Пандемія назавжди змінила те, як фінансові установи, ведуть бізнес. Серед 135 керівників банків, які взяли участь у щорічному опитуванні KPMG Global CEO Outlook, спостерігається всеосяжний оптимізм, зумовлений прагненням до інновацій та міцним зв'язком з цілями організації.  Звіт пропонує придивитися до того, як сучасні банківські керівники орієнтовані на пріоритетність кадрів і цілеспрямовані  у забезпеченні зростання їхніх організацій. 

Шлях до відновлення

У той час, коли економіка повертається до нормального життя, рівень довіри керівників банків залишається незмінним порівняно з 2020 роком. Вони з оптимізмом дивляться на перспективи зростання свого бізнесу, інтегруючи свої цілі та цінності у бізнес-стратегії.

Відновлене відчуття мети

Більшість керівників банків переглянули свої цілі для кращого задоволення потреб зацікавлених сторін. Як вважають 89 відсотків керівників банків, протягом наступних трьох років саме орієнтованість на досягнення мети матиме найбільший вплив на розподіл капіталу, партнерські відносини та на стратегію злиття та поглинання (M&A), за якими слідують дохід акціонерів (обидва чинники отримали по 84 відсотки), репутація бренду та фінансові показники (обидва чинники отримали по 83 відсотки). Попри постійну невизначеність, більшість керівників банків (88 відсотків) впевнені в перспективах зростання своїх організацій. Проте щодо розвитку світової економіки вони є менш оптимістичними.

Взаємодія з працівниками

Потреба стабільності вкрай  важлива у нинішньому нестабільному середовищі. 64 відсотки керівників, у порівнянні з 55 відсотками опитаних у 2020 році, вважають, що їхня мета полягає у створенні довгострокових вигод для зацікавлених сторін. Вони визначили свою ціннісну пропозицію для працівників як пріоритет при досягненні цілей зростання і прагнуть інвестувати у підвищення кваліфікації працівників, дбаючи про їх благополуччя, створюючи культуру залученості, а також заохочуючи працівників до гнучкого графіку роботи.

Стратегії зростання

Керівники банків намагаються швидко реагувати на ринкові зміни, зокрема на зміни уподобань споживачів, викликані цифровими технологіями, і вважають, що їхні стратегії неорганічного зростання стануть ключовими для реалізації їхніх амбіцій. Пристосування  до тенденцій, що змінюються, стає основним завданням фінансових установ.

Цифрове прискорення

Керівники банківських установ визнають необхідність переорієнтувати інвестиції в цифрові можливості та сформувати агресивну стратегію, призначену для отримання переваг, які забезпечує статус першопроходця; при цьому 67 відсотків опитаних керівників збільшили капіталовкладення в придбання проривних технологій у 2021 році. Близькість до клієнтів та творче використання технологічних можливостей сприяють проривним інноваціям. Для фінансових установ украй важливо розуміти своїх клієнтів краще, ніж їхні конкуренти, і цифрові технології є важливим компонентом  досягнення такого розуміння.

Переоцінка загроз зростанню

З прискоренням диджиталізації та переходу до віддаленої роботи найбільш значущою загрозою для бізнесу було названо ризик кібербезпеки. Нещодавні гучні кібератаки насамперед непокоять керівників банків, і майже половина з них визнає необхідність зосередитися на вдосконаленні навичок у сфері кібербезпеки та в інших сферах, пов’язаних з  технологічними ризиками. Керівники також вважають, що податкові ризики є серйозною загрозою для подальшого зростання їхніх організацій, і висловлюють більшу стурбованість щодо таких ризиками, ніж це було до пандемії.

Пам’ятаючи про головні ризики, пов’язані зі зростанням, для створення культури кібербезпеки в своїх організаціях керівники розробляють стратегію захисту від основних загроз, таких, як кіберзагрози, дезорганізацію роботи через технічні збої та репутаційні збитки у зв’язку з проблемами конфіденційності даних протягом наступних трьох років.

Керуючись метою

Зацікавлені сторони очікують від компаній позитивного впливу на низку глобальних проблем – від  питань  зміни клімату до стимулювання різноманітності. Керівники банків розуміють зростаючу потребу зосередитися на пріоритетах захисту довкілля, соціальних питаннях та проблемах управління (ESG) та залишатися вірними своїй меті створення довгострокових вигід для зацікавлених сторін і виділяють значні капіталовкладення у забезпечення більшої сталості свого бізнесу.

Хоча увага керівників зосереджувалася переважно на екологічному аспекті, соціальний компонент набуває все більшого значення, оскільки деякі банки переглядають свою глобальну політику у контексті прав людини та усунення форм надмірного використання трудового ресурсу працівників  в своїй діяльності, ланцюжках поставок та практиках кредитування.

Звітування, прозорість та обмін інформацією

Банки не можуть ігнорувати вимоги щодо прозорості та звітування з питань ESG. У 2021 році в порівнянні з 2020 роком збільшилася (до 58 відсотків) частка керівників банків, які бачать значний попит з боку зацікавлених сторін щодо звітування та прозорості з питань ESG.

За відсутності будь-якої глобальної угоди щодо узгодженого розкриття інформації з вищезазначених питань було розроблено широкий спектр місцевих стандартів і механізмів розкриття інформації, що ускладнило збір даних та звітування. Однак незабаром ситуація зміниться, оскільки Радою з міжнародних стандартів сталого розвитку (ISSB), нещодавно створеною Фондом Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) розробляються Міжнародні стандарти звітності у сфері сталого розвитку, покликані забезпечити основу для глобальної нормативної бази з користю для підприємств.

Адаптація до нових реалій

За два роки світ не тільки став більш динамічним завдяки цифровому прискоренню, але й також більш розділеним та непередбачуваним. У провідних країнах зростає соціальна напруга. Генеральні директори усвідомлюють ці суспільні настрої і, як показує дослідження, вони готові прийняти роль, яку компанії можуть відігравати у забезпеченні загальної вигоди як для своїх акціонерів, так і для суспільства в цілому.

Головне питання порядку денного керівника

Дослідження KPMG 2021 CEO Outlook свідчить  про оптимістичні настрої серед керівників. Генеральні директори відчувають сильний зв’язок з метою своєї організації та прагнуть розширити свій бізнес, щоб стати сильнішими, ніж будь-коли раніше. Потрібні стійкі перетворення, що заохочують довгострокове зростання. Банки майбутнього повинні бути гнучкими та інноваційними, співпрацюючи із зацікавленими сторонами над тим, щоб забезпечити стійкість до впливів зовнішніх чинників і продовжити свій шлях до зростання.