компаній стверджують, що вони готові протистояти кібератакам.

Генеральним директорам рекомендується докласти зусиль, які гарантуватимуть, що їхні організації будуть впроваджувати відповідальні і надійні принципи використання ШІ, а також зосередитися на питаннях безпеки та управління.

Таланти

СЕО підтримують повернення до офісу

Цьогорічний складний глобальний ландшафт підкреслює тиск, який відчувають керівники компаній, приймаючи рішення з низки критично важливих питань.

Варто зазначити, що більшість керівників компаній енергетичної галузі у всьому світі непохитно підтримують допандемічні шляхи організації праці: 73% очікують на повне повернення персоналу до офісів протягом трьох років, що на вісім відсотків більше, ніж торік. Крім того, 94% респондентів сказали, що вони, швидше за все, стимулюватимуть співробітників, які працюють в офісі, сприятливими завданнями, підвищеннями оплати праці або просуванням по службі.

Такі настрої підкреслюють стійкість традиційного мислення в секторі енергетики і виникають на тлі дебатів щодо гібридного режиму роботи, який мав відчутний позитивний вплив на продуктивність протягом останніх трьох років.

Оскільки організації продовжують реалізовувати свої плани повернення до офісу, лідерам слід дотримуватися довгострокової перспективи, яка включає ціннісну пропозицію для співробітників і враховує їхні потреби, щоб забезпечити розвиток і підтримку талантів.

Насправді, керівники компаній стверджують, що вони зосереджені на створенні для співробітників інклюзивного середовища, яке цінує різноманітність і сприяє формуванню почуття приналежності.

Незважаючи на загальне визнання керівниками енергетичних компаній важливості інклюзивності, різноманітності та рівності, темпи прогресу продовжують викликати занепокоєння. Більше половини опитаних (60%) вважають, що прогрес у сфері інклюзивності та різноманітності у світі бізнесу відбувається надто повільно, а переважна більшість з них (72%) стверджують, що протягом наступних трьох років увага до показників різноманітності в організаціях буде посилюватися.

ESG

ESG є життєво важливим фактором довгострокового зростання

Керівники компаній  енергетичного сектору по всьому світу все частіше визнають дотримання принципів ESG невід'ємною частиною своєї корпоративної стратегії, яка допомагає забезпечити стійкість бізнесу та його довгострокове зростання. А оскільки на використання енергії припадає майже три чверті глобальних викидів, керівники схильні вживати значущих заходів щодо всіх аспектів ESG, балансуючи при цьому між енергетичною безпекою та доступністю енергоресурсів.

78% керівників стверджують, що вони повністю впровадили принципи ESG у своїх компаніях для підвищення прибутковості бізнесу. Важливо, що в галузі, яка не завжди робила акцент на клієнтах, 22% опитаних вважають, що питання ESG матимуть найбільший вплив на їхні відносини з клієнтами протягом наступних трьох років. Вони віддають пріоритет інвестиціям в ESG для зміцнення цих відносин, оскільки невідповідність очікуванням від ESG може призвести до збільшення витрат на фінансування та зниження конкурентоспроможності. При цьому більше третини (37%) керівників компаній визначають пріоритетність ESG-витрат для вирішення екологічних проблем, таких, як досягнення нульового рівня викидів.

30% опитаних СЕО визнають, що досягненню нульового рівня викидів у найближчій перспективі перешкоджає складність декарбонізації ланцюгів постачання, спричинена геополітичною невизначеністю, високою вартістю альтернативних видів палива і посиленням регулювання. У довгостроковій перспективі для керівників енергетичних компаній та організацій буде складно скорочувати викиди, віднесені до Групи 3 (Scope 3), по всьому ланцюжку створення вартості.

СЕО компаній сектору, які випереджають показники за кривою декарбонізації, у підсумку виграють від свого проактивного підходу. Організації відчувають тиск щодо необхідності прискорення декарбонізації, і такий тиск, найімовірніше, лише зростатиме. Замість того, щоб продовжувати відкладати справу на безвік, керівникам слід щонайшвидше підготувати себе і свої організації до декарбонізації, це допоможе підвищити рівень стійкості бізнесу.


Пошук можливостей для зростання:

Технології

  • Впроваджуйте генеративний ШІ з дотриманням етичних норм, з максимальною користю для вашого бізнесу та з урахуванням потреб ваших співробітників і клієнтів.

  • Постійно відстежуйте стратегії кібератак, щоб ви та ваші співробітники не наражали компанію на ризик.

  • Створюйте безпечний простір для своїх співробітників, щоб вони могли експериментувати з інноваційними ідеями та стратегіями.


Таланти

  • Коли йдеться про бажання співробітників працювати в гібридному або віддаленому режимі, дивіться на це в довгостроковій перспективі, щоб забезпечити розвиток і підтримку талантів.

  • Задавайте тон зверху. Вищі керівники повинні робити питання інклюзивності, різноманітності та рівності (IDE) пріоритетними, ставити реальні цілі, фінансувати ініціативи та призначати керівників програм із чіткою підзвітністю.


ESG

  • Позиціонуйте ESG як рушійну силу прибутковості,коли йдеться про зростання бізнесу, а не як ризик, яким потрібно керувати. Коли питання ESG розглядаються в контексті зростання, відкриваються нові можливості.

  • Відстежуйте зміни в регулюванні сфери ESG, щоб розвивати відносини з клієнтами та репутацію вашої компанії.

  • Зосереджуйте ESG-інвестиції на напрямах, що відповідають вашим цінностям та цінностям компанії.


Методологія

Інформація про дослідження KPMG CEO Outlook, проведене у 2023 році

Дев’яте видання KPMG CEO Outlook в якому взяли участь 1 325 генеральних директорів у період з 15 серпня по 15 вересня 2023 року, надає унікальне розуміння мислення, стратегій і тактик планування генеральних директорів.

Усі респонденти керують компаніями, що мають річний дохід більше 500 млн доларів США, а третина опитаних компаній мають річний дохід понад 10 млрд доларів США. До опитування були залучені лідери з 11 ринків (Австралія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Іспанія, Великобританія та США) та 11 ключових галузей (управління активами, автомобільна промисловість, банківська справа, споживчі товари та роздрібна торгівля, енергетика, інфраструктура, страхування, медичні та біологічні науки, виробництво, технології та телекомунікації).

ПРИМІТКА: Деякі показники у відсотках в сумі можуть не складати 100% у зв'язку з округленням.