Порушені ланцюги поставок, негативний вплив на міжнародну торгівлю та управління робочою силою – це лише деякі проблеми, з якими цьому сектору доведеться стикнутися в найближчий час та в середній та довгостроковій перспективі.

Ми пропонуємо вашій увазі наші ключові інсайти щодо наслідків пандемії коронавірусу для харчового та  сільськогосподарського бізнесу, а також основні рекомендації для бізнесу за цей час.

Вплив пандемії коронавірусу на міжнародну торгівлю продукцією сільського господарства

В короткостроковій перспективі попит на продукцію скорочуватиметься, оскільки обмеження на подорожі по всьому світу та обмеження, пов’язані із карантином, в найбільших країнах-торгових партнерах України впливають на споживання та витрати. Із зачиненими кордонами та падінням світового попиту на імпортну продукцію сільськогосподарська торгівля таки відчуває вплив коронавірусу.  Обсяг експорту до Китаю та країн ЄС, ймовірно, зазнає найбільшого негативного впливу.

Виробники сільськогосподарської продукції також можуть зазнати збитків, враховуючи сильну залежність сектору від імпортного обладнання та засобів захисту рослин. 

Вплив пандемії коронавірусу на ланцюг постачання

Нестабільні ринкові умови спричинили певний негативний вплив на низку ланцюгів постачання в сфері експорту сільськогосподарської продукції.

  • Зменшення доступності робочої сили - це залишається занепокоєнням для харчової промисловості та агробізнесу, особливо в галузі садівництва, сільського господарства та харчової промисловості.
  • Знижений попит на експорт - як зазначено вище, пандемія надала прямий негайний негативний вплив.
  • Більш тривалі терміни постачання через скорочення транспортних та логістичних послуг та обмеження подорожей (зменшення обсягів перевезення вантажів за допомогою повітряного та морського транспорту) - цей аспект відстежується, оскільки він стосується імпортних товарів як для виробництва харчової продукції, так і виробничих потреб, наприклад, упаковки, а також відстежується вплив на доступність сільськогосподарських хімікатів та сировини. 
  • Посилення заходів з біозахисту - це потенційно може призвести до збільшення витрат через більш жорсткі заходи перевірки та інші протоколи біобезпеки.

Підприємствам слід готуватися до наслідків, спричинених COVID19. Існує ряд кроків для  максимального пом'якшення впливу порушених ланцюгів поставок, зокрема:

  • Захистіть працівників, контролюючи контакти між працівниками всередині компанії та з іншими учасниками по всьому ланцюгу поставок - це особливо важливо для виробництв з переробки, тим, хто займається скотарством та сільським господарством, де активно використовується робоча сила.
  • Оцініть ризик постачальників, створивши внутрішню групу реагування, щоб забезпечити відкритий та послідовний обмін точною інформацією з вашими ключовими учасниками ланцюжка поставок - це стосується і партнерів з дистрибуції, роздрібної торгівлі, продовольчої служби.
  • Проінформуйте клієнтів про зміни у ваших ланцюжках поставок та про те, як це може вплинути на них та реалізацію продукції.
  • Оцініть зміни в попиті на продукцію та узгодьте це з плануванням виробництва.
  • Перегляньте грошовий потік, управління оборотними коштами та прогнози запасів разом з прогнозами попиту та пропозиції, де це можливо, для того, щоб підприємства залишалися платоспроможними.

Крім того, враховуючи невизначеність часових рамок, пов'язаних із тривалістю пандемії коронавірусу, підприємства харчової галузі та агробізнесу повинні почати планування на наступні 3–12 місяців, а саме:

  • Використовувати прогнозні ланцюги поставок для моніторингу інших важливих сфер (ринків попиту).
  • Визначати альтернативні джерела постачання (за допомогою оцінки ризику постачальника/джерела постачання) та в разі виявлення нових постачальників, «прогнати» зміни в мережі через симулятор, щоб зрозуміти їх вплив на оборотний капітал, вартість обслуговування, ризики, загальний час виконання та доставки, ще до прийняття змін та оновлення переліку матеріалів, що замовляються, систем обліку запасів тощо.
  • Розробити сценарії дій для випадків значного дисбалансу попиту та пропозиції (наприклад, що трапиться, якщо пандемія триватиме ще 6–12 місяців? Що робити, якщо Європа чи Азія закриють кордони?) Та прийміть предикативне рішення щодо управління ризиками в ланцюзі постачань.
  • Підготувати нові та/або оновити плани забезпечення безперервності бізнесу.
  • Постійно здійснювати моніторинг ризиків та моделювання мережі (стратегічна та тактична консультативна підтримка).

Управління персоналом

Загальна кількість робочих днів, втрачених через захворювання на коронавірус, може призвести до втрати продуктивності. Місця скупчення працівників в закритому приміщенні створює підвищений ризик для персоналу. 

Короткострокове зниження попиту на українську продукцію, що прямує на експорт, може призвести до скорочення робочих змін, тимчасового припинення діяльності та розірвання трудових договорів.

Рекомендації бізнесу

Пандемія коронавірусу чинить надзвичайний тиск на бізнес, що вимагає від нього швидкої реакції на суттєві зміни в мінливих умовах. Отже, ми рекомендуємо підприємствам вжити попереджувальних заходів, щоб гарантувати їх готовність до ефективного та продуктивного управління потенційними наслідками пандемії:

  • чітко визначити ролі та обов'язки керівництва та забезпечити зовнішню підтримку
  • визначити пріоритетність свого персоналу та клієнтів відповідно до ваших цінностей
  • знайти свої слабкі місця та визначити, як негативний вплив може проявитися у вашій організації, та скласти план дій
  • спланувати можливість зв’язатися зі своїм персоналом швидко та через декілька каналів
  • застосовувати гнучкі робочі умови, щоб працівники могли віддалено працювати за потреби та якщо це можливо
  • протестувати мобільні мережі у віддалених робочих місцях, щоб впевнитися в безпроблемному зв’язку
  • підготувати і розповсюдити свій план дій та бути готовими оновити його мірою розвитку ситуації
  • протестувати свій план дій якомога швидше.

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.

KPMG у соцмережах