Забезпечення стійкості бізнесу у контексті управління критичними ситуаціями включає у себе ряд дисциплін, таких як управління інцидентами, управління надзвичайними ситуаціями, кризовий менеджмент, управління безперервністю діяльності та післяаварійне відновлення ІТ-систем:

  • У центрі уваги управління інцидентами знаходяться ескалація та управління подіями, які виходять за межі існуючих процесів та/або систем, або вважаються організацією такими, які вимагають особливої уваги з боку керівництва;
  • Управління надзвичайними ситуаціями передбачає негайну реакцію на інцидент, який вимагає термінових заходів у разі загрози життю та безпеці людей, захист активів, які опинилися під загрозою, та управління екологічними ризиками у рамках більш глобального інциденту;
  • Післяаварійне відновлення/забезпечення безперебійної діяльності ІТ-систем передбачає реагування на суттєві перебої, несправності або погіршення якості роботи ІТ-систем та їх відновлення;
  • Управління безперервністю бізнес-процесів передбачає здатність організації продовжувати надання продуктів або послуг на прийнятному та встановленому рівні, незважаючи на деструктивні інциденти, а також здатність відновлювати надання цих послуг до рівня функціонування бізнесу у звичайному режимі;
  • Кризовий менеджмент передбачає управління стратегічними наслідками інцидентів, такими як серйозні фінансові збитки, репутаційні втрати та/або погіршення спроможності організації досягати своїх стратегічних цілей або виконувати свою місію.

Робота за цими напрямками, як правило, будується на фактах та аналізі, що оформлюються у вигляді аналізу наслідків для бізнесу (Business Impact Analysis) та підтримуються заходами кризової комунікації, яка охоплює усі п’ять дисциплін. Незважаючи на те, що вищенаведені дисципліни являють собою дискретні функції з чітко вираженим обсягом, організації повинні забезпечити їх ефективну та узгоджену роботу, враховуючи високу ймовірність того, що виникнення інциденту матиме множинний ефект, що вимагатиме залучення кількох дисциплін водночас.

Ефективність інтегрованого управління критичними ситуаціями, наприклад, через програму організаційної або оперативної стійкості, може бути досягнута за рахунок управління людськими ресурсами та ресурсами реагування, а також виконання завдань через спільні функції (наприклад, шляхом забезпечення ефективної комунікації).

Запрошуємо вас ознайомитися детальніше з найважливішими аспектами управління критичними ситуаціями за посиланням нижче.

Ми прагнемо підтримати ваш бізнес та разом з вами вибудувати довгострокову стратегію задля стійкості вашої організації. 

Зв’яжіться з нами