Джерело: mind.ua

Минулого року набрав чинності Закон України № 466-IX від 16.01.2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», яким були внесені зміни до Податкового кодексу України (далі -  ПКУ) та уточнено порядок оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого за кордоном.

Як було?

Як відомо, до прийняття вищезгаданого закону, податкові органи наполягали на тому, що до річного доходу платника податку має бути включена уся сума доходу, отриманого від відчуження інвестиційних активів за межами України, а не сума інвестиційного прибутку, розрахована як інвестиційний дохід за вирахуванням відповідних інвестиційних витрат.

Тобто, за таких умов, враховуючи, що сума такого доходу має оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%, дохідність від операцій з інвестиційними активами мала перевищувати 20%  для  того, щоб у платника податку залишився прибуток від операції з продажу після сплати податків. В іншому випадку, платнику податку  потрібно було сплачувати податки за рахунок власних коштів, а не з отриманого доходу.

Як стало?

Отож, відповідно до внесених уточнень, сума доходу, отриманого від відчуження інвестиційних активів за межами України розраховується за такою формулою:

Сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу - сума витрат на придбання інвестиційного активу = інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток.

Тобто, алгоритм розрахунку інвестиційного прибутку (інвестиційного збитку) такий:

  1. Розраховується сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату здійснення операції (продажу);
  2. Розраховується сума усіх понесених витрат на придбання інвестиційного активу у гривневому еквіваленті;
  3. Розраховується фінансовий результат операції з інвестиційними активами - інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток.

На сьогодні в загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) відсутні додаткові роз’яснення щодо оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого за кордоном. Зокрема, немає додаткових роз’яснень щодо того, за яким курсом потрібно розраховувати суму понесених витрат - на дату їх понесення (купівлі інвестиційного активу) чи на дату продажу.

Швидше за все, це свідчить про те, що питання оподаткування іноземного інвестиційного прибутку поки що не викликало зацікавленості ні з боку платників податків, ні зі сторони податкових органів.

Як і коли декларується?

Інвестиційний прибуток (або збиток) декларується в щорічній податковій декларації про майновий стан та доходи, яка подається до 30 квітня року наступного за звітним. Таким чином, до 30 квітня 2021 року платники податків, які отримали дохід від операцій з інвестиційними активами за кордоном у 2020 році, вперше декларували свої інвестиційні прибутки (або збитки) за уточненими правилами, які застосовувались до оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого в Україні.

Хто декларує?

Декларувати інвестиційний прибуток, отриманий за кордоном, зобов’язані податкові резиденти України, які отримали дохід, тобто продали інвестиційний актив. Відмітимо, що  переведення коштів від операцій на рахунок в Україні чи в іншій країні або купівля інвестиційного активу не є отриманням доходу від інвестицій.

Який порядок декларування?

Розрахунки щодо доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами, відображаються в окремому додатку до податкової декларації – Додатку Ф1.

Якщо отримано інвестиційний збиток, то є можливість перенести його до наступного періоду, тобто врахувати у податковій декларації за наступний календарний рік.

Чи потрібні додаткові документи?

Хоча ПКУ безпосередньо не передбачено надання документів для підтвердження доходів та витрат по операціях з інвестиційними активами, на практиці податківці рекомендують їх подавати разом із декларацією про майновий стан та доходи. Крім того, для цілей проходження перевірки декларації, податкові органи зазвичай надсилають платникам податку листи із запитом надати документи.

Такими документами можуть бути, але не виключно:

  • виписки з індивідуального інвестиційного рахунку
  • звіти брокерських компаній
  • інші документи, що підтверджують факт отримання доходу (продажу)
  • інші документи, що підтверджують факт понесення витрат (договори купівлі-продажу, розрахункові документи тощо).

Важливо зазначити, що вказані документи мають обов’язково містити дати проведення операцій, які потрібні для цілей розрахунку гривневого еквівалента доходів та витрат у валюті.

Як і коли сплачуються податки?

У випадку отримання інвестиційного прибутку, податки потрібно заплатити до 1 серпня року, наступного за звітним.

Рекомендації

Нагадаємо, що у зв’язку із карантином, штрафи за несвоєчасну подачу податкової декларації не мають застосовуватись, тому ті платники податку, які не ще не подали декларацію до 30 квітня 2021 року, мають можливість зробити це без застосування штрафу до закінчення карантину.

Оксана Каращук, старша консультантка відділ Global Mobility Services, KPMG в Україні