Ольга Король

Менеджерка, консультаційні послуги, послуги з питань бухгалтерських методологій

KPMG в Україні

Ольга – професіонал у сфері фінансів з 19-річним досвідом роботи у веденні бухгалтерському обліку, складанні МСФЗ звітності, аудиті та фінансовому аналізі для міжнародних та українських компаній.

Професійний досвід Ольги охоплює надання аудиторських послуг українським та міжнародним компаніям, управління процесами складання фінансової звітності згідно з МСФЗ для великої фінансової установи, організацію та проведення перевірок операційної діяльності, підготовку внутрішніх положень та методик за МСФЗ, проведення документарних операцій та іншої операційної діяльності.

У KPMG Ольга веде консультаційні проєкти з питань застосування окремих міжнародних стандартів, бере участь у розробці методологій та облікових політик для компаній різних галузей, має досвід успішного управління проєктами щодо трансформації фінансової звітності згідно МСФЗ, бере участь у підготовці та проведенні корпоративних семінарів та тренінгів з МСФЗ тематики.

  • Ступінь магістра з обліку та аудиту в банківському менеджменті, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

  • Диплом АССА з Міжнародної Фінансової Звітності (АССА ДіпІФР)