Попри прогнози пандемія коронавіруса не послабила глобальний інтерес до більш екологічного виробництва енергії. Попит з боку споживачів, дії урядів та інші ринкові сили як і раніше сприяють тому, що в питаннях споживання відновлюваним і низьковуглецевим джерелам енергії приділяється більше уваги, ніж викопним видам палива. Безумовно, з одного боку,

ці зміни створюють певні виклики для нафтогазових компаній, але з іншого – саме зараз у них є можливість впровадити нові бізнес-моделі, що базуються на екологічно чистій енергії, які допоможуть відновити бізнес і приведуть до подальшого зростання в умовах нульових нетто-емісій парникових газів в світі.

Нова реальність нафтогазової галузі

Незважаючи на те, що після спричиненого COVID-19 локдауна попит на продукти нафтогазової галузі знову почав зростати, усі пов’язані з пандемією зміни, яких зазнали наш спосіб життя, робота, подорожі і використання технологій, швидше за все, збережуться, що неминуче вплине на традиційну бізнес-мо дель нафтогазових компаній.

Важливим кроком для організацій може стати впровадження принципів ESG безпосередньо в їхні операційні моделі.

Незалежно від того, чи здійснюються інвестиції в ВДЕ, чи ведеться розробка продуктів та послуг для сприяння іншим секторам у галузі декарбонізації або реалізуються інші стратегії, пов'язані з питаннями екології в рамках ESG-ініціатив, нафтогазові компанії зможуть скористатися багатьма перевагами: від поліпшення доступу до капіталу та кваліфікованих кадрів до побудови більш міцних відносин з громадськістю та регулюючими органами. 

П'ять напрямків «зелених» інновацій, у яких нафтогазові компанії можуть посісти лідируючі позиції

Нафтогазові компанії поки що розмірковують над тим, як краще перечекати по точні події і підготуватися до будь-яких тривалих наслідків COVID-19. Ефективним способом вирішення їхніх проблем може стати насамперед перехід від виключно нафтогазової діяльності до використання енергії з відновлюваних або стійких джерел.

За останні кілька років низка світових нафтогазових гігантів почала потихеньку посідати активні позиції на ринку електроенергетики, купуючи генеруючі потужності і роздрібні збутові компанії, щоб забезпечити доступ до фінансових ринків, пов'язаних з електроенергетикою. Спочатку йшлося про довгострокові заходи з диверсифікації енергетичних портфелів і отримання доступу до енергії, що виробляється ВДЕ. Однак, відповідно до того, як галузь намагається відновитися і р ухатися вперед після пандемії COVID-19, ці заходи можуть принести набагато швидші й ефективніші результати, ніж спочатку очікувалося.

Крім того, бізнес-моделі, побудовані з урахуванням потреб декарбонізації, наприклад, виробництво альтернативного палива, використовують основні компетенції нафтогазової галузі: інженерні досягнення, здатність працювати в несприятливих умовах, постачання енергетичних продуктів і надання енергетичних послуг.

Кожен з п'яти описаних у публікації напрямків розвитку дозволить окремим нафтогазовим компаніям використовувати їхні сильні сторони, можливості, суміжні напрямки діяльності та наявні на сьогодні інвестиції. Незважаючи на те, що на кожному з цих ринків присутні конкуренти з інших галузей, ми твердо переконані в тому, що нафтогазова галузь володіє перевагами, які можуть допомогти компаніям посісти провідні позиції.