15 квітня 2021 року Верховною Радою у першому читанні був прийнятий законопроєкт №4303 «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» в рамках запровадження в Україні концептуально нового режиму для IT-бізнесу Дія Сіті. Законопроєкт передбачає внесення змін до ряду законів України, а саме – Цивільного, Господарського Кодексів України, Кодексу законів про працю, закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших актів, у зв’язку з чим його можливо назвати рамковим або «неподатковим» законодавчим блоком в рамках впровадження режиму Дія Сіті.
(Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні № 5376 від 2 червня 2021 року). 

Водночас 14 квітня 2021 року ВРУ було зареєстровано законопроєкт №5376, мета якого – зміни до Податкового Кодексу України («податковий» блок Дія Сіті). Голосування за податковий блок очікується найближчим днями, а надалі очікується паралельний розгляд двох вказаних законопроєктів.

Ймовірність прийняття ВРУ пакету в цілому досить висока, адже на сьогодні Дія Сity – проєкт репутаційного значення для Міністерства цифрової трансформації України (Мінцифри), а в його обговоренні брали участь ключові представники IT-бізнесу та експерти. Саме доопрацьований варіант законопроєкту №4303 з урахуванням наданих зауважень було прийнято у першому читанні.

Що нового привносить режим?

Режимом встановлюється правова та податкова база функціонування резидентів Дія Сіті, вводиться концептуально нове поняття гіг-контракту – цивільно-правового договору, за яким фізична особа (гіг-спеціаліст) зобов’язується особисто виконувати роботи та (або) надавати послуги за завданнями резидента Дія Сіті (замовника). Такий Договір, згідно з проєктом, зберігатиме переваги цивільно-правових відносин, забезпечуватиме соціальні гарантії гіг-працівнику, при цьому виключаючи ризик перекваліфікації відносин у трудові, що на сьогодні є в рамках класичної співпраці з ФОП.

Резиденти Дія Сіті, окрім права переходу на нову форму цивільно-правового оформлення відносин (гіг-контракти), матимуть право на спеціальний режим оподаткування, який, як було згадано вище, буде запроваджено окремим законом (наразі – у статусі законопроєкту №5376) і який ми розглянемо в окремій публікації.

Чи можлива буде співпраця з ФОП в рамках Дія Сіті?

Як наслідок тісного діалогу з представниками IT галузі доопрацьована версія законопроєкту, прийнята у першому читанні, передбачає, що для здійснення господарської діяльності резидент Дія Сіті матиме право залучати, в тому числі ФОПів. Таким чином, законопроєкт передбачає можливість обрання форми співпраці між резидентами Дія Сіті та їх працівниками:

 • трудовий договір (контракт),
 • гіг-контракт,
 • цивільно-правовий договір з ФОП.

На які строки впроваджується режим?

Законопроєктом передбачено, що режим Дія Сіті запровадиться безстроково, але не менше, ніж на 15 років з дня внесення до реєстру запису про першого резидента Дія Сіті.

Які вимоги до отримання статусу «резидент Дія Сіті»?

Юридичні особи - резиденти України можуть на добровільній основі стати резидентом Дія Сіті при одночасному дотриманні наступних вимог:

1) така юридична особа здійснює один або декілька з видів діяльності нижче:

 • комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням;
 • видання комп’ютерних ігор та видання іншого програмного забезпечення,
 • надання програмних продуктів, в тому числі комп’ютерних ігор, у режимі “онлайн” та надання вебпослуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, в тому числі комп’ютерних ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу;
 • навчання комп'ютерній грамоті (цифровій грамотності);
 • оброблення даних і пов’язана з ним діяльність, окрім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність вебпорталів;
 • дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі інтернет та (або) на пристроях користувачів;
 • діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та (або) клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань;
 • діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

2) розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам становить не менше, ніж еквівалент 1 200,00 євро;

3) середньооблікова кількість її працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення), становить не менше, ніж 9 осіб;

4) сума її кваліфікованого доходу, становить не менше, ніж 90 відсотків суми її загального доходу (за наявності загального доходу);

5) така юридична особа не відповідає наступним критеріям:

 • зареєстрована за законодавством іноземної держави;
 • є державним чи комунальним підприємством, або особою, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі Україна або територіальній громаді;
 • має статус неприбуткової (непідприємницької) юридичної особи;
 • порушила вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників або подання інформації про структуру власності юридичної особи;
 • має в переліку власників державу, визнану Верховною Радою України державою-агресором, чи резидента такої держави;
 • має серед власників на 25 і більше відсотків прямо або опосередковано юридичних осіб, зареєстрованих в державах, включених FATF до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • стосовно такої особи застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України чи визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною з такою особою;
 • визнана банкрутом;
 • перебуває в процесі припинення, окрім перетворення;
 • має податкові борги на суму понад 10 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня поточного календарного року;
 • є постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, що не виконала вимоги законодавства стосовно включення до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документу (якщо такі вимоги встановлені законодавством як умова надання відповідних послуг).

Внаслідок обговорення з представниками IT-галузі, законопроєктом до першого читання було внесено також дещо «полегшені» критерії вступу до резидентів Дія Сіті, які актуальні, в першу чергу, для IT-стартапів:

 1. здійснення одного або кількох з перелічених вище видів діяльності;
 2. питома вага доходу від цих видів діяльності – 90%;
 3. реєстрація юридичної особи не раніше, ніж за 24 місяці до дня подання заяви;
 4. сума річного доходу – не більше 7 млн гривень;
 5. відсутність критеріїв, перелічених у пункті 5) вище.

Які ще зміни неподаткового характеру вводяться законопроєктом №4303?

1.     Закріплення можливості конвертації боргу в частку у статутному капіталі товариства

Не дивлячись на відсутність заборони на це у минулому, законопроєкт прямо встановлює зміни до закону про ТОВ: додаткові вклади до статутного капіталу юридичної особи можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством та учасником та/або третьою особою (в тому числі шляхом конвертації боргу у статутний капітал).

2.     Усунення законодавчих прогалин щодо розподілу прав на службові твори та твори, створені за замовленням, зокрема, які були продиктовані необхідністю імплементації ст. 181 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема,

 • закріплення майнових прав на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), за працівником та роботодавцем спільно, якщо інше не передбачене договором,
 • закріплення майнових прав на комп'ютерні програми та бази даних, створені як службові твори, за роботодавцем, якщо інше не передбачено договором.

3.     Поява можливості призначення юридичної особи виконавчим органом товариства

Законопроєктом передбачена можливість передати функції директора компанії професійним управителям, що дозволить іноземним інвесторам знизити власні ризики та покласти підвищену відповідальність на спеціальні управлінські компанії.

4.     Запевнення і компенсації

Законопроєкт, шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України, покладає на сторону, яка умисно або з необережності надала іншій стороні неправдиві запевнення про обставини, що мають значення для укладення, виконання або припинення договору, зобов'язання відшкодувати стороні, яка покладалась на такі запевнення, збитки, завдані у зв'язку із неправдивістю таких запевнень, якщо інше не передбачено договором.

5.     Можливість укладати договір про нерозголошення, непереманювання та утримання від вчинення конкурентних дій.

Законопроєктом прямо передбачено право резидентів Дія Сіті укладати з фахівцями (найманими працівниками, гіг-працівниками та підрядниками, в тому числі ФОПами) договорів про:

 • не конкуренцію;
 • непереманювання; та
 • нерозголошення.

Укладення таких договорів дозволить резидентам Дія Сіті захистити свої нематеріальні активи (знання, вміння, інформацію, клієнтські замовлення тощо).

Олександр Бобошко, директор відділу міжнародного оподаткування, керівник IT сектору KPMG в Україні

Ніна Матвієнко, старша консультантка відділу міжнародного оподаткування KPMG в Україні