Джерело: Юридична практика

22 березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про Бюро економічної безпеки України» № 1150-ІХ, який Верховна Рада України ухвалила 28 січня 2021 року (Закон про БЕБ). Закон набрав чинності 25 березня 2021 року.

Законом визначено, що Бюро економічної безпеки - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. (частина 1 статті 1 Закону про БЕБ).

Відповідно до пояснювальної записки Законопроекту, ідея/мета законопроекту полягає у ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до їх підслідності. Запропонована модель боротьби з економічними злочинами стане більш ефективною та зменшить податковий тиск на платників податків.

Таким чином, Бюро економічної безпеки (БЕБ) – це новий орган виконавчої влади, на який покладається виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки. Задумкою було створення єдиного органу, який би замінив податкову міліцію, економічні підрозділи Служби Безпеки України, економічні підрозділи Національної поліції України.

Повідомлялось, що новий орган буде аналітичним, працюючим з базами даних, а не оперативно-розшуковими заходами чи проведенням обшуків в офісах бізнесів. Та чи буде так на практиці?

Свою діяльність БЕБ повинно розпочати не пізніше 6 місяців із дати набрання чинності Закону про БЕБ, тобто до 25 вересня 2021 року.

Як же буде працювати БЕБ?

Яким же буде новий орган? На зразок Національного антикорупційного бюро, податкової міліції чи Державного бюро розслідувань? Однозначно можна буде сказати, що це не буде повна копія органів податкової міліції, оскільки коло повноважень і злочинів, які будуть розслідуватись БЕБ значно ширше.

Повноваження БЕБ, передбачені статтею 8 Закону про БЕБ, полягають у здійсненні оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування та здійсненні інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, здійснення міжнародного співробітництва, здійснення розшуку осіб, які переховуються тощо.

Враховуючи той факт, що вищенаведені функції раніше здійснювали інші органи державної влади, Законом про БЕБ передбачено порядок передачі повноважень до БЕБ.

Так, органи досудового розслідування1 зобов’язані передати матеріали кримінальних проваджень, які відповідно до закону підслідні БЕБ, - відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшої передачі до Бюро економічної безпеки України. (пункт 2 Перехідних положень Закону про БЕБ). Закон, який би визначав коло таких проваджень, які підлягають передачі ще не прийнятий.

Закон про БЕБ передбачає, що матеріали кримінальних проваджень, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні.

При цьому, Законом про БЕБ, який набрав чинності 25 березня 2021 року, досі не визначено підслідність Бюро економічної безпеки.

Дане питання повинне бути врегулювано Законом України «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (наразі Законопроект № 3959-1 від 25 серпня 2020 року - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3959-1&skl=10).

Так, відповідно до даного Законопроекту пропонуються зміни до частини 3 статті 216 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України, якою буде встановлюватись підслідність БЕБ, зокрема щодо підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців; ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); доведення до банкрутства; шахрайства з фінансовими ресурсами; незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Поле діяльності

Варто зазначити, що на дату написанні цієї статті Законопроект № 3959-1 прийнято в першому читанні зі змінами. Наприклад, пропозиція щодо доповнення Кримінального кодексу України статті 222-2 «Шахрайство з податком на додану вартість» - відхилена.

Якщо даний Законопроект не буде прийнятий до початку роботи БЕБ, то даний орган, буде органом з невстановленим полем діяльності. Це, очевидно, матиме наслідком паузи в розслідуванні вже відкритих кримінальних проваджень та невідкриття нових проваджень, що створить невизначеність як для бізнесу, так і для БЕБ.

Продовжуючи тему передачі повноважень до БЕБ, відповідно до пункту 11 Перехідних положень Закону про БЕБ, органи державної влади, протягом 3 місяців з дня звернення БЕБ, зобов’язані забезпечити передачу відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних до БЕБ.

Служба безпеки України, з дня створення БЕБ, але не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності Закону про БЕБ, зобов'язана ліквідувати підрозділи з контррозвідувального захисту економіки держави та боротьби з корупцією та організованою злочинністю фактично передавши дані повноваження БЕБ.

Кабінет міністрів України у зв’язку із прийняттям Закону про БЕБ зобов’язаний не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити ліквідацію Державної фіскальної служби України.

Отже, Парламент передбачив процес передачі повноважень до БЕБ, ліквідації фіскальної служби (в тому числі податкової міліції) та деяких структурних підрозділів СБУ. Однак, через недостатню врегульованість даної процедури в процесі реалізації можливі процедурні складності, які можуть призвести до затримки реального розкриття економічних злочинів чи закриття кримінальних проваджень, які підлягають закриттю.

Хто ж очолить БЕБ?

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону про БЕБ, керівництво діяльністю БЕБ здійснює його Директор. Директор БЕБ призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу.

Повноваження Директора БЕБ регламентовані статтею 17 Закону про БЕБ, зокрема: керівництво діяльністю БЕБ, організація його роботи, визначення обов’язків першого заступника та заступників Директора БЕБ, координація і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України, затвердження структури і штатної чисельності центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України.

Тож, фактично Директор БЕБ здійснюватиме адміністративні функції керівника державного органу. 7 липня 2021 року сплив строк подання документів на конкурс Директора БЕБ. Станом на дату написання статті відбір пройшли 12 кандидатів. При цьому подальша доля конкурсу знаходиться під загрозою.

Так, Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував заяву про забезпечення позову, заявником в якій зазначений Олександр Данилюк про заборону подальшого проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Створення Бюро економічної безпеки України повинно було б підняти рівень довіри та поваги до державних органів. Концентрація повноважень щодо розслідувань економічних злочинів в одному органі повинна була б забезпечить якісніше розслідування кримінальних правопорушень та пришвидшення розгляду справ та предметного діалогу між бізнесом та владою.

Водночас, станом на дату написання даної статті існує законодавча неврегульованість щодо визначеності підслідності БЕБ, порядку передачі матеріалів проваджень, тож сподіваємось, що ці питання будуть врегульовані найближчим часом, що не призведе до значних затримок в початку роботи БЕБ.

Наталія Мусієнко, адвокатка, керівниця практики з вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine.

Артур Горголюк, юрист практики з вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine.

Відповідно до ст. 38 Кримінального процесуального кодексу України органи досудового розслідування це: а) органи Національної поліції; б) органи безпеки; в) органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органи Державного бюро розслідувань; ґ) органи Національного антикорупційного бюро України.